itBUD Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., 02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21.

NIP: 521-326-18-27, REGON 015571254, KRS nr: 0000175201, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 50 000 PLN
konto: PEKAO S.A. 35 1240 6351 1111 0000 4818 7172

Ogólne godziny pracy: 7.00 – 15.00

Faktury online prosimy wysłać na adres: faktury@itbud.com.pl. Zobacz informacje na dole strony, gdzie wysłać oferty i propozycje współpracy.

Dział Sprzedaży –  Obsługa Klienta

Barbara Sobolewska
Anna Więcławek

tel. 22 120 17 77 – do 18:00.

tel. 22 120 17 80

Dział Handlowy – Posadzki Przemysłowe & Dekoracyjne, Tynki i Farby OIKOS

Kontakt do działu

Mariusz Janeczko
Region Północny

Jarosław Kłos
Region Południowy

Industrial & Decorative Floors, Microcement, Flooring and Wall & Wood Decorative Screed, Architectural & Stamped Concrete
Europe, North & South America, Asia and Africa.

tel. +48 608 802 254 – available: 7:00 – 15:00 local time.

Katarzyna Okurowska
Manager Warsztatów Szkoleniowych

Rafał Kuziora
Kierownk ds. eCommerce i Marketingu Internetowego

Katarzyna Okurowska
Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych

Ewa Borowa
Główna Księgowa

Agnieszka Celińska
Controlling Finansowy

Wiesława Szpadzik
Prokurent

Marek Maciaszek
Kierownik Produkcji

Krzysztof Okurowski
Główny Technolog

tel. 22 120 17 77 – do 18:00.

Krzysztof Okurowski
Prezes Zarządu

Marek Maciaszek
Wice Prezes Zarządu

Oferty & Propozycje Współpracy

Z uwagi na otrzymywanie dużej ilości ofert, posiadamy wypracowany sposób postępowania. W pierwszy kroku prosimy nie dzwonić. Można wysłać ofertę na adres mailowy: oferty@itbud.com.pl, który jest właściwy do każdej oferty m.in. produkcyjnej i marketingowej. W ten sposób Państwa oferta dotrze do osób decyzyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania tylko na oferty, które nas zainteresują. Kontaktujemy się wtedy sami. Brak kontaktu z naszej strony oznacza, że nie jesteśmy zainteresowani ofertą.