Oferta działu techniczno projektowego jest przeznaczona dla:

 • inwestorów,
 • projektantów i biur architektonicznych,
 • wykonawców posadzek,
 • klientów indywidualnych.

Specjalizujemy się w obiektach przemysłowych:

 • halach produkcyjnych (wszystkie gałęzie przemysłu),
 • halach i centrach magazynowych,
 • garażach podziemnych i nadziemnych,
 • placach manewrowych,
 • obiektach sportowych,
 • obiektach handlowych,
 • przechowalniach warzyw i owoców,
 • chłodniach.

Projektujemy posadzki dla przemysłu:

 • transportowo-magazynowego,
 • rolniczego, spożywczego, przetwórczego w tym: młynarskiego, mięsnego, rybnego, mleczarskiego, tytoniowego,
 • ciężkiego: metalurgicznego, hutniczego, maszynowego,
 • chemicznego: magazynowego, procesowego,
 • lekkiego: włókienniczego i odzieżowego,
 • tartacznego i drzewnego.