Usługa Wykonania Lakierowania & Impregnacji Betonu

Zabezpieczenie i przedłużenia użytkowania posadzki betonowej i innych wyrobów z betonu

Lakierowanie & impregnacja to doskonałe sposoby zabezpieczenia i przedłużenia użytkowania podłóg betonowych oraz innych wyrobów z betonu, np. kostki brukowej. 

Różnica między lakierowaniem i impregnacją

Lakierowanie to nałożenie wierzchniej, ochronnej warstwy na materiał.

Impregnat zabezpiecza powierzchnię wgłębnie. Zazwyczaj 80% impregnatu wsiąka w beton, a niewielka jego część odkłada się w postaci mikronowego filmu na powierzchni. Impregnacja likwiduje nasiąkliwość i pylenie betonu oraz ułatwia jego mycie i konserwację.

Impregnacja nie zabezpiecza posadzki betonowej przed plamami powstającymi w wyniku rozlanie cieczy, ale ułatwia ich usunięcie.

Proces impregnacji betonu

Impregnacja polega na nasyceniu odpowiednimi substancjami betonu w celu konserwacji i nadania określonych właściwości. Dzięki temu materiał zwiększa swoją trwałość i zostaje zabezpieczony przed czynnikami zewnętrznymi: wilgocią, pleśnią, mrozem itp.

Impregnacja betonu z uwzględnieniem przeznaczenia materiału

Procesowi impregnacji poddaje się posadzki, ściany, sufity, kostkę brukową i beton stemplowany.

Impregnacja betonu na zewnątrz i wewnątrz budynków pozwala na ochronę przed wodą oraz zwiększenie trwałości materiału.

Użyte środki hydrofobowe do betonu poprawiają także jego wygląd. Beton architektoniczny może się wzbogacić o połysk, a nawet ciekawą barwę, jeśli zastosujemy impregnaty koloryzujące.

Rodzaje preparatów do impregnacji betonu

  • Impregnaty zabezpieczające przed korozją biologiczną.
  • Impregnaty koloryzujące, zwane także farbami do betonu. Zabezpieczają przed czynnikami atmosferycznymi.
  • Impregnaty do powierzchni betonowych stosowanych na zewnątrz. Ich użycie ma na celu zwiększenie trwałości betonu i jego odporności na niskie temperatury oraz działanie soli, kwasów, tłuszczów, olejów itp

Właściwy czas wykonania Impregnacji posadzki betonowej

Pierwsza impregnacja

W ciągu kilku tygodni od wylania posadzki.

Kolejna impregnacja

Po 12 – 14 miesiącach, od czasu oddania posadzki do eksploatacji.

Podczas procesu wiązania betonu mają miejsce reakcje chemiczne, które zachodzą nawet do kilku miesięcy od czasu wylania posadzki. Warto po tym czasie uzupełnić w posadzce krzemiany, aby była gotowa do wielu lat intensywnego użytkowania.

Zalety Impregnacji posadzki betonowej

  • Wzmacnia strukturę betonu.
  • Zabezpiecza posadzkę przed pyleniem.
  • Zwiększa odporność na ścieranie.
  • Podwyższa odporność na mróz i wahania temperatur.
  • Zabezpiecza beton przed absorpcją cieczy.
  • Nadaje delikatny połysk posadzce, przez co polepsza jej wygląd wizualny.

Skutki rezygnacji z impregnacji posadzki betonowej

Jeśli posadzka betonowa nie będzie poddana procesowi impregnowania, może chłonąć ciecze. Skutkiem będą odbarwienia.

Materiał będzie się ścierał i pylił. Dodatkowo beton może się łatwo poddawać pęknięciom i wykruszeniu, zwłaszcza w obrębie dylatacji.

Posadzka użytkowana przez wiele lat ulega zużyciu na skutek wielu czynników. By ją odnowić, należy zastosować impregnację posadzki.

Właściwe postępowanie z posadzką, po wykonaniu impregnacji

Zaimpregnowana posadzka betonowa zachowa swoje właściwości dłużej, jeśli będzie prawidłowo pielęgnowana.

W pomieszczeniu powinien funkcjonować konkretny plan utrzymania czystości, który będzie uwzględniał zarówno charakter zabrudzeń w danym miejscu, jak i właściwości samej posadzki betonowej.

Impregnacja kostki brukowej

Choć betonowa kostka brukowa, wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi normami, nie wymaga dodatkowych zabiegów zabezpieczających, to proces impregnacji korzystnie wpływa na jej trwałość i odporność na zabrudzenia. Dotyczy to podjazdów do garaży i tarasów oraz miejsc intensywnie użytkowanych.

Występują 3 rodzaje impregnatów: na bazie wody, na bazie silikonów i butanolu oraz polimerowe.

Poziom technologiczny używanych produktów do impregnacji

W impregnacji używamy najnowocześniejszej chemii, silanów, siloxanów, silikonów i krzemianów. Zabezpieczają one przed wodą i jednocześnie zapewniają swobodną wymianę gazową naturalnymi nano kapilarami.

Impregnacja zachowuje swoją skuteczność przez wiele lat i jest przyjazdna dla człowieka, zwierząt i środowiska.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów,
2. wykonanie zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wysokiej jakości Itbud

Materiały oraz ich ilość jest odpowiednio dobrana pod względem typu prowadzonej pracy.

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu prac. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami.