Masa PC 0-3

Opis

MASA PC-3 jednoskładnikowa o uziarnieniu do 3mm jest kompozycją cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatorów oraz pigmentów do rozrobienia z wodą.
MASA PC produkowana jest na zamówienie w kolorach: białym, grafitowym, szarym, zielonym, żółtym , czerwonym.

Gruboziarnista, jednoskładnikowa wodorozcieńczalna polimerowo-mineralna masa posadzkowa i naprawcza.

ZAKRES STOSOWANIA:

MASA PC-3 przeznaczona jest do robót wykończeniowych i napraw w następującym zakresie:

 • naprawa dużych ubytków i uszkodzeń w posadzkach betonowych,
 • wykonywanie warstw wyrównująco – wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej,
 • wzmacniania i napraw posadzek betonowych i z zaprawy cementowej,
 • wyrównywania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe,
 • wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy cementowej.

Masa PC-3 posiada:

 • zwiększoną przyczepność do betonu, zaprawy, ceramiki,
 • zwiększoną odporność na działanie wody, również wody agresywnej,
 • zwiększoną odporność na uderzenia,
 • podwyższoną odporność na ścieranie,
 • zmniejszoną nasiąkliwość.

Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/

zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007

 • Czas wiązania: Początek: 40 ± 5 [%] Koniec: 180 ± 5 [%]
 • Rozlewność po 10 min i 24h: ≥ 20 [cm]
 • Czas życia /żywotność/: ≥ 1 [h]
 • Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach: ≤ 0,3 [%]
 • Twardość po 14 dniach: ≥ 18 [MPa]
 • Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach: ≥ 0,8 [MPa]
 • Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach: ≥ 5,5 [MPa]
 • Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach: 60 [MPa]
 • Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania: ≥ 0,5 [MPa]

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MASY PC-0,5 przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm] Zużycie na 1 m2 [ kg ]
1 1,5-2,5 *
2 2,0-5,0 *
3 4,5-7,5 *

* zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża

OPAKOWANIE

Worki dwuwarstwowe: 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Paletowanie i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Towar należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE

Przed położeniem masy PC każdy element należy zagruntować PREPARATEM RG, którego zużycie na 1m<sup>2</sup> wynosi 0,2 – 0,3 kg.

Do uzupełniania drobnych ubytków w posadzkach i wylewania cienkich warstw posadzki (do 3mm) zaleca się zastosowanie MASY PC-0,5 drobnoziarnistej.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  W celu otrzymania masy należy wymieszać Masę PC z wodą w następującej proporcji: 25 kg Masy PC-3 (jeden worek) na 3,5 litrów wody (w zależności od konsystencji) Masę należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Czas mieszania powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Przed położeniem MASY PC należy oczyścić podłoże i zagruntować PREPARATEM RG. Przygotowaną masę nanosimy warstwami (od 2 do 30 mm – dla masy PC-3) w ciągu 40 minut przy użyciu pac stalowych. W celu uzyskania równej powierzchni nałożoną warstwę należy przeszlifować w ciągu 12 – 24 godzin. Przy naprawach powierzchniowych można warstwę MASY PC-3 zazbroić siatką z tworzywa sztucznego (wykonać podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych). W celu przyspieszenia wiązania należy dodać 2% RAPIDU B-Z w stosunku do ciężaru suchej masy PC.

  Informacje dodatkowe

  Waga 25 kg