Masa PC 0,5 2K

Wyczyść

Opis

MASA PC o uziarnieniu 0-0,5 jest dwuskładnikową kompozycją powstająca z połączenia składnika A (polimer ciekły) i składnika B (sucha mieszanka + modyfikatory). MASA PC produkowana jest w kolorach: szarym, zielonym, żółtym i czerwonym.

Dwuskładnikowa polimerowo – mineralna masa posadzkowa i naprawcza.

ZAKRES STOSOWANIA:

MASA PC przeznaczona jest do robót wykończeniowych i napraw w następującym zakresie:

  • wykonywanie warstw wyrównująco – wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej,
  • wzmacniania i napraw posadzek betonowych i z zaprawy cementowej,
  • wyrównywania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe,
  • wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy cementowej /w tym również posadzek barwnych typu lekkiego/,
  • wykonywania napraw uszkodzeń i renowacji konstrukcji betonowych oraz z zaprawy cementowej (małych ubytków i rys) w tym na powierzchniach pionowych.

MASA PC posiada:

  • zwiększoną przyczepność do betonu, zaprawy, ceramiki,
  • zwiększoną odporność na działanie wody, również wody agresywnej,
  • zwiększoną odporność na uderzenia,
  • podwyższoną odporność na ścieranie,
  • zmniejszoną nasiąkliwość.

Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania

≥ 0,5 [MPa]

zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007

DANE TECHNICZNE SKŁADNIK A

Właściwość

Czas wypływu
Zawartość suchej substancji

Wartość deklarowana

10 ± 1 [s]
5 ± 10 %

DANE TECHNICZNE SKŁADNIK B

Grubość warstwy [mm]

1
2
3

Zużycie na 1 m2 [ kg ]

1,5-2,5 *
3,0-5,0 *
4,5-7,5 *

* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża

Właściwość

Czas wiązania

Wartość deklarowana

Początek: 40 ± 5 [%]
Koniec: 180 ± 5 [%]

Rozlewność po 10 min i 24h
Czas życia /żywotność/

≥ 20 [cm]
≥ 1 [h]

Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach

≤ 0,3 [%]

Twardość po 14 dniach
Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach

≥ 18 [MPa]
≥ 0,8 [MPa]

Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach

≥ 5,5 [MPa]
60 [MPa]

Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/

800-1500

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MASY PC przy różnych grubościach podano w tabeli:

OPAKOWANIE

Dwuwarstwowe worki PE  – 25 kg
Kanistry PE /składnik A/ – 5 kg
Kanistry PE /składnik A/ – 30 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Paletowane i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składnik B przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Składnik A należy przechowywać i transportować w temperaturze od +5°C do +30°C.

UWAGI KOŃCOWE

Przed położeniem masy PC każdy element należy zagruntować PREPARATEM RG, którego zużycie na 1m<sup>2</sup> wynosi 0,2 – 0,3 kg.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

W celu otrzymania masy należy wymieszać SKŁADNIK A i SKŁADNIK B w następującej proporcji: 1 część wagowa składnika A i 3-5 części wagowych składnika B. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Przed położeniem MASY PC należy oczyścić podłoże i zagruntować PREPARATEM RG. Przygotowaną masę nanosimy warstwami (od 1 do 3 mm) w ciągu 40 minut przy użyciu pac stalowych. W celu uzyskania równej powierzchni nałożoną warstwę należy przyszlifować w ciągu 12 – 24 godzin. Przy naprawach powierzchniowych można warstwę MASY PC zazbroić siatką z tworzywa sztucznego (wykonać podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych). W celu przyspieszenia wiązania należy dodać 2% RAPIDU B-Z w stosunku do ciężaru składnika B.

Dodatkowe informacje

Waga30 kg