Produkt: itPOX 100 Z

itPOX 100 Z – dwukomponentowa, bezbarwna żywica epoksydowa do zastosowań technicznych.

Opcje wyboru. Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Wyczyść

Opis

itPOX 100 Z stanowi podstawowy element wielu systemów posadzkowych w obszarach przemysłowych, parkingowych, cienkowarstwowych i dekoracyjnych.

 • Warstwy impregnacyjne.
 • Warstwy gruntujące pod materiały EP i PU.
 • Warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych.
 • Warstwy podkładowe w systemach z posypką z naturalnego i barwionego kruszywa kwarcowego.
 • Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie.
 • Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.
 • Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25, o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2.
 • Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%.
 • Podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

Mieszanie składników

 • itPOX 100 Z jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych, w których ilość komponentu A (żywica) odpowiada ilości komponentu B (utwardzacz).
 • W zależności od docelowego przeznaczenia, materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A, całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300 – 400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3 – 4 min.
 • Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

Warunki nakładania żywicy na podłoże

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • Temperatura podłoża: od minimum +10˚C do maksimum +30˚C.
 • Wilgotność powietrza: maksimum 80%. UWAGA: temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy, aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

Nakładania żywicy na podłoże

Wszystkie podane informacje dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych: temperatury 20˚C, przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • Wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości.
 • Niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.
 • Przydatność żywicy itPOX 100 Z po wymieszaniu, wynosi ok. 20 minut.
 • Sposób nakładania żywicy uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy.
 • Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10 – 12 godzin.
 • W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 godzin, świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym. Uwaga: kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza), prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka, z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.
 • Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo”, przy użyciu rozpuszczalników organicznych.
 • Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Warstwa gruntująca

 • itPOX 100 Z należy nakładać przy użyciu wałka, gumowej pacy lub stalowej rakli.
 • W zależności od rodzaju docelowego rozwiązania posadzkowego, świeżą powierzchnię można pozostawić gładką lub też zasypać frakcjonowanym kruszywem kwarcowym w ilości 0,50 – 1,50 kg/m2.
 • Zużycie: ok. 0,30 kg/m2, w jednej warstwie.

Warstwa gruntująco-wyrównawcza

 • itPOX 100 Z z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na podłożu betonowym, przy użyciu stalowej pacy, pozostawiając jednolitą warstwę niwelującą istniejące nierówności.
 • Następnie powierzchnię równomiernie zasypać naturalnym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4 – 0,8 mm (około 3,0 kg/m2).
 • Po utwardzeniu nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
 • Zużycie: około 0,4 – 0,6 kg/m2, w zależności od frakcji użytego wypełniacza kwarcowego.

Warstwa zasadnicza w systemach z posypką z kruszywa naturalnego i barwionego – typ zasypywany

 • itPOX 100 Z z dodatkiem wypełniacza kwarcowego równomiernie rozłożyć na zagruntowanym podłożu betonowym, przy użyciu stalowej pacy.
 • Następnie powierzchnię równomiernie zasypać, w zależności od docelowego rozwiązania posadzkowego, naturalnym lub barwionym kruszywem kwarcowym o frakcji 0,4 – 0,8 mm (ok.3,0 kg/m2).
 • Po utwardzeniu, nadmiar kruszywa zmieść, powierzchnię delikatnie przeszlifować papierem ściernym o gradacji 16/24 i następnie odkurzyć.
 • Zużycie: ok. 0,6 kg/m2

Jastrych epoksydowy – szczelny

 • itPOX 100 Z wypełniony w proporcji 1:5 kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-2,0 mm należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu i zatrzeć przy użyciu stalowej pacy, do uzyskania spójnej i wysyconej żywicą powierzchni.
 • Zużycie mieszanki: ok. 2,0 kg/m2/mm warstwy.

