Projekt posadzki przemysłowej – na czym polega przygotowanie?

Projekt posadzki przemysłowej w pierwszej kolejności uwzględnia określenie konkretnych wymagań, co do docelowej posadzki przemysłowej w konkretnym obiekcie (lokalizacji).

Już na tym początkowym etapie powinniśmy znać odpowiedź na pytanie, czy posadzka przemysłowa będzie obciążona statycznie czy dynamicznie? Oba czynniki mogą również występować równocześnie. Następnie powinniśmy odpowiedzieć na kolejne pytanie, czy spodziewamy się występowania zagrożeń chemicznych lub/i termicznych?

Projekt posadzki przemysłowej – podanie konkretnych wartości liczbowych.

Znając rodzaj przewidywanych obciążeń oraz ich charakter, należy określić ich konkretne wartości liczbowe.

Projekt posadzki przemysłowej dla obciążeń statycznych, mierzy siły działające na podłoże posadzki, wywołane naciskiem np. regałów magazynowych, maszyn i urządzeń oraz całego technicznego wyposażenia danego pomieszczenia. Tak zdefiniowane siły obciążenia, przeliczamy na m2 powierzchni posadzki przemysłowej.

Obciążenia dynamiczne w projekcie posadzki przemysłowej stanowią siły działające na posadzkę, które są wywołane ruchem pojazdów kołowych tj. wózków paletowych, wózków widłowych i każdych innych poruszających się pojazdów o charakterze techniczno-transportowym. Rozpatrując ten typ obciążenia, bierzemy pod uwagę masę własną pojazdu oraz jego maksymalny udźwig.

Projekt uwzględnia też obciążenia mieszane, czyli statyczno-dynamiczne. Należą do nich najczęściej siły działające na płytę posadzki przemysłowej, wywołane maszynami i urządzeniami, które pracując wywołując drgania udarowe.

Projekt posadzki przemysłowej – ścieralność wierzchniej warstwy.

W zakresie wykonanych obliczeń, uwzględniamy także kwestię ścieralności wierzchniej warstwy posadzki. Znając dobową intensywność ruchu i rodzaj poruszających się pojazdów, dobiera się odpowiedni rodzaj powierzchniowego utwardzenia, czyli tzw. posypki utwardzającej oraz rodzaj zamknięcia końcowego.

Mówiąc o posadzkach przemysłowych, rozpatrujemy wyłącznie posypki utwardzające o klasach ścieralności A3 oraz A1,5. Utwardzenia powierzchniowe o innych klasach np. A6 lub A9 – nie mogą być stosowane w obiektach przemysłowych. Nadają się jedynie na ruch pieszy.

Posypki wyższej klasy A1,5 odporne są na podstawowe czynniki chemiczne, w tym pozostałości ropopochodnych węglowodorów aromatycznych, słabych kwasów i zasad.

Projekt posadzki przemysłowej – impregnacja powierzchniowa.

Projekt posadzki przemysłowej uwzględnia całkowite zabezpieczenie. W tym celu konieczna jest impregnacja powierzchniowa specjalistycznymi impregnatami do posadzek przemysłowych lub systemami opartymi na żywicach epoksydowych.

Projekt posadzki przemysłowej – podsumowanie.

Projekt posadzki przemysłowej wykonany przez dział techniczny firmy Itbud, zawiera kompleksowe odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione aspekty zagrożeń pojawiających się podczas codziennej eksploatacji posadzki przemysłowej.

Posadzki przemysłowe będą spełniały wszystkie stawiane im zadania eksploatacyjne tylko wówczas, gdy będzie pełna zgodność projektowanej posadzki przemysłowej z podłożem gruntowym.

Sama płyta posadzki przemysłowej betonowej nie jest elementem samodzielnie nośnym, lecz zawsze spoczywa, opiera się na warstwie nośnej podbudowy.

Przykład projektu posadzki przemysłowej.

Przykład_opracowania_technicznego