Tematyka

Warsztaty Szkoleniowe Grupowe (około 10-12 osób) organizowane są w 3 blokach tematycznych.

 • Mikrobeton – powłoki mikrocementowe w SYSTEMIE GRIGIO FUTURA.
 • Beton architektoniczny odlewany w SYSTEMIE GRC.
 • Beton stemplowany w SYSTEMIE DURO PRESS.

Zajęcia organizowane przez Akademię Betonu, obejmują kompleksową wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą danego zagadnienia związanego z technologią betonu.

Podczas Warsztatów Szkoleniowych, największy nacisk kładziony jest na aspekty praktyczne pracy z materiałem. Zazwyczaj 1/3 czasu przeznaczamy na część teoretyczną, a 2/3 to część praktyczna.

Warsztaty Szkoleniowe to także możliwość bezpośredniej, indywidualnej konsultacji z dostępnymi na miejscu Doradcami Technicznymi oraz Technologiem.

Część teoretyczna

Część teoretyczna obejmuje zagadnienia:

 • wymagania normatywne w świetle polskich i zagranicznych przepisów prawa,
 • podstawowe definicje,
 • metody kształtowania i uzyskiwania zakładanej powierzchni,
 • projektowanie wyrobu i ewentualne błędy projektowe,
 • wykonanie i podstawowe błędy wykonawcze, ich eliminacja i naprawa,
 • barwienie betonu i mieszanek betonowych,
 • układanie i zagęszczanie,
 • pielęgnacja i zabezpieczanie powierzchni,
 • zasady użycia środków antyadhezyjnych,
 • wpływ warunków atmosferycznych,
 • technologia samozagęszczalnych betonów architektonicznych SCC GRC,
 • technologia giętych betonów architektonicznych FLEX GRC,
 • technologia natryskowych betonów architektonicznych GRC SPRAY SYSTEM,
 • ocena i odbiór betonu architektonicznego,
 • dobre praktyki wykonawcze.

Część praktyczna

Część praktyczna obejmuje zagadnienia:

 • aplikacja materiałów na powierzchnie użytkowe t.j. posadzki, meble, ściany,
 • aplikacja materiału do form i na formy: odlewy i natryski,
 • wykonywanie prostych form,
 • dobór odpowiednich materiałów systemowych,
 • aplikacja gruntów i lakierów,
 • rodzaje lakierów, przeznaczenie, aplikacja i ich dobór,
 • stosowane narzędzia i urządzenia.

Na potrzeby naszych kontrahentów, organizujemy Warsztaty Szkoleniowe Indywidualne.