Produkt: Grigio Straciatella mikrocement

Produkt Grigio Straciatella to mikrocement z metalicznymi dodatkami, na warstwę wyrównującą (profilującą) i warstwę końcową (dekoracyjno-użytkową).

Produkt jest częścią cienkowarstwowego Systemu Grigio Straciatella. System do tworzenia dekoracyjnej i ochronnej mikro powłoki betonowej na posadzki, ściany oraz schody.

Cena wyświetla się po wyborze ilości produktu i koloru. Ilość uwzględnia wielkość powierzchni w m2, którą można pokryć materiałem z danego opakowania, przy uwzględnieniu 2 oddzielnych warstw, leżących jedna na drugiej – na posadzce lub schodach. Opakowanie zawiera dodatkowo rezerwę materiału w ilości +/- 10 %.

Opis

 • Mikrocement GRIGIO Straciatella jest modyfikowaną polimerami zaprawą na bazie spoiw hydraulicznych (cementów), zawierającą w swoim składzie bardzo drobne opiłki metaliczne w celu nadania specjalnego efektu wizualnego.
 • Mikrobeton GRIGIO Straciatella może być stosowana na większości podłoży mineralnych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.
 • Mikrocement GRIGIO Straciatella dostępny jest w kolorze bazowym białym. Do tego dochodzą metaliczne dodatki, które stwarzają wygląd nakrapianych czarnych punktów. Przy zastosowaniu płynnych pigmentów, kolor bazowy możemy barwić na dowolny inny kolor, w zależności od indywidualnych potrzeb.

*) Możemy używać obu terminów: mikrocement i mikrobeton zamiennie. Oznaczają to samo.

GRIGIO Straciatella przeznaczony jest do wykonywania:

 • Dekoracyjnych powłok na posadzkach.
 • Dekoracyjnych powłok na ścianach.
 • Jako powłoka dekoracyjna na schody.
 • Powłok na starych płytkach ceramicznych.
 • W budownictwie mieszkaniowym, publicznym.
 • Do pomieszczeń o specyficznych warunkach tj. kuchnie i łazienki.
 • Na zewnątrz, po odpowiednim zabezpieczeniu powłokowymi lakierami do zastosowań zewnętrznych.
 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży.
 • Wysoka elastyczność.
 • Zdolność do absorbowania naturalnych odkształceń i pracy podłoża.
 • Łatwość aplikacji.
 • Wysoka estetyka.
 • Materiał paraprzepuszczalny.
 • Odporny na UV.
 • Możliwość nadawania powierzchni dowolnej faktury.
 • Możliwość nadania dowolnego koloru.
 • Dobra urabialność materiału.

DANE PRODUKTU

 • Postać / barwa: proszek do rozrabiania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącymi.
 • Kolorystyka: biały osnowa + metaliczne dodatki (stwarzają wygląd nakrapianych czarnych punktów).
 • Opakowanie: 10 kg, 20 kg.
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowanie, suche miejsce, temp. od +5ᵒC do +25ᵒC. Zużycie do 12 miesięcy od daty produkcji.

DANE TECHNICZNE

 • Baza chemiczna: mikrocement, polimery redyspergowalne.
 • Uziarnienie: < 0,1 mm.
 • Grubość warstwy: 1 warstwa: 1-1,5mm, 2 warstwy: 3mm.
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą.
 • Średnia przyczepność do podłoży: > 1,0 MPa (po 28 dniach).
 • Zużycie średnie: ok. 3 kg/m2.
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia min 5℃, max. 25℃.
 • Parametr antypoślizgowości wg normy DIN 51130: R 10.
 • Reakcja na ogień: A1fl.

ZUŻYCIE PRODUKTU

 • Zużycie łącznie ok. 3 kg/m2 na dwie warstwy.
 • Pierwszą warstwę (wyrównującą) aplikujemy w ilości ok. 1 kg/m2.
 • Drugą warstwę (końcową) aplikujemy w ilości ok. 2 kg/m2.

Mikrocement GRIGIO Straciatella jest częścią Systemu o tej samej nazwie.

SKŁADNIKI SYSTEMU GRIGIO Straciatella

Materiały do gruntowania i wzmacniania podłoża

 • Grunt itPOX GP – na podłoża słabe, mocno chłonne, poniżej 1 MPa w badaniu na odrywanie Pull off.
 • Podkład żywiczny, sczepny itPOX 100 Z – na podłoża stabilne, niechłonne + piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1 – 0,5 mm.
 • Podkład kwarcowy, sczepny Kwarc Grunt Plus.

Materiały do prac zasadniczych

 • Mikrocement GRIGIO Straciatella – warstwa wyrównująca (profilująca) i warstwa końcowa (dekoracyjno-użytkowa).
 • RG-P – gruntowanie między warstwami mikrocementu.
 • Barwne pigmenty wodne.

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca – opcje do wyboru

 • Coat Primer – grunt poliuretanowy.
 • itPUR W – lakier poliuretanowy wodny, mat.
 • Coat Lux – lakier poliuretanowy wodny, połysk.
 • Coat Mat – lakier poliuretanowy wodny, satyna.
 • itPRO – doszczelniacz do stref mokrych, stosowany na warstwę lakierniczą.
 • WAX-D impregnat woskowy, zabezpieczenie satynowe ścian w strefach suchych.
 • SilBet – impregnat silikonowy, zabezpieczenie matowe ścian w strefach suchych.

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU GRIGIO STRACIATELLA 

Etap I – Przygotowanie podłoża

 • Przed naniesieniem gruntu, podłoże należy wyrównać, usunąć zanieczyszczenia, wtrącenia oraz mleczko cementowe. W tym celu posadzkę szlifujemy. Możemy użyć papier ścierny o gradacji 24-40, tarcze lub segmenty diamentowe o gradacji do 50.
 • Następnie posadzkę dokładnie odkurzamy, usuwając luźne pozostałości po szlifowaniu.
 • Jeżeli po oczyszczeniu podłoża stwierdzimy jego uszkodzenia, ubytki, pęknięcia lub rysy, to na tym etapie powinniśmy je naprawić.
 • Pęknięcia, rysy, szczeliny dylatacyjne naprawiamy (zszywamy) poprzez wykonanie poprzecznych kilkucentymetrowych nacięć i umieszczenie w nich spiralnych lub żebrowanych stalowych drutów, które następnie zalewamy techniczną żywicą epoksydową itPOX Z, zagęszczoną drobnym kruszywem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,2 mm.
 • Ubytki, wyrwy, duże nierówności podłoża naprawiamy poprzez miejscowe nałożenie mikrocementu podkładowego Grigio Base.
 • Na tak przygotowane podłoże po 24 godzinach, można nanosić warstwy gruntujące.

Etap II – Gruntowanie

Ma na celu wyrównanie chłonności podłoża oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy mikrocementu GRIGIO Straciatella.

W przypadku podłoży o niskiej wytrzymałości (poniżej 1 MPa wytrzymałości na odrywanie) lub bardzo chłonnych, należy zastosować grunt wzmacniający głęboko penetrujący – itPOX GP w ilości ok 0,4 kg/m2. Gdy podłoże jest stabilne, etap ten można pominąć.

 • Jako warstwę gruntująco – sczepną, stosujemy jeden z dwóch produktów:
  (1) itPOX 100 Z z zasypem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5mm – grunt z żywicy epoksydowej technicznej. Używamy go w ilości 0,3 kg itPOX Z i 3 kg kruszywa kwarcowego na 1 m2 powierzchni. W przypadku zastosowania maty lub siatki szklanej, grunt itPOX Z wraz z kruszywem kwarcowym aplikujemy 2 razy w odstępach co 24 godziny, zużywając łącznie ok. 1 kg itPOX Z i ok. 5 kg kruszywa kwarcowego na obie warstwy na 1 m2 powierzchni.
  lub
  (2) Kwarc Grunt Plus – grunt akrylowo-polimerowy z drobnym piaskiem kwarcowym. Stosowany w ilości ok 0,15 kg/m2.

Do gruntowania używamy pędzli lub wałków, a w przypadku preparatu itPOX również pac stalowych.

Etap III – Aplikacja pierwszej warstwy GRIGIO Straciatella

 • Po całkowitym wyschnięciu preparatów gruntujących i sczepnych (minimalny czas 24 h), nanosimy pierwszą warstwę GRIGIO Straciatella, która stanowi warstwę podkładową wyrównującą lub profilującą.
 • Do jej aplikacji używamy pac stalowych nierdzewnych, zalecana paca typu weneckiego.
 • Materiał nakładamy równomiernie, wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 0,5 do 1mm. Zużycie materiału na tą warstwę powinno wynosić ok 1 kg/m2 powierzchni.

Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno–użytkowej

Drugą zasadniczą warstwę Grigio Straciatella można aplikować dwoma metodami.

