Produkt: itPUR W

itPUR W, lakier poliuretanowy do długotrwałej ochrony podłóg

Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Wyczyść
Kategoria: SKU: N/A

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

itPUR W – lakier poliuretanowy, dwuskładnikowy, do długotrwałej ochrony podłóg.

itPUR W – zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację.

itPUR W tworzy bardzo wytrzymałą powłokę, o doskonałej elastyczności i dobrej odporności na nie barwiące chemikalia.

itPUR W jest produktem łatwym w aplikacji i bezpiecznym w użyciu.

 • Podłoża epoksydowe i poliuretanowe.
 • Podłoża mineralne.
 • Ceramiczne materiały podłogowe.
 • Materiał wodorozcieńczalny.
 • Praktycznie bezzapachowy.
 • Dobra odporność na UV.
 • Nie żółknie.
 • Matowe zamknięcie powierzchni.
 • Łatwy do czyszczenia.
 • Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym.

Proporcje mieszania, składnik A do B = 100 do 25 (wagowo).

 • Wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty.
 • W celu uzyskania bardziej gładkiej powierzchni, można dodać do 5% wody. Po dodaniu wody należy mieszać, przez co najmniej 1 minutę, odczekać minutę i jeszcze raz wymieszać materiał przez kolejną minutę.
 • W przypadku dodania wody, należy dodać dokładnie taką samą ilość do materiału przeznaczonego do zabezpieczenia całej powierzchni, aby zachować taki sam stopień matu i taką samą teksturę.
 • W celu zapewnienia dokładnego połączenia składników, wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i raz jeszcze zamieszać.
 • W czasie mieszania należy sprawdzić, czy nie osadzają się grudki słabiej wymieszanego materiału na mieszadle.
 • Zbyt długie mieszanie może spowodować napowietrzenie żywicy i dlatego należy tego unikać.
 • Bezpośrednio przed aplikacją materiału, podłoże należy dokładnie oczyścić, odpylić i odkurzyć.
 • Powierzchnia musi być czysta, równa, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwiązanych cząstek i substancji pogarszających przyczepność.
 • Próba „pull off” nie powinna dać wyniku poniżej 1,5 MPa. W razie wątpliwości należy wykonać pole próbne.
 • W celu zapewnienia odpowiedniego zużycia materiału, należy podzielić powierzchnię na obszary odpowiadające zalecanemu zużyciu każdego zestawu A+B.
 • Wałki należy nasączyć materiałem przed aplikacją. Do nasączenia wałka potrzeba około 0,3 – 0,5 kg materiału.
 • W celu dokładnego wykończenia, zaleca się naniesienie na krawędziach małych ilości materiału pędzlem lub małym wałkiem. Taką operację należy wykonać nie wcześniej niż 10 minut przed naniesieniem zasadniczej powierzchni.
 • Przestrzegając czasu przydatności materiału do użycia, rozlać materiał na podłoże, wzdłuż kierunku wałkowania i zachowując zalecane zużycie (± 130 g/m2), równomiernie rozkładać wałkami na całej powierzchni.
 • W czasie ruchu do przodu, rozłożyć materiał na szerokość ok. 1,35 m, bez zakładów na wcześniej nałożony materiał.
 • W czasie ruchu wałkiem w tył, rozłożyć materiał na szerokość ok. 1.45 m z zakładem poniżej 5 cm.
 • Miejsca bardziej porowate lub wcześniej naprawiane, należy wcześniej zabezpieczyć tak, jak krawędzie, pędzlem lub małym wałkiem (patrz powyżej).
 • Następnie zmienić wałek na krótkie włosie i rozszerzyć zakład do około 10 ‐ 20 cm.
 • Należy unikać sytuacji, kiedy błyszczące powierzchnie pozostają przez usunięcie świeżej żywicy, przez zbyt szybko i/lub wielokrotnie powtarzane, w tym samym miejscu, rolowanie wałkiem.

