Produkt: Grigio EPC 3

GRIGIO EPC 3 – dekoracyjny system epoksydowo-cementowy, przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych powłok posadzkowych i ściennych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie zalecany do miejsc okresowo lub stale mokrych. Dobra odporność na chemię kosmetyczną i AGD.

Opis

Produkt zawiera komponenty: A + B + C. 1 sztuka produktu wystarczy na przygotowanie warstwy o powierzchni około 8 – 10 m2.

GRIGIO EPC 3 przeznaczony jest do wykonania powierzchni (powłok) użytkowo – dekoracyjnych o grubości 2-3 mm wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Warstwa materiału charakteryzuje się doskonałymi parametrami przyczepności do podłoża, szczelności, ścieralności i wytrzymałości mechanicznej. Z powodzeniem może być stosowana jako posadzka końcowa w systemach ogrzewania podłogowego.

Przykładowe zastosowania systemu

Wewnątrz pomieszczeń

 • Domy i mieszkania intensywnie użytkowane.
 • Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.
 • Obiekty gastronomiczne: kawiarnie, restauracje.
 • Sklepy, centra handlowe, biura.
 • Inne obiekty stref publicznych.
 • Łazienki, prysznice, kuchnie.
 • Garaże.

Na zewnątrz

 • Tarasy.
 • Schody.
 • Chodniki, podjazdy.

Przykłady realizacji.

EPC 3

EPC 3

EPC 3

EPC-3

 • Doskonała przyczepność do większości podłoży powszechnie stosowanych w budownictwie, również świeżego betonu.
 • Możliwość aplikacji na powierzchnie poziome jak i pionowe (materiał tiksotropowy).
 • Podwyższona odporność chemiczna w porównaniu z zaprawami czysto cementowymi lub polimero-cementowymi PCC.
 • Powłoka odporna na środowisko, na większość odczynników chemii gospodarczej.
 • Powłoka szczelna dla cieczy, przepuszczalna dla pary wodnej.
 • Możliwość nanoszenia poliuretanowych powłok wierzchnich po 24 h.
 • Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, aplikacja ręczna lub mechaniczna.
 • System nie zawiera rozpuszczalników organicznych.
 • Doskonała warstwa reprofilacyjna i doszczelniająca dla starych zniszczonych podłoży.
 • GRIGIO EPC 3 jest cienkowarstwową powłoką dekoracyjną na bazie mikrocementu, modyfikowaną spoiwem epoksydowym.
 • Łączy wysokie parametry odporności mechanicznej i chemicznej materiałów epoksydowych z dekoracyjną strukturą typową dla betonów.
 • W skład systemu wchodzą proszkowe spoiwa cementowe, hydrauliczne (składnik A), dwuskładnikowy komponent epoksydowy (składnik B + składnik C).
 • Materiał tworzy trwałą i szczelną powłokę dekoracyjną na posadzkach, ścianach i innych materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie, przewidziany jest do wykonywania powłok na zewnątrz i wewnątrz budynków.
 • EPC 3 fabrycznie oferowany jest w kolorze białym, odcieniach szarości, jak również z możliwością indywidualnego wybarwiania w całej masie materiału.
 • System GRIGIO EPC 3 jest szczególnie zalecany do zastosowań w miejscach stale mokrych, takich jak kabiny prysznicowe, brodziki, baseny kąpielowe lub w miejscach okresowo mokrych np. łazienki, kuchnie, warsztaty, garaże. Materiał wykazuje dobrą odporność na materiały z grupy chemii AGD i chemii kosmetycznej.

Postać / barwa

 • Składnik A: mikrocement, proszek koloru białego, szarego lub barwiony.
 • Składnik B: płynny preparat epoksydowy bezbarwny.
 • Składnik C: płynny preparat, utwardzacz o mlecznej barwie.

