W związku z dynamicznym rozwojem naszej firmy, szukamy osób na poniższe stanowiska.

Handlowiec – Doradca Techniczny
Dział Handlowy

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres email: biuro@itbud.com.pl,
z dopiskiem „Rekrutacja” w tytule emaila.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu aplikacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”.

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i wszystkie przesłane dokumenty aplikacyjne. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Projektant & Konstruktor
Dział Techniczno Projektowy.

Prosimy o przesłanie swojego CV na adres email: biuro@itbud.com.pl,
z dopiskiem „Rekrutacja” w tytule emaila.

W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu aplikacyjnym w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego”.

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i wszystkie przesłane dokumenty aplikacyjne. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Itbud Zakład Nowych Materiałów Budowlanych Sp. z o.o., 2-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21, NIP: 521-326-18-27, REGON 015571254, KRS nr: 0000175201, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS., telefon: +48 22 843 37 81, e-mail: biuro@itbud.com.pl. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Brak podania danych osobowych spowoduje, że proces rekrutacyjny, wobec osoby, której dane dotyczą, nie będzie przeprowadzony. Dane osobowe są przechowywane w bazie danych Administratora danych i mogą być wykorzystane do przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego w przyszłości. Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres przeprowadzania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu są przechowywane w bazie danych kandydatów przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe nie będą przekazane do Państwa trzeciego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.