Temperatura otoczenia: +10°C, czas schnięcia minimalny: 24 h, maksymalny: 4 dni.
Temperatura otoczenia: +20°C, czas schnięcia minimalny: 16 h, maksymalny: 3 dni.
Temperatura otoczenia: +30°C, czas schnięcia minimalny: 12 h, maksymalny: 2 dni.

 • Przy maksymalnej wilgotności 70% i dobrej wentylacji.
 • Podano czasy przybliżone, które mogą być inne, w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.
 • Pełną wytrzymałość lakier osiąga po 7 dniach (przy założeniu temperatury otoczenia 20 °C, wilgotności względnej 50%, wymiany powietrza). Niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, słaba wentylacja, mogą te czasy zmienić.
 • Nie układać na podłodze dywanów, chodników i innych pokryć w pierwszych 10-14 dniach.
 • Ostrożnie wnosić meble.
 • Do usuwania codziennych zabrudzeń, nie stosować środków chemicznych w ciągu pierwszych trzech dni.

Usuwanie codziennych zabrudzeń prowadzić używając produktu PU Środek do Codziennej Pielęgnacji, nie wcześniej niż w czwartym dniu, po aplikacji lakieru itPUR W.

Gęstość:

 • Składnik A:~ 1,05 kg/dm3 (+23°C).
 • Składnik B:~ 1,13 kg/dm3 (+23°C).
 • Składnik A+B:~ 1,07 kg/dm3 (+23°C, +5% wody).

Czas otwarty:
Temperatura – Czas otwarty

 • +10°C ~ 50 minut.
 • +20°C ~ 30 minut.
 • +30°C ~20 minut.

Zużycie

 • Jedna warstwa – 0,13 kg/m²/warstwę.
 • Możliwe większe zużycie przy posadzkach silnie chłonnych.
 • Podwójna warstwa podnosi odporność mechaniczną systemum w szczególności odporność na oddziaływanie rolek foteli biurowych.

Waga opakowania i magazynowanie

 • Opakowanie: 1,25 kg, 7,50 kg.
 • Chronić przed mrozem.
 • Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
 • Okres ważności Utwardzacza 12 miesięcy, w zamkniętym pojemniku, zgodnie z datą umieszczoną na opakowaniu.

Gęstość:

 • Składnik A:~ 1,05 kg/dm3 (+23°C).
 • Składnik B:~ 1,13 kg/dm3 (+23°C).
 • Składnik A+B:~ 1,07 kg/dm3 (+23°C, +5% wody).

Czas otwarty:
Temperatura – Czas otwarty

 • +10°C ~ 50 minut.
 • +20°C ~ 30 minut.
 • +30°C ~20 minut.

Zużycie

 • Jedna warstwa – 0,13 kg/m²/warstwę.
 • Możliwe większe zużycie przy posadzkach silnie chłonnych.
 • Podwójna warstwa podnosi odporność mechaniczną systemum w szczególności odporność na oddziaływanie rolek foteli biurowych.

Waga opakowania i magazynowanie

 • Opakowanie: 1,25 kg, 7,50 kg.
 • Chronić przed mrozem.
 • Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.
 • Okres ważności Utwardzacza 12 miesięcy, w zamkniętym pojemniku, zgodnie z datą umieszczoną na opakowaniu.
 • Po zmieszaniu utwardzacza z lakierem itPUR W, wytwarza się w pojemniku dwutlenek węgla i zwiększa się ciśnienie. Nie należy więc zamykać szczelnie pojemnika, gdyż może pęknąć.
 • Narzędzia czyścic wodą.
 • Utwardzone resztki powłok, można usunąć tylko mechanicznie.
 • Zawsze zaleca się stosowanie nowych, suchych wałków AQUATOP.
 • Niektóre produkty farbujące (farby kosmetyczne, barwiące środki dezynfekujące) oraz produkty emitujące plastyfikatory (na przykład z gumy),mogą prowadzić do nieodwracalnej zmiany zabarwienia powłoki z lakieru poliuretanowego itPUR-W oraz podłogi. Aby zabezpieczyć podłogę przed tego typu przebarwieniami prosimy o zwrócenie się o poradę techniczną.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym – w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich – nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.

Dodatkowe informacje

Wagabrak