itFlow GT
CT-Ar1-F7-C40

Posadzka przemysłowa cienkowarstwowa, samopoziomująca.

Cena wyświetlana po wyborze koloru i wagi, za 1 sztukę produktu.

Opis

Opis itFLOW GT – samopoziom przemysłowy.

 • Gotowa, fabryczna kompozycja przeznaczona do wytwarzania cienkowarstwowej (od 2 do 20 mm grubości) posadzki przemysłowej.
 • itFLOW GT jest mieszanką wyselekcjonowanych, łamanych kruszyw kwarcowych, cementów portlandzkich, związków polimerowych III generacji oraz modyfikujących dodatków chemicznych, tworzących łatwą do użycia masę samopoziomującą, gotową do pracy po zmieszaniu z wodą.
 • Ze względu na swoje wysokie parametry wytrzymałościowe, stosowany jest do wykonywania mineralnych posadzek przemysłowych, poddawanych obciążeniom ruchem średnim oraz ciężkim.
 • Wykorzystując itFLOW GT, możemy wykonywać nowe posadzki przemysłowe oraz odnawiać stare, wykonując kilkumilimetrowe nadlewki regeneracyjne.
 • Produkt znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym ogólnym, przeznaczony na posadzki wewnątrz budynków.

Zastosowanie itFLOW GT – samopoziom przemysłowy.

 • Wykonanie betonowych posadzek przemysłowych metodą techniki wylewki samopoziomującej.
 • Produkt specjalnie przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych w magazynach, zakładach produkcyjnych, warsztatach, centrach handlowych i logistycznych, czyli wszędzie tam gdzie wymagana jest odporność podłoża na ścieranie, czynniki chemiczne oraz zredukowane pylenie.
 • Produkt do stosowania w przemyśle rolno-spożywczym i przetwórczym.
 • Wykonywanie posadzek samopoziomujących w budownictwie mieszkaniowym i usługowo-handlowym.
 • Przeznaczony do wykonywania posadzek przemysłowych z klasyczną siatką dylatacji.
 • Do regeneracja starych posadzek betonowych oraz przemysłowych, mineralnych.
 • Produkt może być używany jako podkład, wyrównanie oraz służyć do podniesienie wysokości pod systemy posadzek dekoracyjnych tj. żywiczne epoksydowe i poliuretanowe, mikrocementowe oraz cienkowarstwowe terazzo.

Właściwości posadzki itFlow GT.

 • Gładkie wykończenie powierzchni.
 • Szybkość wiązania i wysychania – ruch pieszy jest możliwy po 6 h.
 • Wysoka odporność na ścieranie.
 • Podwyższenie wytrzymałości wierzchniej warstwy posadzki na ściskanie.
 • Zwiększona odporność na uderzenia.
 • Zredukowane pylenie powierzchni.
 • Ogranicza nasiąkliwość wody, olejów, smarów, tłuszczy i detergentów.
 • Wysokie walory estetyczne.
 • Doskonale współpracuje z żywicami powłokowymi epoksydowymi, poliuretanowymi oraz polimocznikowymi.
 • itFLOW GT może być stosowany wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, ale jedynie po zabezpieczeniu specjalistycznymi mrozo i UV odpornymi środkami zabezpieczającymi. Może być stosowany w warunkach suchej i mokrej eksploatacji.

Właściwości preparatu itFlow GT.

 • Odmiany kolorystyczne na indywidualne zamówienie produkcyjne: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty.
 • Nadaje się do układania ręcznego (pacą z ząbkami, regulowaną racklą) lub mechanicznego (agregatem pompowym).
 • Dostarczana jest w postaci gotowej do użycia, workowanej mieszanki.
 • Znakomita urabialność.
 • Brak zjawiska sedymentacji kruszyw.
 • Łatwa aplikacja, podwyższona rozlewność.

Dane techniczne posadzki przemysłowej itFlow GT.

 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A3.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA: klasa AR1.
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,8 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:  0,1 mm.
 • Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:  ≤ 3,2 mm.
 • Kolor: szary.
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 2,5 – 3 MPa.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: > 7 Mpa.
 • Dozwolone obciążenie ruchem lekkim: min. po 6h w normalnych warunkach, przy 10 kg/m2.
 • Reakcja na ogień: A1fl.
 • Skurcz po 28 dniach: 0,05 %.
 • Maksymalna grubość 1 warstwy: od 2 do 20 mm.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 1 dniu: > 20 Mpa.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 40 Mpa.

Dane techniczne preparatu itFLOW GT.

 • Zużycie: 1,6 kg/m2/mm (suchej masy).
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg.
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 2,5 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Przygotowanie podłoża.

 • Podłoże powinno być czyste, mocne i wolne od mleczka cementowego.
 • Zaleca się przygotować podłoże stosując mechaniczne śrutowanie, piaskowanie lub frezowanie, aby usunąć mleczko cementowe.
 • Podłoże powinno się charakteryzować parametrem na odrywanie nie mniejszym niż 1,5 MPa.
 • Zaleca się wykonanie testu na odrywanie pull-off lub młotkiem Schmit’a. Następnie podłoże należy zagruntować preparatem itPOX 100 Z w ilości 0,3 kg/m2 z zasypem kruszywa kwarcowego 0,4-0,8 w ilości 3 kg/m2 (pełny zasyp).
 • Po 24 godzinach należy delikatnie przeszlifować powierzchnię szlifierką mechaniczną z papierem ściernym i odkurzyć.
 • Następnie można rozpocząć aplikację itFLOW GT.
 • Podłoża słabsze, o parametrze na odrywanie mniejszym niż 1,5 MPa, należy przed gruntowaniem wzmocnić preparatem itPOX GP w ilości 0,3 kg/m2.
 • Czas schnięcia itPOX GP: 24 godziny.

