PC-MW

Warstwa szczepna cementowa.
Polimerowo-cementowa warstwa sczepna do łączenia nowo wykonywanej warstwy posadzki dekoracyjnej cienkowarstwowej z istniejącym podłożem betonowym.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Masa PC-MW jest wysokoelastyczna i wysokoplastyczna oraz tworzy mostek sczepny dla większości podłoży stosowanych w budownictwie. Wiąże hydraulicznie i mostkuje naprężenia między starym betonem i świeżymi warstwami naprawczymi typu PC. 1-komponentowa mieszanka cementu, drobnych kruszyw kwarcowych oraz polimerów proszkowych zwiększających przyczepność.

ZASTOSOWANIE:

MASA PC-MW (warstwa sczepna, hydrofobowa) przeznaczona jest do:

 • wykonywania warstwy sczepnej (tzw mostka sczepnego) łączącej nową cienkowarstwową posadzkę lub zaprawy naprawcze np. Masy PC z istniejącym podłożem,
 • wykonywania warstwy wodoodpornej, uszczelniającej przeciwko wodzie gruntowej i naporowej,
 • do uszczelniania stropów garaży podziemnych, ścian budowli, zbiorników wodnych, budowli hydrotermicznych i innych,
 • jako wodoodporny podkład pod płytki ceramiczne,
 • Masa PC-MW jest przeznaczona do robót budowlanych w zakresie temperatur od 0°C do +25°C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI WARSTWY SCZEPNEJ:

Masa PC-MW (warstwa sczepna, hydrofobowa) posiada:

 • zwiększoną przyczepność do betonu zapraw oraz stali;
 • odporność na działanie wody gruntowej i naporowej;
 • podwyższoną elastyczność;
 • właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitory korozji);
 • mały skurcz;
 • podwyższoną mrozoodporność;

DANE TECHNICZNE MASY PC-MW WARSTWY SCZEPNEJ:

WŁAŚCIWOŚCI

WARTOŚĆ WYMAGANA

OZNACZONO

Przyczepność do podłoża betonowego kondycjonowanego 28 dni, chropowatość uzyskana przez szlifowanie siatką ścierną gradacji „80”

≥ 0,5 [Mpa]

0.96±0,01[Mpa]

Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do zaprawy PC-MW z włóknem

≥ 0,5 [Mpa]

0.94±0,01[Mpa]

Przyczepność międzywarstwowa do podłoża betonowego jak wyżej oraz do kleju do płytek C2TE

≥ 0,5 [Mpa]

0.87±0,01[Mpa]

tabela badań nr 167/2008 metoda badań zgodnie z PN-EN 1542: 2000

DANE PRODUKTU:

 • Wydajność: 2 kg/m2 przy grubości 1mm
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Preparat Masa PC-MW Warstwa Sczepna jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Prace na zewnątrz obiektów nie powinny być prowadzone przy dużym nasłonecznieniu oraz silnym wietrze. Temperatura podłoża nie powinna być wyższa niż +25°C. W celu zwiększenia wodoszczelności i wydłużenia czasu żywotności produktu zalecane jest zabezpieczenie wierzchniej warstwy Preparatem RG-DC (hydrofobowym).

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC Z MASĄ PC-MW WARSTWA SCZEPNA:

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

  • Podłoże łączone z nową warstwą musi być czyste, nośne i stabilne oraz nie zmrożone. Niezbędne jest usunięcie zanieczyszczeń powstałych w ruchu kołowym: plam oleju i paliw, śladów hamowania i farb znakujących.
  • Zalecane jest ześrutowanie lub frezowanie podłoża oraz wypełnienie wszelkich ubytków i uszkodzeń.
  • Niezbędne jest zlikwidowanie chłonności podłoża poprzez zagruntowanie powierzchni preparatem RG .
  • Minimalna wytrzymałość podłoża na odrywanie to 1,5 MPa.

  SPOSÓB UŻYCIA:

  Najbardziej efektywnym rozkładaniem Masy PC-MW na podłożu jest z użyciem ostrej szczotki. Można również rozprowadzać Masę pacą, pędzlem lub metodą natrysku. Warstwa sczepna w ciągu 10 minut od rozłożenia musi być zabudowana nową posadzką.

  Uwaga! Prace z Masą PC-MW muszą być wykonywane zgodnie z powyższą instrukcją. Brak staranności w wykonaniu i nieprzestrzeganie zaleceń producenta skutkują osłabieniem mostka sczepnego i rozwarstwieniem posadzki. Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych