Masa PC 0-3

Wyczyść

Opis

MASA PC-3 jednoskładnikowa o uziarnieniu do 3mm jest kompozycją cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatorów oraz pigmentów do rozrobienia z wodą.
MASA PC produkowana jest na zamówienie w kolorach: białym, grafitowym, szarym, zielonym, żółtym , czerwonym.

Gruboziarnista, jednoskładnikowa wodorozcieńczalna polimerowo-mineralna masa posadzkowa i naprawcza.

ZAKRES STOSOWANIA:

MASA PC-3 przeznaczona jest do robót wykończeniowych i napraw w następującym zakresie:

  • naprawa dużych ubytków i uszkodzeń w posadzkach betonowych,
  • wykonywanie warstw wyrównująco – wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej,
  • wzmacniania i napraw posadzek betonowych i z zaprawy cementowej,
  • wyrównywania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe,
  • wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy cementowej.

Masa PC-3 posiada:

  • zwiększoną przyczepność do betonu, zaprawy, ceramiki,
  • zwiększoną odporność na działanie wody, również wody agresywnej,
  • zwiększoną odporność na uderzenia,
  • podwyższoną odporność na ścieranie,
  • zmniejszoną nasiąkliwość.

Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/

800-1500

zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007

Właściwość

Czas wiązania

Wartość deklarowana

Początek: 40 ± 5 [%]
Koniec: 180 ± 5 [%]

Rozlewność po 10 min i 24h
Czas życia /żywotność/

≥ 20 [cm]
≥ 1 [h]

Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach

≤ 0,3 [%]

Twardość po 14 dniach
Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach

≥ 18 [MPa]
≥ 0,8 [MPa]

Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach
Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach

≥ 5,5 [MPa]
60 [MPa]

Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania

≥ 0,5 [MPa]

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MASY PC-0,5 przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm]

1
2
3

Zużycie na 1 m2 [ kg ]

1,5-2,5 *
2,0-5,0 *
4,5-7,5 *

* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża

OPAKOWANIE

Worki dwuwarstwowe: 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Paletowanie i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Towar należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE

Przed położeniem masy PC każdy element należy zagruntować PREPARATEM RG, którego zużycie na 1m<sup>2</sup> wynosi 0,2 – 0,3 kg.

Do uzupełniania drobnych ubytków w posadzkach i wylewania cienkich warstw posadzki (do 3mm) zaleca się zastosowanie MASY PC-0,5 drobnoziarnistej.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

W celu otrzymania masy należy wymieszać Masę PC z wodą w następującej proporcji: 25 kg Masy PC-3 (jeden worek) na 3,5 litrów wody (w zależności od konsystencji) Masę należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Czas mieszania powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Przed położeniem MASY PC należy oczyścić podłoże i zagruntować PREPARATEM RG. Przygotowaną masę nanosimy warstwami (od 2 do 30 mm – dla masy PC-3) w ciągu 40 minut przy użyciu pac stalowych. W celu uzyskania równej powierzchni nałożoną warstwę należy przeszlifować w ciągu 12 – 24 godzin. Przy naprawach powierzchniowych można warstwę MASY PC-3 zazbroić siatką z tworzywa sztucznego (wykonać podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych). W celu przyspieszenia wiązania należy dodać 2% RAPIDU B-Z w stosunku do ciężaru suchej masy PC.

Dodatkowe informacje

Waga25 kg