Jastrych epoksydowy – otwarty

 • itPOX 100 Z wypełniony w proporcji 1:10, kruszywem kwarcowym o frakcji 0,1-2,0 mm, należy równomiernie rozprowadzić na zagruntowanym podłożu i zatrzeć przy użyciu stalowej pacy, do uzyskania spójnej powierzchni.
 • Zużycie mieszanki: ok. 2,1 kg/m2/mm warstwy.

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Opakowanie standardowe – 6,5 kg, 13 kg, 22,1 kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – max 12 miesięcy.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o materiale itPOX 100 Z zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. Z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

 • Opakowanie standardowe: 6,5 kg, 13 kg, 22,1 kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, maksymalnie 12 miesięcy.

Zakres zastosowań :

 • warstwy impregnacyjne
 • warstwy gruntujące pod materiały EP i PU
 • warstwy naprawcze – spoiwo do tworzenia zapraw, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych
 • warstwy podkładowe w systemach z posypką z naturalnego i barwionego kruszywa kwarcowego
 • Komponent A: modyfikowana żywica EP
 • Komponent B amina alifatyczna
 • Proporcje mieszania (komp. A:B): 100-30 wagowo
 • Gęstość (A+B): 1,10 g/cm3
 • Lepkość (A+B): ok. 600 mPas
 • Zawartość części stałych : 100 % wagowo i objętościowo
 • Kolorystyka: transparentny – słomkowy
 • Wyrób zgodny z: PN-EN 13813

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PODŁOŻE

Podłoże musi być stabilne i odpowiednio nośne, obliczone pod docelowe obciążenia statyczne i dynamiczne – zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Ponadto podłoże musi mieć szczelną izolację poziomą, zabezpieczającą przed wilgocią podciąganą kapilarnie.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed wykonaniem posadzki zasadniczej.

WARUNKI APLIKACJI

Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być prowadzona w warunkach :

 • temp. podłoża – min. +10˚C
 • temp. podłoża – max. +30˚C
 • wilgotność powietrza – max. 80%

UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża.

MIESZANIE

itPOX 100 Z jest dostarczany w opakowaniach fabrycznych w których ilość komp. A (żywica) odpowiada ilości komp. B (utwardzacz). W zależności od docelowego przeznaczenia materiał należy przygotowywać w odpowiednich ilościach z zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A całość należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego (300-400 obr/min), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji – ok. 3-4 min. Ewentualny dodatek wypełniacza mineralnego dodawać dopiero po wymieszaniu komponentów A i B.

APLIKACJA

Wszystkie informacje podane w karcie dotyczą warunków optymalnych dla aplikacji materiałów epoksydowych – temp. 20ºC przy wilgotności względnej powietrza 60%.

 • wyższa temperatura wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości
 • niższa temperatura wpływa na wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Przydatność żywicy itPOX 100 Z po wymieszaniu wynosi ok. 20 min. a sposób aplikacji uzależniony jest od rodzaju wykonywanej warstwy. Czas przerw technologicznych pomiędzy poszczególnymi warstwami wynosi ok. 10-12 godzin. W przypadku zakładanych przerw dłuższych niż 48 h. świeżo wykonaną powierzchnię należy przesypać kruszywem kwarcowym.

Uwaga : Kontakt świeżo wykonanych powierzchni z wilgocią (np. woda, wysoka wilgotność powietrza) prowadzi do zakłócenia procesu wiązania. Powierzchnia może pozostawać lepka z tendencją do powstawania na niej przebarwień w kolorze mlecznym.

CZYSZCZENIE

Nieutwardzone zabrudzenia jak i narzędzia należy czyścić „na świeżo” przy użyciu rozpuszczalników organicznych. Utwardzony materiał można usunąć jedynie mechanicznie.

Uwagi prawne

Powyższe informacje o materiale itPOX 100 Z zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy, wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych. Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału, itBUD Sp. Z o.o zastrzega, że dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna, nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Dodatkowe informacje

Wagabrak