Substancja

 • Składnik A: proszek o granulacji: < 0,1 mm – 1 mm, jednolicie zabarwiony, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Składnik B: ciecz bezbarwna.
 • Składnik C: ciecz o mlecznej barwie.

Gęstość

 • Składnik B: 1,05  kg/dm3.
 • Składnik C: 1,05 kg/dm3.
 • Składnik A + B +C: około 1,9 – 2,1 kg/dm3.

Inne parametry

 • Wytrzymałość powłoki na ściskanie: > 45 Mpa.
 • Wytrzymałość powłoki na zginanie: > 5 MPa.
 • Grubość warstwy dekoracyjnej: 0,5 – 3 mm.
 • Zużycie orientacyjne: A + B + C: ok 2 kg / m2 / 1 mm grubości.
 • Wagowe proporcje mieszania: A + B + C : 100(A) + 25(B) + 10(C).
 • Reakcja na ogień: Klasa A2.
 • Średnia przyczepność do podłoża: > 2MPa (po 28 dniach).
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia i podłoża minimum 8 °C , maksymalnie 25 °C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5.
 • Przydatność  do stosowania A + B + C: około 40 minut.
 • Czas wiązania mieszaniny dla 20 °C (80 % wytrzymałości): około 24 godziny.

Opakowania

Komplet 27 kg zawiera 3 składniki:

 • Składnik A: 20 kg (proszek).
 • Składnik B: 5 kg (płyn).
 • Składnik C: 2 kg (płyn).

Warunki składowania

 • Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu.
 • Składnik B,C chronić przed mrozem, składnik A chronić przed wilgocią.
 • Przechowywać w temperaturze od +5 °C do +30 °C.
 • Materiał zużyć do 12 miesięcy od daty produkcji.

epc

Czas i sposób mieszania

Minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci), odstawiamy na 1 minutę (do zaniku pęcherzy powietrza), ponowne mieszanie 10 – 30 sekund.

Urządzenia do mieszania

Wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne.

Narzędzia do aplikacji

Stalowe, nierdzewne pace, rakla z regulacją wysokości, wałek kolczasty do odpowietrzenia, pistolet do natrysku pneumatycznego.

Czyszczenie narzędzi

Ciepła woda lub mechanicznie.

Czas schnięcia do dalszej obróbki

Minimum 24 godziny, uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy.

Pełne utwardzenie powłoki

do 7 dni.

Etap I – Przygotowanie podłoża i gruntowanie

 • Podłoże przed aplikacją systemu EPC 3 musi posiadać odpowiednią wilgotność i wytrzymałość na ściskanie (min. 25 MPa).
 • Przed wykonaniem warstwy dekoracyjnej, zaleca się również przeprowadzenie próby „pull-off”. Minimalny wynik próby nie może być niższy niż 1,5 MPa.
 • Podłoże musi być wolne od luźnych elementów, pozbawione mleczka cementowego i wody stojącej.
 • Zaleca się wstępne przeszlifowanie podłoża w celu usunięcia ewentualnych nierówności i elementów nie związanych z podłożem. Większe ubytki należy uzupełnić materiałami mineralnymi lub jastrychem epoksydowym przed aplikacją gruntu.
 • Wilgotność podłoża dla gruntowania preparatami z grupy itPOX nie może przekraczać 4-5 %.
 • Gruntowanie ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy GRIGIO EPC 3 do podłoża.
 • Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego papierem ściernym lub tarczą diamentową o gradacji 16 do 40 (60 dla elementów meblowych).
 • Stosujemy jeden z dwóch preparatów gruntujących systemu, w zależności od jakości podłoża. Dla słabych, osypliwych podłoży itPOX GP – grunt wgłębnie wzmacniający (0,2-0,4 kg/m2, czas schnięcia do 6 h). Dla podłoży o właściwej wytrzymałości: itPOX Z – grunt sczepny i konstrukcyjny, w którym zaleca się zatopić siatkę PP lub matę z włókna szklanego, w celu wzmocnienia i ustabilizowania podłoża.
 • W przypadku materiału itPOX Z, po naniesieniu na posadzkę i zatopieniu siatki, zasypujemy go piaskiem kwarcowym w ilości 2,5-3 kg/m2 – pełny zasyp (zużycie żywicy 0,3-0,4 kg/m2, czas schnięcia ok. 24 h).
 • Na podłoże wzmocnione żywicą itPOX GP, stosujemy warstwę sczepną itPOX Z ze wszystkimi elementami systemu (siatka, zasyp kruszywem).
 • Do nanoszenia żywic używamy pac stalowych, pędzli lub wałków. Po utwardzeniu żywicy z pełnym zasypem, nadmiar kruszywa należy usunąć a powierzchnię lekko przeszlifować, w celu usunięcia ew. nierówności.
 • Na tak przygotowane podłoże można aplikować zasadniczy system GRIGIO EPC 3.

