Produkt: itPUR W

itPUR W –  lakier poliuretanowy. Warstwa wykończeniowa matowa. Długotrwała ochrona

Zużycie średnie od 0,1kg/m2 do 0,15 kg/m2 na 1 warstwę. Aplikacja od 2 do 4 warstw na powierzchnię.

Chroni  podłogi, ściany i inne elementy wykonane z mikrocementu (mikrobetonu), betonu przemysłowego, betonu architektonicznego, betonu odciskanego, jastrychu mineralnego, anhydrytowego, wylewek betonowych – w tym samopoziomujących oraz podłoży żywicznych tj. poliuretanowych i epoksydowych.

Poziom zabezpieczenia: średnie i normalne, domowe użytkowanie. Warstwa wykończeniowa nie żółknie, odporna na promienie słoneczne (UV). Tworzy powłokę o doskonałej elastyczności i dobrej odporności na niebarwiące chemikalia. Produkt najnowszej 4 generacji, łatwy do aplikacji, bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Niska emisja lotnych związków organicznych (LZO). Matowa powłoka o współczynniku 10.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Lakier Poliuretanowy itPUR W przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni:

 • wewnątrz pomieszczeń w warunkach suchej i mokrej eksploatacji,
 • posadzek, ścian i sufitów,
 • elementów dekoracyjnych i użytkowych.

Stosować na podłoża mineralne (mikrobeton, beton, cegła, tynk mineralny cementowo-wapienny, tynk dekoracyjny i architektoniczny, powłoki malarskie akrylowe, silikonowe).

Lakier Poliuretanowy itPUR W po aplikacji na podłoże posiada następujące właściwości.

 • zabezpieczające przed czynnikami mechanicznymi,
 • zabezpieczające przed wodą i innymi płynnymi substancjami, w tym barwiącymi, z wyłączeniem mocnych zasad i kwasów,
 • ułatwia usuwanie zabrudzeń,
 • stanowi ochronę przed promieniami słonecznymi (UV),
 • daje eleganckie matowe wykończenie powierzchni.
 • Do wykonania 1 warstwy lakierniczej zużywamy od 0,1 do 0,15 kg lakieru itPUR W na 1 m2 powierzchni.
 • Zużycie jest uzależnione od chłonności powierzchni oraz narzędzia aplikacyjnego.
 • Minimalna ilość zabezpieczenia to 2 warstwy, nanoszone w kilku godzinnych odstępach czasowych.
 • W przypadku bardzo chłonnych podłoży np. jastrychowych, stosujemy 3-4 warstwy.
 • W przypadku mocno obciążonych zużyciem eksploatacyjnym powierzchni, zaleca się aplikować 3 warstwy.
 • Do stref mokrej eksploatacji zaleca się wykonanie 2 warstw lakierniczych oraz 1 warstwy doszczelniającej, używając produkt NANO SILICON.

Podłoże pod aplikacje lakieru itPUR W musi być:

 • utwardzone, nośne, suche (max 5 % wilgotności),
 • czyste i wolna od kurzu, wosków i olejów oraz innych substancji chemicznych,
 • przed aplikacją starannie odkurzone, nie zaleca się mopowania na mokro.

Narzędzia do aplikacji lakieru itPUR W

 • Najpopularniejszym narzędziem aplikacyjnym jest wałek do lakierów.
 • Można również stosować natrysk za pomocą agregatu lakierniczego lub pistoletu malarskiego.
 • W przypadku używania wałka ważne jest, by był wysokiej jakości.
 • Zalecamy stosowanie wałka wykonanego z weluru lub z mikrofibry o długości włosia ok. 8 mm. Stosowanie włosia 10-14 pozostawi na powierzchni grubszą fakturę (tzw. skórkę pomarańczy) oraz wpłynie na większe zużycie lakieru.
 • Mniejsza długość włosia może być też użyta, wpłynie to na mniejsze zużycie lakieru a tym samym na mniejszą grubość warstwy lakierniczej. Należy wówczas zwiększyć ilość na 3-4 warstwy.
 • Każda warstwa lakiernicza powinna być nakładana przy zastosowaniu zawsze nowego wałka.

Podłoże musi być przygotowane do nałożenia lakieru, zobacz treść w zakładce: ,,PODŁOŻE – WYMAGANIA”.

 • Opakowanie z lakierem poliuretanowym itPUR W składnik A dobrze wymieszać poprzez wstrząsanie.
 • Dodać utwardzacz składnik B. Ponownie mieszać ok. 1 minuty wstrząsając opakowaniem.
 • Jeżeli jednorazowo nie zużywamy całego opakowania, należy wagowo i bardzo precyzyjnie odmierzyć komponent A oraz B przed ich połączeniem ze sobą.
 • Po zmieszaniu i przed użyciem, lakier poliuretanowy należy przecedzić przez jednorazowe sitko lakiernicze o oczkach 150-200 mikronów.
 • Lakier itPUR W to poliuretan wodny. Można do niego dodać do 10% wody jako rozcieńczalnik, ale nie jest to wymóg konieczny. Dodatek wody ułatwia rozpływ lakieru i daje efekt gładszej tafli.
 • Każda kolejna warstwa lakiernicza powinna być aplikowana po całkowitym wyschnięciu warstwy wcześniejszej oraz braku lepkości w dotyku. Czas wysychania to zazwyczaj 4-8 h w zależności od temperatury, wilgotności i chłonności podłoża.
 • Szlifowanie między warstwowe wykonujemy jedynie w przypadku, gdy lakierowana powierzchnia pierwszej warstwy zostanie zanieczyszczona unoszącym się pyłem w powietrzu i jest chropowata. Szlifowanie lub matowienie wykonujemy wówczas siatką o gradacji 200-220. Po szlifowaniu konieczne jest bardzo dokładne odkurzenie powierzchni.
 • Nie zalecamy stosować lakieru itPUR W podczas upałów i mrozów, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające. Optymalna temperatura aplikacji lakieru  mieści się w przedziale od +10°C do +25°C. Oprócz tego należy pamiętać, aby zapewnić odpowiednią temperaturę podczas magazynowania i transportu lakieru. Przegrzany lub zmarznięty lakier nie nadaje się do użycia.
 • CZAS OTWARTY (czas na zużycie po zmieszaniu komp. A+B) – 2 godziny (w zamkniętym opakowaniu).
 • Cecha produktu: składa się ze składnika A i składnika B.
 • Postać produktu: gęsta ciecz.
 • Kolorystyka: kolor mleczno-biały w opakowaniu, po aplikacji na podłoże bezbarwny.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania.
 • Zużycie: do 12 miesięcy od daty produkcji, minimalna temperatura składowania: +5°C.
 • Baza chemiczna: POLIURETAN, nie zawiera cementu i substancji chemicznych oraz niebezpiecznych.
 • Uziarnienie: średnio 0-20 mikronów.
 • Zużycie średnie: 0,1-0,15 kg/m2 na jedną warstwę.
 • Warunki aplikacji: od minimum +10°C do maksimum +25°C.

Przygotowanie dodatku do pracy

 • Czas mieszania połączenia komponentów A + B: Około 2-3 minut do jednolitej konsystencji, jednorodnej postaci.
 • Urządzenia do mieszania: ręcznie poprzez wstrząsy w zamkniętym opakowaniu.
 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie spożywać, nie stosować do innych celów niż zawarte w niniejszej informacji na stronie internetowej.
 • Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z dziećmi z uwagi na bardzo drobne cząstki i możliwość wprowadzenia do organizmu.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych