CERPUR – system gładkich posadzek żywicznych poliuretanowych
na istniejącym podłożu ceramicznym w budownictwie mieszkaniowym i lokalach usługowych

CERPUR to system do wykonania posadzek żywicznych poliuretanowych na istniejącym podłożu z płytek ceramicznych oraz starych, zużytych podłożach betonowych i jastrychach. Przeznaczony do posadzek w mieszkaniach oraz w domowych pomieszczeniach technicznych, w lokalach handlowych i usługowych np. zakładach fryzjerskich, salonach sprzedaży. Także odpowiedni do posadzek w obiektach medycznych i szpitalnych oraz biurowych. Charakteryzuje się łatwością w utrzymaniu czystości i podwyższoną odpornością na chemię gospodarczą i kosmetyczną.

Posadzka CERPUR jest przeznaczona do użycia wewnątrz pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu pieszych. Szczególnie polecana w miejscach o wysokich wymaganiach sanitarnych.

CERPUR tworzy barwną powłokę posadzkową o grubości 3 mm, trwale zespoloną z istniejącym podłożem betonowym lub jastrychem mineralnym.

Składnik systemu itPOX 100 Z to żywica gruntująca i element epoksydowej warstwy wyrównującej. itPUR 300 tworzy poliuretanową powłokę barwną – zasadniczy kolor posadzki, zgodny ze wzornikiem kolorów RAL, będących w ofercie Itbud. itPUR W jest poliuretanowym lakierem zabezpieczającym (transparentny, matowy). Składnikiem systemu jest też kruszywo kwarcowe 0,1 – 0,3 mm.

Lakier itPUR W zwiększa odporność posadzki na ścieranie i odporność na UV. Posadzka jest aplikowana na warstwie wyrównującej czyli tzw. mostku epoksydowym, składającym się z maty szklanej, nasączanej żywicą techniczną z zasypem kruszywa kwarcowego. Warstwa wyrównująca ma za zadanie wyeliminowanie nierówności podłoża oraz usunięcie śladów po fugach.

CERPUR posiada znakomite, podwyższone parametry odporności mechanicznej, chemicznej oraz typową dla materiałów epoksydowo – poliuretanowych, szczelność i odporność na wilgoć.

Skład Systemu: (1) itPOX 100 Z – żywica epoksydowa gruntująca, (2) itPUR 300 – powłoka poliuretanowa barwna (3) itPUR W – lakier poliuretanowy zabezpieczający (4) kruszywo kwarcowe 0,1 – 0,3 mm.

Właściwości & Parametry | rozwiń

Właściwości posadzki CERPUR

 • Doskonała przyczepność do większości podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie.
 • Dobra rozlewność i łatwość aplikacji.
 • Łatwe utrzymanie w czystości.
 • Powłoka odporna na kontakt z chemią gospodarczą.
 • Powłoka szczelna dla cieczy.
 • Bardzo wysoka odporność mechaniczna – odporna na zarysowania.
 • Posadzka elastyczna – redukuje odgłos uderzeń.
 • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Parametry posadzki epoksydowej CERPUR

 • Grubość systemu: około 3 mm.
 • Klasa poślizgowości: R-9 (DIN 51130).

Właściwości posadzki po 14 dniach (w temperaturze +23 ℃)

 • Twardość Shore’a: A ~80 (DIN 53505).
 • Wytrzymałość na rozciąganie: > 8,0 MPa (DIN 53504).
 • Wydłużenie przy zerwaniu: ~180% (DIN 53504).
 • Odporność chemiczna: wg tabeli odporności chemicznej.
 • Stabilność temperaturowa: min. – 20°C – max. +65°C.
 • Wytrzymałość na odrywanie: > 1,5 MPa (zniszczenie w betonie) (PN-EN 13892-8).
 • Wytrzymałość na rozdzieranie: ~ 25 N/mm (14 dni / +23°C) (PN-EN ISO 34-1).

