Masa PC 0,5

Opis

MASA PC-0,5 jednoskładnikowa o uziarnieniu do 0,5mm jest kompozycją cementu, kruszyw mineralnych, modyfikatorów oraz pigmentów do rozrobienia z wodą.
MASA PC produkowana jest na zamówienie w kolorach: białym, grafitowym, szarym, zielonym, żółtym , czerwonym.

Drobnoziarnista, jednoskładnikowa wodorozcieńczalna polimerowo-mineralna masa posadzkowa i naprawcza.

ZAKRES STOSOWANIA:

MASA PC-0,5 przeznaczona jest do robót wykończeniowych i napraw w następującym zakresie:

 • wykonywanie warstw wyrównująco wygładzających na podkładach betonowych i z zaprawy cementowej,
 • wzmacniania i napraw posadzek betonowych i z zaprawy cementowej,
 • wyrównywania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe,
 • wykonywanie samodzielnych posadzek na podłożach betonowych i z zaprawy cementowej (w tym również posadzek barwnych typu lekkiego),
 • wykonywania napraw uszkodzeń i renowacji konstrukcji betonowych oraz z zaprawy cementowej (małych ubytków i rys) w tym na powierzchniach pionowych.

MASA PC-0,5 posiada:

 • zwiększoną przyczepność do betonu, zaprawy, ceramiki,
 • zwiększoną odporność na działanie wody, również wody agresywnej,
 • zwiększoną odporność na uderzenia,
 • podwyższoną odporność na ścieranie,
 • zmniejszoną nasiąkliwość.
 • Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia RS-1/: 800-1500 (zgodnie z APROBATĄ TECHNICZNĄ Nr AT-15-4907/2007)
 • Czas wiązania: Początek: 40 ± 5 [%] Koniec: 180 ± 5 [%]
 • Rozlewność po 10 min i 24h: ≥ 20 [cm]
 • Czas życia /żywotność/: ≥ 1 [h]
  * zużycie uzależnione jest od rodzaju i jakości podłoża
 • Skurcz przy grubości warstwy 3mm, po 28 dniach: ≤ 0,3 [%]
 • Twardość po 14 dniach: ≥ 18 [MPa]
 • Przyczepność do podkładu betonowego i zaprawy cementowej po 14 dniach: ≥ 0,8 [MPa]
 • Wytrzymałość na zginanie, po 28 dniach: ≥ 5,5 [MPa]
 • Wytrzymałość na ściskanie, po 28 dniach: 60 [MPa]
 • Odporność na ścieranie udarowe /liczba obrotów urządzenia: RS-1/ 800-1500
 • Odporność na zamarzanie, określona przyczepnością, po 25 cyklach zamarzania i odmrażania: ≥ 0,5 [MPa]

WYDAJNOŚĆ

Wydajność MASY PC-0,5 przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm] Zużycie na 1 m2 [ kg ]
1 1,5-2,5 *
2 2,0-5,0 *
3 4,5-7,5 *

OPAKOWANIE

Worki dwuwarstwowe: 25 kg

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Paletowanie i foliowane (48x25kg) 1200kg.

Termin przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Towar należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach w suchych pomieszczeniach.

UWAGI KOŃCOWE

Przed położeniem masy PC każdy element należy zagruntować PREPARATEM RG, którego zużycie na 1m<sup>2</sup> wynosi 0,2 – 0,3 kg.

Do uzupełniania dużych ubytków w posadzkach i wylewania grubych warstw posadzki (do 30 mm) zaleca się zastosowanie MASY PC-3 gruboziarnistej.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  W celu otrzymania masy należy wymieszać Masę PC z wodą w następującej proporcji: 25 kg Masy PC-0,5 (jeden worek) na 5-6 litrów wody (w zależności od konsystencji) Masę należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła koszyczkowego. Czas mieszania powinien wynosić co najmniej 3 minuty. Przed położeniem MASY PC należy oczyścić podłoże i zagruntować PREPARATEM RG. Przygotowaną masę nanosimy warstwami (od 1 do 3 mm – dla masy PC-0,5) w ciągu 40 minut przy użyciu pac stalowych. W celu uzyskania równej powierzchni nałożoną warstwę należy przeszlifować w ciągu 12 – 24 godzin. Przy naprawach powierzchniowych można warstwę MASY PC-0,5 zazbroić siatką z tworzywa sztucznego (wykonać podobnie jak laminat z tworzyw sztucznych). W celu przyspieszenia wiązania należy dodać 2% RAPIDU B-Z w stosunku do ciężaru suchej masy PC.

  Informacje dodatkowe

  Waga 25 kg