Produkt: itPUR R

itPUR R – lakier poliuretanowy, dwuskładnikowy, do długotrwałej ochrony podłóg.

Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itPUR R to dwuskładnikowy, lakier poliuretanowy do długotrwałej ochrony podłóg.
itPUR R jest odporny na światło słoneczne, promieniowanie UV, deszcz, mróz i zmienne warunki atmosferyczne.
itPUR R tworzy szczelne, elastyczne powłoki o dobrych właściwościach mechanicznych, odporne na ścieranie, zarysowanie oraz działanie środków myjących i odkażających.
itPUR R, utwardzona powłoka nie wydziela żadnych szkodliwych substancji!
itPUR R podkreśla i uwydatnia naturalną fakturę i koloryt powierzchni mineralnych oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości.
itPUR R – produkt w wersji półmat.

 • Podłoża epoksydowe i poliuretanowe.
 • Podłoża mineralne.
 • Ceramiczne materiały podłogowe.
 • Pojemnik z lakierem poliuretanowym itPUR R dobrze wstrząsnąć przez kilka minut.
 • Do składnika „A” dodać utwardzacz, zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu – „B”.
 • Utwardzacz w stosunku 1:4 wlać do pojemnika z lakierem i dokładnie wymieszać.
 • Aplikacje lakieru przeprowadzić w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C.
 • Lakier wymieszany z utwardzaczem należy zużyć w ciągu 3 godz.
 • Nałożenie lakieru przeprowadzić wałkiem Aquatop.
 • Przed aplikacją, podłoże musi być odpowiednio przygotowane, zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga

 • Powierzchnia musi być czysta, sucha, pozbawiona brudu, kurzu, wosków, olejów i wszelkich innych powłok z wyłączeniem lakierów poliuretanowych.
 • Nakładać wyłącznie 2 warstwy, w odstępie co 24 godziny, nie wcześniej niż po wyschnięciu pierwszej warstwy.
 • Nie aplikować lakieru itPUR R, poniżej temperatury + 15°C.
 • Podczas aplikacji wyłączyć klimatyzację, wentylacje i ogrzewanie podłogowe.
 • Nie powodować przeciągów.

Czas schnięcia powłoki w temp. 20 ±2°C i przy wilgotności względnej powietrza 65 ±5 %, najwyżej:
pyłosuchość (stopień 1), co najmniej – 75 minut,
suchość dotykowa (stopień 3), co najmniej – 8 h.

 • Drugą warstwę należy aplikować po 24 godzinach, jednak nie później niż po 31 dniach.
 • Pełną wytrzymałość lakier osiąga po 7 dniach (20 °C, wilgotność względna 50%, wymiana powietrza).
 • Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza i słaba wentylacja, zmienia podany czas.
 • Nie układać na podłodze dywanów, chodników i innych pokryć w pierwszych 10-14 dniach.
 • Ostrożnie wnosić meble.

Usuwanie codziennych zabrudzeń prowadzić, używając produktu PU Środek do codziennej pielęgnacji, nie wcześniej niż w czwartym dniu po aplikacji lakieru itPUR R.

Parametry techniczne – składnik. I

 • Gęstość, g /cm3, najwyżej: 1,01÷1,04.
 • Lepkość handlowa mierzona kubkiem Forda nr 4, w temp.20 ± 2 °C, s: 45 ÷ 55.
 • Zawartość części lotnych, % wag., najwyżej: 49.
 • Temperatura zapłonu, °C, co najmniej: 30.

Parametry techniczne – mieszanina

 • Lepkość mieszaniny po 30 minutach od zmieszania składnika I (lakier) i II (utwardzacz), mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ± 2 °C, s: 80 ÷ 100.
 • Zawartość części nielotnych, % obj. ok.: – 45.
 • Grubość warstwy mokrej, w µm: 45.
 • Grubość warstwy suchej, w µm: 20.
 • Zużycie teoretyczne przy grubości 20µm, dm3/m2: 0,045.
 • Zalecana ilość warstw, zależnie od przeznaczenia: 1 ÷ 3.

Waga i przechowywanie

 • Opakowanie: 1,17 kg.
 • Chronić przed mrozem.
 • Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
 • Okres ważności Utwardzacza 12 miesięcy w zamkniętym pojemniku, zgodnie z datą umieszczoną na opakowaniu.

Zużycie

 • Jedna warstwa, około 50 ml/m² (20m²/l).
 • Chłonne podłoża mineralne, około 80-100 ml/m² (10-12 m/ l).
 • Możliwe większe zużycie przy posadzkach silnie chłonnych.
 • Po zmieszaniu Utwardzacza z lakierem itPUR R, wytwarza się w pojemniku dwutlenek węgla i zwiększa się ciśnienie. Nie należy więc zamykać szczelnie pojemnika ponieważ może pęknąć.
 • Narzędzia czyści się używając rozcieńczalnika do wyrobów poliuretanowych: PKWiU: 20.30.22.0-66-0001-XX; KTM: 1318-156-01010-9XX.
 • utwardzone resztki powłok można usunąć tylko mechanicznie.
 • Zawsze zaleca się stosowanie nowych, suchych wałków AQUATOP.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas, odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym – w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich – nie mogą być powołane, jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.

Dodatkowe informacje

Wagabrak