Produkt: Wypełniacz Dylatacji Matowy

Wypełniacz Dylatacji Matowy do posadzek dekoracyjnych betonowych, mikrocementowych, żywicznych oraz z betonu stemplowanego (odciskanego). Do wyboru 8 kolorów.

Cena wyświetlana po wyborze koloru.

Opis

 • Uszczelnia dylatacje w posadzkach mineralnych i żywicznych.
 • Uszczelnia połączenia posadzek z oknami i ścianami.
 • Uszczelnia połączenia i dylatacje w fasadach, ścianach wewnętrznych, pomiędzy ościeżnicami a ścianą.
 • Uszczelnia spoiny w łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych, na przykład przy prysznicu, wannie, wokół umywalek, między podłogą a ścianą.
 • Uszczelnia spoiny w kuchniach: wokół zlewozmywaków i szafek, między blatem a ścianą.
 • Spełnia wymagania FDA kod 21 §177.2600 (e) dotyczący kontaktu z żywnością.
 • Jako uszczelniacz kamienia naturalnego do zastosowania przy progach, blatach, parapetach, płytkach ceramicznych oraz z kamieni naturalnych tj. marmur czy granit.
 • Uszczelnianie wokół luster.
 • Uszczelnianie spoin wokół basenów (nie pod wodą).
 • Neutralne 1-składnikowe szczeliwo dylatacyjne i uszczelniające.
 • Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Bardzo dobra urabialność.
 • Trwała elastyczność.
 • Wysoka stabilność koloru.
 • Posiada wysoką odporność na starzenie, warunki atmosferyczne, wysokie i niskie temperatury.
 • Doskonała odporność na promieniowanie UV.
 • Niewrażliwy na pleśń.
 • Nadaje się do betonu, mikrobetonu, żywicy oraz kamienia naturalnego (nie tworzy plam).
 • Doskonała przyczepność do prawie wszystkich materiałów budowlanych, takich jak aluminium, płytki glazurowane, poliester, asb, styropian, mosiądz, stal, impregnowane drewno, twarde PCV, szkło, beton, cegła, kamień naturalny
 • Na powierzchnie nasiąkliwe zaleca się zastosowanie podkładu.

Przygotowanie

 • Powierzchnie muszą być suche i czyste. W razie potrzeby należy je odtłuścić benzyną ekstrakcyjną lub acetonem.

Sposób użycia

 • Za pomocą pistoletu ręcznego lub pneumatycznego.
 • Kształt spoiny jest bardzo ważny. Należy unikać cienkich warstw.
 • Podczas nanoszenia i utwardzania produktu, należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

Rozmiary spoiny (maksymalna szerokość spoiny: 30 mm)

szerokość spoiny || głębokość spoiny || dopuszczalna różnica

 • 3-4 mm || 3-4 mm || +/- 1 mm.
 • 6 mm || 6 mm || +/- 1 mm.
 • 8 mm || 8 mm || +/- 1 mm.
 • 10 mm || 6-8 mm || +/- 2 mm.
 • 15 mm || 10 mm || +/- 2 mm.
 • 20 mm || 10-12 mm || +/- 2 mm.
 • 25 mm || 15 mm || +/- 3 mm.
 • 30 mm || 18 mm || +/- 3 mm.

Ewentualne poprawki

 • W celu przeprowadzenia ewentualnych poprawek, zalecany jest ten sam materiał.

OGRANICZENIA

 • Nie poddawać naprężeniom termicznym, mechanicznym ani chemicznym przed całkowitym zakończeniem utwardzania.
 • Nie stosować w miejscach ze stałym kontaktem z wodą.
 • W przypadku sanitariów, produkt nie zastępuje czyszczenia spoiny.
 • W przypadku silnego zabrudzenia bądź długotrwałej wilgoci, może dojść do zapleśnienia.
 • Brak przyczepności do PE, PP, PTFE (Teflon®) i substratów bitumicznych.
 • Należy każdorazowo sprawdzać przyczepność do materiałów malowanych proszkowo, plastiku i EPDM.
 • Nie nadaje się jako uszczelniacz do szyb (uszczelka górna).
 • Nie nadaje się do uszczelniania kątów ze szkła podwójnego lub laminowanego.
 • Niekompatybilny z uszczelnieniem krawędziowym szyb zespolonych i folią PVB ze szkła bezpiecznego. Unikaj bezpośredniego kontaktu.
 • Białe i przezroczyste kolory mogą ulec lekkiemu odbarwieniu przy całkowitym braku światła słonecznego lub w przypadku kontaktu z dymem lub detergentami.
 • Nie nadaje się do malowania.

Spełnia wymagania norm ISO 11600 12.5 E.

Uszczelniacz NIEUTWARDZONY

 • Typ uszczelniacza: polisiloksanowy.
 • Lepkość: żel.
 • System utwardzania: utwardzanie wilgotnościowe.
 • Czas wykształcenia wierzchniej warstwy (23°C i 50% wilg. wzgl.): 17 minut.
 • Czas wykształcenia wierzchniej warstwy (23°C i 50% wilg. wzgl.): 3,5 mm po 24 godzinach.
 • Gęstość: ISO 1183: 1,18 g/ml.
 • Temperatura technologiczna: od +5°C do +40°C.
 • Przechowywanie: w zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C, 12 miesięcy.

Uszczelniacz UTWARDZONY

 • Twardość A wg metody Shore’a: ISO 868: 36.
 • Odprężenie elastyczne: ISO 7389: > 80%.
 • Maksymalna zdolność deformacji: ISO 11600: 12,5%.
 • Moduł przy 100% wydłużeniu: ISO 8339: 0,750 N/mm².
 • % wydłużenia przy zerwaniu: ISO 8339 130%.
 • Odporność na temperaturę: od -50°C do +150°C.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych