W firmie Itbud oferujemy 2 rodzaje Warsztatów Szkoleniowych w 4 blokach tematycznych.

1. Warsztaty Szkoleniowe Grupowe w Akademii Betonu

Nasze Warsztaty Szkoleniowe opierają się przede wszystkim na przedstawieniu praktyki pracy przy przykładowej, ćwiczebnej realizacji. Staramy się, aby grupa kursantów nie była zbyt liczna. Zazwyczaj to nie więcej niż 10-12 osób. Sprzyja to jakości przekazywania wiedzy.

Warto podkreślić, że prowadzący Warsztaty Szkoleniowe to osoby na co dzień wykonujące prace i  zarządzające inwestycjami dla klientów firmy Itbud. To praktycy z dużym doświadczeniem.

Dbamy o jak największy, bezpośredni i czynny udział kursantów w zajęciach, oczywiście przy uwzględnieniu harmonogramu Warsztatów Szkoleniowych. Można samemu spróbować pracy z materiałami i narzędziami. Sprawdzić własne umiejętności, zadać pytania prowadzącym, podzielić się doświadczeniem z innymi uczestnikami.

Na początek niezbędne są  podstawy teoretyczne. Kursanci reprezentują różny poziom wiedzy. Wstęp teoretyczny pozwoli na wyrównanie wiedzy w grupie uczestników oraz zapoznanie się z technologią i produktami systemu. Jest to niezbędne, aby móc później przejść do części praktycznej, zrozumieć znaczenie procesu technologicznego, właściwe użycie materiałów i narzędzi.

Część teoretyczną realizujemy w specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu w siedzibie Itbud. Panują tam odpowiednie warunki, a każdy z kursantów jest zaopatrzony w komplet materiałów szkoleniowych oraz gadżety firmowe.

Po zakończeniu części teoretycznej, następuje przejście do części praktycznej w innym pomieszczeniu. W jej trakcie wykonujemy przykładową, ćwiczebną realizację. Używamy oryginalnych materiałów i narzędzi. Takich samych, jak na prawdziwej inwestycji u klienta. Obowiązuje identyczny proces technologiczny. Zachęcamy uczestników do wzięcia aktywnego udziału w pracach. Zapewniamy ubiór ochronny.

2. Warsztaty Szkoleniowe Indywidualne

Zakres tematyczny Warsztatów Szkoleniowych Indywidualnych jest ustalany ściśle z uczestnikiem. Najczęściej osoba ta uczestniczy razem z nami w trakcie realizacji prawdziwej inwestycji u klienta Itbud. Jest to efektywny sposób uzyskania wartościowej wiedzy i umiejętności w możliwie najkrótszym czasie.

Takie Warsztaty indywidualne przynoszą największe korzyści osobom posiadającym już podstawową wiedzę i doświadczenie. W trakcie współuczestniczenia w realizacji rzeczywistej inwestycji z praktykami firmy Itbud, osoby te mogą doskonalić swoje umiejętności i warsztat pracy. Mogą uzyskać również profesjonalne informacje i porady.

Na koniec Warsztatów Szkoleniowych Grupowych lub Indywidualnych, każdy z uczestników otrzymuje Certyfikat Ukończenia.

4 bloki tematyczne

A) Mikrobeton – powłoki mikrocementowe w SYSTEMIE GRIGIO FUTURA.
B) Beton architektoniczny odlewany w SYSTEMIE GRC.
C) Beton stemplowany w SYSTEMIE DURO PRESS.
D) Tynki i farby w SYSTEMIE OIKOS.