1. Mokre na mokre.
2. Mokre na suche.

Aplikacja mokre na mokre

 • Stanowi szybszy i mniej pracochłonny sposób naniesienia warstwy końcowej Grigio Straciatella. Eliminuje konieczność szlifowania i gruntowania między-warstwowego.
 • Nakładamy ją na nie całkowicie wyschnięta warstwę podkładową. Orientacyjny moment aplikacji od 0,5 do maksymalnie 1 godziny po rozłożeniu warstwy podkładowej.
 • W celu łatwego i bezpiecznego przemieszczania się po nie w pełni utwardzonej warstwie podkładowej, zaleca się stosowanie specjalistycznych kolczastych nakładek na obuwie.
 • Stosując sposób aplikacji w systemie mokre na mokre, uzyskujemy w efekcie końcowym z dwóch nakładanych niezależnych warstw –  jedną monolityczną.

W celu uzyskania zakładanego efektu czyli trwałego monolitycznego połączenia się obu powłok, nie możemy dopuścić do zbyt dużego przesuszenia warstwy podkładowej.

Aplikacja mokre na suche

 • Po całkowitym wyschnięciu (ok. 24h) warstwy podkładowej Grigio Straciatella, można przystąpić do szlifowania między-warstwowego.
 • Praca ta polega na wyrównaniu powierzchni pierwszej warstwy, profilującej Grigio Straciatella, zebraniu nadmiaru materiału i odpowiednim przygotowaniu podłoża pod warstwę końcową.
 • Używamy do tego celu oscylacyjnych szlifierek mechanicznych, polerek wolnoobrotowych lub wykonujemy szlifowanie ręcznie.
 • Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 40 do 60 lub pad diamentowy o gradacji 30-50.
 • Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji materiału ściernego.
 • Przed nałożeniem warstwy końcowej Grigio Straciatella, całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przecieramy lekko wilgotnym mopem z mikrofibry.
 • Oczyszczoną powierzchnię gruntujemy preparatem głęboko penetrującym RG-P w ilości ok. 0,1 kg/m2 i pozostawiamy ją do całkowitego wyschnięcia (4-24h).
 • Na tak przygotowane podłoże, aplikujemy końcową warstwę materiału Grigio Straciatella.
 • Sposób aplikacji jest analogiczny, jak w etapie I, stosujemy taką samą technikę nakładania oraz narzędzia.
 • Warstwa końcowa powinna być większej grubości niż warstwa podkładowa. Powinniśmy zużyć ok. 2 kg materiału na 1m2.
 • Po całkowitym wyschnięciu (min. 24h) można przystąpić do szlifowania końcowego.

Etap V – Szlifowanie końcowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonej końcowej warstwy materiału Grigio Straciatella, zebranie nadmiaru materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę lakierniczą (zabezpieczająco-uszczelniającą).

Efekt tego szlifowania będzie widoczny w „wyrobie gotowym”, dlatego pracę tę wykonujemy z najwyższą starannością. Wszystkie „niedoskonałości szlifowania” mogą jeszcze bardziej się uwidocznić po aplikacji warstwy lakierniczej.

 • Szlifowanie tej powłoki prowadzimy do momentu uwidocznienia się drobnych granulek metalicznych, zawartych w produkcie.
 • Do szlifowania końcowego stosujemy materiały ścierne o wyższych gradacjach. Siatki ścierne oraz papiery ścierne o gradacji od 60 do 80 lub pad diamentowy o gradacji 50.
 • Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji materiału ściernego.
 • Po wyszlifowaniu, powierzchnię dokładnie czyścimy stosując odkurzacz przemysłowy. Dopuszczalne, a nawet zalecane jest dodatkowe przetarcie powierzchni suchym mopem z mikrofibry. Należy jednak uważać, aby nie pozostawić smug z roztartego kurzu na powierzchni mikrocementu.

WAŻNE UWAGI PRAKTYCZNE

 • Powłok mikrocementowych nie polerujemy, jedynie je szlifujemy. Przez zabieg polerowania rozumie się stosowanie narzędzi ściernych o bardzo wysokich gradacjach. Wysokie gradacje materiałów ściernych w kontakcie z mikrocementem wytwarzają bardzo wysoką temperaturę powierzchni, co w efekcie prowadzi do zjawiska „spalania” polimerów organicznych zawartych w mikrocemencie. Widocznym tego efektem są ciemne przebarwienia powierzchni polerowanych. Niestety efekt „przypalenia” mikrocementu jest już nieodwracalny.
 • Po wyszlifowaniu końcowym powierzchni, nie możemy dokonywać żadnych dodatkowych napraw powierzchniowych. Wszystkie takie zabiegi pozostaną widoczne w formie plam i łat o innej kolorystyce. Ewentualne drobne korekty powierzchni np. zalepienie drobnych dziurek lub kraterów, możemy punktowo wykonać po pierwszej warstwie lakierniczej. Mogą być one widoczne, ale w bardzo minimalnym stopniu.
 • Podczas szlifowania końcowego powinniśmy bardzo uważać na tzw. „przeszlifowanie” wierzchniej warstwy, dostając się do warstwy podkładowej. Efektem takiego przeszlifowania będzie ciemna plama o nieregularnych krawędziach. Efekt przeszlifowania jest nieodwracalny i jedyną metodą naprawy jest aplikacja kolejnej, nowej warstwy mikrocementowej. Efekt przeszlifowania związany jest najczęściej z niewłaściwie wykonanym szlifowaniem po pierwszej warstwie, gdzie pozostawiliśmy nierówności w postaci tzw. „górek”, które podczas szlifu końcowego ścinamy dostając się do warstwy pierwszej.
 • Błędem jest także stosowanie „zaszlichconych” papierów ściernych podczas szlifowania. Niesie to ryzyko przypalenia i przyciemnienia powierzchni. Kiedy papier ścierny jest zanieczyszczony, zapchany pyłem, wówczas zaczyna zachowywać się jak narzędzie polerujące o wysokiej gradacji i powoduje przypalanie mikrocementu.

Etap VI – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

 • Powierzchnię po dokładnym oczyszczeniu, zabezpieczamy powłokowo gruntem i lakierem (w przypadku podłóg, mebli, blatów itp.) lub impregnatem hydrofobowym (w przypadku ścian, ale w miejscach użytkowania suchego). Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od przeznaczenia i użytkowania.
 • Powierzchnię mikrocementową zabezpieczamy trzy warstwowo. Pierwszą powłokę powinien stanowić podkład (grunt) poliuretanowy Coat Primer. Po jego całkowitym wyschnięciu, co następuje po 24h aplikujemy pierwszą warstwę lakierniczą, jednym z trzech zalecanych lakierów systemowych. Drugą końcowa warstwę lakiernicza wykonujemy po 24 godzinach.
 • Uwaga należy pamiętać, że użycie lakierów poliuretanowych powoduje delikatne przyciemnienie lakierowanej powierzchni.
 • Do lakierowania używamy specjalistycznych wałków przeznaczonych do danego typu preparatu lakierniczego. Wałek jest narzędziem jednorazowego użytku. Nawet starannie umyty, znacząco zmniejszy jakość kolejnej powłoki zabezpieczającej.
 • Każda powłoka lakiernicza powinna mieć minimalną, wymagalną grubość. Dlatego staramy się, aby zużycie lakieru na 1m2 na jedną warstwę, wynosiło minimum 0,1 kg.
 • Nieumiejętna aplikacja gruntu lub lakieru np. zbyt wolne jego nakładanie, nakładanie się warstw podczas aplikacji, użycie słabej jakości wałka, zbyt mocne dociskanie i odsączanie wałka na powierzchni, może prowadzić do powstawania smug. Zjawisko takie jest nieodwracalne.
 • Pozostawienie na powierzchni końcowej drobnych dziurek lub kraterów może prowadzić do wnikania w nie wody. Niekiedy lakier z uwagi na swoją lepkość i średnicę polimeru nie jest w stanie ich zasklepić i wypełnić. Dlatego szczególnie w strefach mokrych, po wykonaniu pierwszej powłoki lakierniczej, możemy punktowo je zasklepić za pomocą mikrocementu, a po jego wyschnięciu delikatnie przeszlifować i zamknąć drugą warstwą lakierniczą.
 • Dobrą praktyką, szczególnie w strefach mokrych jest naniesienie dodatkowej warstwy środka doszczelniającego itPRO. Preparat posiada drobne nanocząsteczki polimerowe, które wnikną w najdrobniejsze kraterki, trwale je wypełniając. Preparat nanosimy jako ostateczne zabezpieczenie na już wykonane powłoki lakiernicze.

Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami.

Szczegółowych informacji na temat produktów i systemów GRIGIO Straciatella udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl.)

WARUNKI BHP

Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

PZA 300x300

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Uwagi prawne

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.