Etap II – Mieszanie i aplikacja GRIGIO EPC 3

 • Składniki B i C wstrząsnąć w opakowaniach i połączyć w zalecanych proporcjach w naczyniu o pojemności min. 30 l.
 • Stale mieszając, dosypywać składnik A do uzyskania jednorodnej mieszaniny.
 • Czas mieszania nie krótszy jak 3 min. (nie zaleca się dzielenia składników na mniejsze porcje, nie dolewać wody).
 • Używać mieszadeł wolnoobrotowych, elektrycznych (250-450 obr/min) lub innych mechanicznych, wolnoobrotowych urządzeń mieszających.
 • Czas otwarty czyli tzw. „ czas życia” rozrobionej mieszanki, wynosi od 30 do 50 minut (w zależności od temperatury otoczenia).
 • Dla zachowania jednolitych cech aplikacyjnych, należy rozłożyć materiał jak najszybciej po połączeniu składników.
 • Gotową masę nanosimy na powierzchnię posadzek lub innych elementów, za pomocą pac stalowych lub szpachli.
 • Na dużych powierzchniach poziomych, zaleca się wylanie równomiernej warstwy materiału i rozprowadzenie za pomocą szpachli dystansowych a następnie wygładzenie powierzchni pacami z piórem stalowym.
 • Walory dekoracyjne w przypadku posadzek, zależą od sposobu nanoszenia, użytych narzędzi oraz umiejętności operatora.
 • Na powierzchnie pionowe i inne małe elementy, materiał nakładać należy za pomocą pac stalowych typu „weneckiego”. Możliwy jest również natrysk materiału pistoletem pneumatycznym (tynkarskim) a następnie ręczne wykończenie powierzchni pacami stalowymi dla uzyskania pożądanego efektu dekoracyjnego.
 • Produkt może być aplikowany na powierzchnie świeżego betonu (po ok. 24 h) bez warstwy gruntującej itPOX. Należy jednak pamiętać o możliwości wystąpienia pęknięć i rys skurczowych oraz przebarwień wynikających z procesu początkowego skurczu betonu i procesu dojrzewania podłoża.

Etap III – Szlifowanie końcowe

 • Po upływie min. 24 h możemy przystąpić do szlifowania powierzchni posadzki lub innych elementów z warstwą EPC 3.
 • Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału, nadania walorów dekoracyjnych i odpowiedniego przygotowania pod warstwę lakierniczą końcową.
 • Używamy do wspomnianego wyżej celu szlifierek mechanicznych, planetarnych wolno obrotowych lub szlifierek oscylacyjnych.
 • Ze względu na znaczną twardość materiału GRIGIO EPC 3, zaleca się stosowanie diamentowych materiałów ściernych.

Zalecane narzędzia i materiały

 • Szlifierki planetarne 3 tarczowe.
 • Obroty robocze 400-450 obr/min.
 • Materiały diamentowe wstępnej obróbki: gradacja od 30 do 50 (diament) lub 70 (metal).
 • Materiały diamentowe końcowej obróbki: od 50 do 120 (plastik).
 • Przy zastosowaniu ręcznych szlifierek oscylacyjnych, papier ścierny o gradacji od 40 do 60 lub tarcze diamentowe o gradacji od 30 do 50 do pracy na sucho.