Kolor

9001 9002 7032v2 7035 7042 7016 5015 6021 3000

Zestaw materiałów systemu CERPUR | rozwiń

Zestaw systemu CERPUR na posadzkę 15 m2

(1) itPOX 100 Z: 19,5 kg, 3 zestawy A + B.
(2) itPUR 300: 40 kg, 2 zestawy A + B.
(3) itPUR W: 2,5 kg, 2 zestawy A + B.
(4) Kruszywo kwarcowe 0,1 – 0,3: 75 kg, 3 worki.

Użycie systemu CERPUR | rozwiń

Etap I przygotowanie podłoża

 • Podłoże z płytek ceramicznych musi być stabilne tj. płytki nie mogą ,,klawiszować”.
 • Luźne płytki należy ponownie przykleić do podłoża.
 • Ubytki w płytkach i fugach uzupełnić materiałem mineralnym lub jastrychem epoksydowym.
 • Powierzchnię płytek należy uszorstnić mechanicznie w celu nadania przyczepności dla warstwy gruntującej.

Etap II przygotowanie materiałów do pracy

 • Komponenty A i B poszczególnych typów żywic wymieszać przed połączeniem.
 • Połączyć komponenty A i B i ponownie wymieszać. Czas mieszania nie krócej jak 3 min.
 • Opakowania składników A i B są przygotowane w odpowiednich proporcjach mieszania.
 • W przypadku zakładanego zużycia materiałów w ilościach mniejszych niż jeden zestaw żywicy, należy przygotować mieszankę wg wagowych proporcji podanych na etykietach.
 • Żywic nie należy rozcieńczać wodą. Używać mieszadeł wolnoobrotowych, elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych, wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „czas życia” rozrobionych mieszanek wynosi ok 15 minut (w zależności od temperatury otoczenia może ulegać zmianom).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.

Uwaga – nie należy łączyć ze sobą komponentów różnych typów żywic, a mieszanki należy przygotowywać bezpośrednio przed aplikacją na konkretnym etapie. Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach: min. +10˚C do max +25˚C.

Etap III warstwa wyrównująca i gruntująca

 • W celu wzmocnienia i ustabilizowania podłoża należy rozłożyć matę szklaną i zatopić ją żywicą gruntującą itPOX 100 Z w ilości 0,4 kg/m2 wraz z luźnym zasypem kruszywa kwarcowego w ilości 2 kg/m2.
 • Następnie zagruntować ponownie żywicą gruntującą iPOX 100 Z w ilości 0,9 kg/m2 wraz z pełnym zasypem kruszywa kwarcowego w ilości 3 kg/m2. Prace przeprowadzać pacą stalową.
 • Po utwardzeniu warstwy wyrównawczej, po 24 godzinach powierzchnię należy lekko przeszlifować w celu usunięcia niezwiązanego kruszywa i dokładnie odkurzyć.
 • Po wyschnięciu warstwy gruntującej, można aplikować barwną powłokę poliuretanową itPUR 300.

Etap IV posadzka zasadnicza – barwna

 • itPUR 300 wymieszany w odpowiednich proporcjach, aplikować na zagruntowane podłoże przy użyciu rakli lub pacy ząbkowanej.
 • Następnie odpowietrzyć wałkiem kolczastym w dwóch prostopadłych kierunkach, aby usunąć ślady pacy, odpowietrzyć powłokę i upewnić się, że uzyskano wymaganą stałą grubość powłoki w celu uzyskania jednolitej powierzchni.
 • Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Normowe zużycie preparatu 2,5 kg/m2.

Etap V powłoka lakiernicza MAT

 • itPUR W: wstępnie należy zamieszać składnik A, następnie dodać składnik B, mieszać składniki aż do osiągnięcia jednorodnej konsystencji, lecz nie krócej niż 3 minuty.
 • Preparat nakładać wałkiem. Warstwę pozostawić do utwardzenia na okres ok. 24 godzin.
 • Mycie warstwy lakierniczej możliwe dopiero po 7 dniach od aplikacji.
 • Normowe zużycie preparatu 0,15 kg/m2.

Wymagania BHP| rozwiń

 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody przez min. 24 h.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiałów zawarte są w kartach produktów MSDS, dostępnych na żądanie.
 • Zalecamy zapoznanie się z kartami technicznymi poszczególnych produktów na stronie www.itbud.com.pl lub kontakt z działem Technicznym Producenta.

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się najnowszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.