Posadzki cienkowarstwowe betonowe
System itFloor

posadzka przemysłowa

Posadzki cienkowarstwowe betonowe

Rodzaj:
polimero beton 2-komp
Grubość posadzki:
2-5 cm
Kolor:
dowolny barwa
Powierzchnia:
gładka lub fakturowana
Odporność na ścieranie:
bardzo wysoka
Odporność mechaniczna:
wysoka
Wodoodpornoś:
wysoka
Olejoodporność:
wysoka
Podłoże:
betonowe, powyżej 1,5 MPa
Trudność wykonania:
duża, specjalistyczna
Mycie:
mechaniczne, ręczne, środki ogólnodostępne

Ten typ posadzek przemysłowych wykonywanych jest z gotowej zaprawy polimerowo betonowej typu PCC. Posadzki cienkowarstwowe betonowe podobnie jak przemysłowe, wykonuje się poprzez powierzchniowe mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy. Może być ona dodatkowo utwardzona poprzez aplikację posypki wzmacniającej. Posadzki cienkowarstwowe najczęściej wykonuje się o grubości 2 cm, chociaż można technicznie zastosować warstwę grubości do 5 cm.

Posadzki cienkowarstwowe betonowe mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych, najczęściej braku wysokości, nie możemy zastosować posadzki przemysłowej DST. Stosowana jest również jako posadzka regeneracyjna, aplikowana na już istniejące posadzki przemysłowe w celu ich odnowienia i naprawy.

Przeczytaj więcej | rozwiń

Parametry wytrzymałościowe cienkowarstwowej posadzki betonowej są zbliżone to typowej posadzki przemysłowej wykonywanej na betonie klasy C20/25, dlatego stosuje się ją do miejsc intensywnie użytkowanych o charakterze przemysłowym. Można ją aplikować wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując odpowiedni rodzaj zabezpieczenia. Do powierzchniowego zabezpieczenia tego typu posadzek zaleca się stosowanie impregnatów, można również aplikować na jej powierzchnię lakiery i żywice poliuretanowe.

PZA 300x300

Posadzka przemysłowa itFloor
posadzka itfloor

Posadzki cienkowarstwowe betonowe – co to jest?

Posadzki cienkowarstwowe betonowe są rodzajem posadzek przemysłowych, wyprodukowanych z gotowej zaprawy polimerowo-betonowej typu PCC (Polimer Cement Concrete).

Posadzki cienkowarstwowe betonowe otrzymuje się poprzez powierzchniowe, mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy. Posadzki cienkowarstwowe można także dodatkowo utwardzać poprzez aplikację posypki wzmacniającej.

Posadzki cienkowarstwowe najczęściej mają grubość do 2 cm, chociaż można technicznie zastosować warstwę grubości do 5 cm.

Podstawowe polimery, wykorzystywane w technologii PCC:

 • polimery akrylowe,
 • kopolimery styrenowo-butadienowe,
 • kopolimery styrenowo-akrylowe,
 • polioctan winylu,
 • żywice epoksydowe.

Posadzki cienkowarstwowe betonowe – cechy technologii.

Technologia wykorzystywana w tego typu posadzkach, znana jest od ponad 50 lat, ale ciągle intensywnie się rozwija. Polimer, będący składnikiem posadzek cienkowarstwowych, decyduje o zwiększonej wytrzymałości, poprawia także jej parametry, takie jak:

 • odporność na ciecze,
 • mrozoodporność,
 • odporność na rozciąganie i zginanie,
 • szczelność,
 • odporność na czynniki chemiczne,
 • przyczepność do podłoża.

Posadzki cienkowarstwowe betonowe – parametry wytrzymałościowe, zabezpieczenia.

Parametry wytrzymałościowe cienkowarstwowej posadzki betonowej są zbliżone do typowej posadzki przemysłowej, robionej na betonie klasy C20/25. Dlatego z tego powodu, ten typ posadzki stosuje się do miejsc intensywnie eksploatowanych, o charakterze przemysłowym. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, z odpowiednim rodzajem zabezpieczeń.

Do powierzchniowego zabezpieczenia posadzki cienkowarstwowej betonowej zaleca się stosowanie impregnatów. Można także kłaść na jej powierzchnię lakiery i żywice poliuretanowe.

Położenie betonowych posadzek cienkowarstwowych jako sposób na regenerację (odnowienie) posadzek przemysłowych.

Posadzki przemysłowe są bardzo trwałym rodzajem podłoża. Nie znaczy to jednak, że nie mają na nie wpływu czas i czynniki zewnętrzne. Głównymi występującymi usterkami jest odspajanie się silikonu, wykruszanie dylatacji oraz ścieranie górnej warstwy płyty wraz z pyleniem. Możliwe jest także pękanie.

Prędzej czy później konieczna staje się regeneracja posadzek przemysłowych, tak aby mogły odzyskać swój dobry wygląd i funkcjonalność.

Doskonałym sposobem na odnowę powierzchni jest np. położenie posadzek cienkowarstwoych betonowych.

Czynniki powodujące niszczenie betonu.

Na niszczenie betonu wpływ mają takie czynniki jak:

 • skurcz betonu,
 • oddziaływanie czynników chemicznych,
 • wadliwe wykonanie posadzki,
 • wykonywanie nieprzewidzianych dla danego typu posadzki prac,
 • brak systematycznej konserwacji powierzchni,
 • przeciążenia spowodowane przez masywne pojazdy,
 • wadliwy projekt posadzki albo przylegających elementów konstrukcyjnych.

Kiedy już dojdzie do korozji, ważna jest jak najszybsza naprawa powierzchni. Odkładanie robót naprawczych może w krótkim czasie spowodować całkowitą degradację posadzki.

Jeśli posadzka betonowa lub żywiczna jest wykonana prawidłowo, prace naprawcze nie będą duże. Naprawa posadzki będzie polegała jedynie na odnowieniu wierzchniej warstwy mineralnej lub syntetycznej, co nie wiąże się z dużym obciążeniem finansowym.

Posadzki należy jednak naprawiać w trybie natychmiastowym, ponieważ nadwyrężona powierzchnia zagraża bezpieczeństwu pracowników i negatywnie wpływa na eksploatację maszyn i pojazdów po niej się poruszających.

Posadzki cienkowarstwowe  — gdzie się sprawdzą?

Posadzki cienkowarstwowe znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie z przyczyn technicznych nie możemy zastosować posadzek przemysłowych DST.

Posadzki cienkowarstwowe wykorzystywane są również jako posadzki regeneracyjne, aplikowane na już istniejące posadzki przemysłowe, w celu jej odnowy.

Naprawa oparta na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami, charakteryzuje się lepszą, w porównaniu z konwencjonalnym betonem, wytrzymałością na rozciąganie, większą wodoszczelnością i odpornością na korozję chemiczną.

Posadzki cienkowarstwowe betonowe idealnie się sprawdzają w momencie, gdy dotychczasowe posadzki wymagają remontu, a nie jest możliwe ich całkowite usunięcie i ułożenie nowych.

Odpowiednio położona posadzka cienkowarstwowa, jest wytrzymała i długowieczna, wykazuje świetną odporność na uderzenia i czynniki mechaniczne.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty, to prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Serdecznie zapraszamy!