Dalsze uwagi

 • Wybór narzędzi do szlifowania powinien być poprzedzony próbą, tak aby efekt końcowy uwydatniał walory dekoracyjne materiału.
 • Należy pamiętać, że proces szlifowania nieznacznie zmienia kolor i fakturę pierwotnie naniesionej warstwy materiału.
 • Stosowanie diamentowych tarcz ściernych oraz materiałów ściernych w osnowie plastikowej jest możliwe, należy jednak pamiętać, że w przypadku źle dobranej gradacji (zbyt wysokiej), istnieje duże ryzyko tzw. „przypalenia” posadzki, po którym powstaną ciemne plamy.
 • Końcowy efekt szlifowania uzależniony jest od zastosowanego narzędzia, techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji i kolejności materiałów ściernych.

Etap IV – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

 • Powłoka GRIGIO EPC 3 jest szczelna w całej masie wytworzonego produktu. Zewnętrzne warstwy zabezpieczające służą wyłącznie jako dodatkowe uszlachetnienie powierzchni, przedłużające czas życia posadzki, dodatkowe zabezpieczenie przed wpływem UV oraz nadaniu powierzchni właściwego wyglądu.
 • Do zabezpieczania powierzchni zaleca się użycie lakierów poliuretanowych z serii itPUR, aplikowanych wałkami welurowymi z krótkim włosem lub pistoletami pneumatycznymi (metoda zalecana).

Lakiery i efekty wizualne

 • itPUR W – lakier poliuretanowy, wodny, wewnętrzny, 2 komponentowy, efekt mat, półmat.
 • itPUR RZ – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy, zewnętrzny, 1 komponentowy, efekt połysk.
 • itPUR R – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy, wewnętrzno – zewnętrzny, 2 komponentowy, efekt półmat.

UWAGA

 • Zastosowanie lakierów poliuretanowych, rozpuszczalnikowych bezpośrednio na przeszlifowaną powierzchnię EPC 3 spowoduje jej przyciemnienie.
 • W celu uniknięcia zmiany barwy powierzchni, zaleca się przed zastosowaniem lakierów rozpuszczalnikowych, zagruntować podłoże preparatem gruntującym RG-P.
 • W przypadku zastosowania lakierów wodnych, nie ma potrzeby gruntowania podłoża.
 • Dla obu rodzajów lakieru zaleca się przeprowadzenie próby, przed aplikacją warstwy ochronnej na całości powierzchni.
 • Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Podczas pracy z materiałami systemu w pomieszczeniach zamkniętych, zawsze należy zapewnić odpowiednią wentylację.
 • Świeżo naniesiony materiał musi być chroniony przed bezpośrednim działaniem wody (deszcz), przez min. 24 h.
 • Przy aplikacji przestrzegać minimalnych i maksymalnych temperatur pracy z materiałem, nie należy dopuszczać do przerw w pracy z materiałem dłuższych jak 10 min.
 • Nie prowadzić prac w warunkach mocnego nasłonecznienia i dużej cyrkulacji powietrza.
 • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, właściwości toksykologiczne materiału zawarte są w karcie KCHP dostępnej na żądanie.
 • Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).
 • Szczegółowe informację na temat produktów i systemu GRIGIO EPC 3 udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl).
 • Producent Systemu Posadzek Dekoracyjnych Grigio zapewnia wykonawcom profesjonalne Szkolenia Produktowe oraz pomoc podczas realizacji inwestycji. Zgłoszenia należy kierować do Działu Szkoleniowego Producenta.

Karta użytkowania i konserwacji posadzki dekoracyjnej Systemu Grigio Futura oraz Extra Dur

Otwórz 0,2 MB

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.