Durobet Press

Wyczyść

Opis

Mineralny utwardzacz do nawierzchni systemu DUROPRESS

Dostępna w 12 kolorach.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w takich miejscach jak: parkingi, chodniki, tarasy, puby, restauracje oraz w innych obiektach o podwyższonych wymaganiach estetycznych.

Opakowanie 25 kg

CHARAKTERYSTYKA

DUROBET PRESS jest suchą posypką cementową opartą na trudno ścieralnych kruszywach kwarcowych.

ZASTOSOWANIE

Do wykonywania ozdobnych nawierzchni DUROPRESS

 • Tarasy
 • Place
 • Chodniki
 • Miejsca użyteczności publicznej
 • Muzea
 • Obiekty sakralne
 • Ciągi piesze i jezdne
 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego – klasa A3
 • Twardość wg skali Mohsha – ≥ 6 MPa
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem – ≥0,9 MPa
 • Przesiąkliwość oleju – 0 mm
 • Przesiąkliwość wody – ≤3,5 mm
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach – 3 MPa
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach – 8 MPa
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach – 50 MPa

PIELĘGNACJA

Po związaniu betonu należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECJAL. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową. W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.

OPAKOWANIA I SKŁADOWANIE

Worki – 25kg, palety 1000, 1200kg
Składowanie – w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania – 6 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI PRAWNE

Powyższe informacje o materiale DUROBET PRESS zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o.o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

WARUNKI APLIKACJI

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 5 dni powinna wynosić +5°C ‐ +25°C. Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. W celu zapewnienia wysokiej jakości posadzki i jednorodności koloru, wszystkie prace należy prowadzić odpowiednimi narzędziami do prac posadzkarskich.

PODŁOŻE

Utwardzacz powierzchniowy DUROBET PRESS stosuje się na powierzchniach zewnętrznych świeżo układanego betonu o klasie ekspozycji XF4:

 • klasa min. C30/37
 • stosunek w/c ≤ 0,45
 • ilość cementu min. 340 kg/m3
 • cement CEM I, CEM II/A‐S, CEM II/B‐S lub CEM III/A
 • kruszywo zgodne z PN‐EN 12620 o odpowiedniej odporności na zamrażanie/rozmrażanie
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm ‐ min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 36%
 • napowietrzenie 4 – 5,5 %
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • dodatek włókien polipropylenowych itFIBER PP i stalowych itFIBER wg zaleceń itBUD
 • konsystencja na placu budowy: S3, opad stożka Abrahmsa ok.12 cm
 • bez dodatku popiołów lotnych

UWAGA! Do mieszanki betonowej nie dodawać popiołów lotnych, gdyż mają one tendencję do zbierania się w górnej warstwie płyty, co może prowadzić do odspojeń utwardzacza. Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszanki betonowej celem zwiększenia jej urabialności. Powoduje to znaczny spadek wytrzymałości betonu oraz wyraźny wzrost skurczu chemiczno‐fizycznego, wskutek czego powstają niekontrolowane rysy i spękania.

APLIKACJA

Na zawibrowaną, pozbawioną kałuż i wyrównaną powierzchnię betonu należy równomiernie nanieść utwardzacz DUROBET PRESS w ilości ok. 3,5 kg/m2.
Powierzchnię wyrównać dużą pacą stalową pamiętając o obróbce krawędzi. W odpowiednim momencie odcisnąć żądany wzór przy użyciu form po uprzednim naniesieniu barwnego rozdzielacza zapobiegającego przywieraniu form do betonu.