Przygotowanie mieszanki do pracy.

 • Suchą mieszankę itFLOW GT należy zmieszać z wodą, w stosunku 4,5 – 5,2 l wody na 25 kg proszku.
 • Zwiększona ilość wody zwiększa rozlewność produktu, ale równocześnie zmniejsza jego wytrzymałość mechaniczną.
 • Mieszanie można wykonywać w agregatach pompowych, zapewniających uzyskanie mieszanki o właściwych parametrach i dokładnej kontroli ilości dozowanej wody.
 • W przypadku mieszania za pomocą mieszadła ręcznego (np. wiertarki, mieszarki wolnoobrotowej), należy odpowiednią ilość materiału dodać do odmierzonej ilości wody. Uzyskana masa powinna zostać ułożona przez max 20 minut.
 • Czas mieszania wynosi 2 – 3 minuty. Po wymieszaniu masę należy odstawić na 5 minut i przemieszać ponownie.
 • Należy unikać zbytniego napowietrzania mieszanki, poprzez zbyt szybkie obroty mieszadła.
 • Przed rozpoczęciem prac można sprawdzić konsystencję masy przy użyciu pierścienia wzorcowego.
 • Rozlewność mierzona pierścieniem wzorcowym, ustawionym na gładkiej powierzchni, powinna mieścić się w granicach rozlewności 230 – 250 mm.
 • Nie przekraczać zalecanej ilości wody, ponieważ może to spowodować osłabienie posadzki i wzrost skurczu, pękanie posadzki, segregację składników mieszanki.

Sposób użycia itFlow GT – samopoziom przemysłowy.

 • Przygotowane podłoże dzieli się na pola o wymiarach nie przekraczających 10 m2.
 • Wszelkie dylatacje podłoża trzeba „przenieść” na tworzoną posadzkę.
 • Po wylaniu, masę rozprowadza się na oczekiwaną grubość, za pomocą pac zębatych i odpowietrza, używając wałków z kolcami.
 • Całość prac powinno się przeprowadzać w pomieszczeniach lekko przewietrzanych, bez przeciągów powietrznych, w temp. 5 – 25°C. Pielęgnacja nie jest wymagana.
 • Należy zapewnić odpowiednią ochronę od wiatru, deszczu i ostrego słońca – w trakcie układania i przez kolejne 24 godziny.
 • W przypadku zastosowania żywicy systemu itPOX, jako dodatkowej powłoki zabezpieczającej, można wykonywać pierwsze malowanie po ok. 24 godzinach, kolejne po 24 – 48 godzinach lub po uzyskaniu min. 5% wilgotności podłoża.
 • Wyrób należy stosować zgodnie z podaną instrukcją, sztuką budowlaną i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości zaleca się wykonać próbę lub skontaktować się z przedstawicielem firmy ITBUD.

Przekazanie do eksploatacji i konserwacja nawierzchni.

 • Lekki ruch pieszy jest możliwy po 6 godzinach od wylania produktu, jednak użytkowanie posadzki powinno być ograniczone przez 24 godziny w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem powierzchni.
 • Normalny ruch pieszy i wykonanie dylatacji, jest dopuszczalne po 24 – 48 godzinach. Posadzka może być w pełni obciążana i użytkowana po 7 dniach od jej wykonania.
 • Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność powietrza podczas układania i dojrzewania, wpływa na wydłużenie podanych czasów.
 • Powierzchnię itFLOW GT konserwujemy (myjemy) nie wcześniej niż 2 tygodnie po jej wykonaniu w okresie letnim i 4 tygodnie w okresie obniżonych temperatur, zimą.
 • Środki użyte do pielęgnacji / konserwacji / mycia powinny mieć odczyn zasadowy, najlepiej pH 7 – 8.
 • Posadzka betonowa jest najtrwalsza wtedy, gdy jest zamiatana / odkurzana, w częstotliwości zależnej od intensywności pojawiania się twardych zanieczyszczeń na powierzchni.

Impregnacja, zabezpieczenie i ochrona wykonanej nawierzchni.

 • Pierwsza impregnacja na świeżo wykonanym podłożu itFLOW GT jest impregnacją tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznej posadzki.
 • Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania. Będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych ITBUD”.
 • Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne

 • Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne pod względem barwy, szczególnie w okresie dojrzewania betonu. Na powierzchniach może być widoczna drobna siatka przypowierzchniowych spękań włoskowatych na wzór marmurku lub sieci pajęczej. Jest to zjawisko występujące niejednolicie i w zróżnicowanym charakterze. Szczególnie widoczne jest to na mokrej posadzce. Jest to zjawisko naturalne i nie należy traktować go jako wady wykonawczej lub materiałowej. Technicznie niemożliwe do uniknięcia, jednak nie obniża walorów użytkowych i parametrów technicznych posadzki. Mikrorysy i pajączki mogą być jedynie niedogodnością estetyczną w posadzce i nie można ich przyrównywać do spękań konstrukcji płyty, które mają inną naturę.

Użycie wózków widłowych i innych pojazdów

 • Należy zwrócić szczególną uwagę w użytkowaniu posadzki przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów. Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h, w pozostałych przypadkach 6 km/h. Należy wyeliminować poślizg kół, niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych na powierzchni posadzki. Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z klasą trudnościeralności utwardzonej posadzki lub impregnatu i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora. W tym przypadku – w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych kauczukowych, białych kół pneumatycznych.

Ochrona środowiska

 • Preparat itFlow GT jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Środki ostrożności podczas prac nad posadzką przemysłową

 • Należy zapoznać się z kartą zagrożeń (MSDS) udostępnianą przez producenta.
 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie, nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać materiały i narzędzia poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych