Produkt: PAD DIAMENTOWY do szlifowania na sucho, gradacja 50, średnica 125 mm

PAD DIAMENTOWY do szlifowania na sucho posadzek i ścian z betonu, mikrocementu oraz betonu architektonicznego.

Gradacja 50, średnica 125 mm

Cena wyświetlana po wyborze cech produktu.

Opis

  • PAD DIAMENTOWY do szlifowania na sucho posadzek i ścian z betonu, mikrocementu oraz betonu architektonicznego.
  • Pad przed pierwszym użyciem należy odpowiednio przygotować, usunąć z jego powierzchni fabryczne zabezpieczenie tzn. „otworzyć go”. Wykonujemy to poprzez szlifowanie 2-3 minuty ostrego, szorstkiego betonu.
  • Efektywność szlifowania uzależniona jest od użytej szlifierki oscylacyjnej, zalecane parametry to moc powyżej 380 vat oraz bicie mimośrodu minimum 5.

Zalety stosowania pada diamentowego w porównaniu z papierem ściernym

  • Żywotność 20-30 razy większa.
  • Nie przypala.
  • Nie zaszlichca się.
  • Gradacja 50 daje bardzo gładką powierzchnię.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych