Dział techniczno projektowy zajmuje się przygotowaniem:

 • projektów posadzek przemysłowych,
 • obliczeń wytrzymałościowych posadzek przemysłowych,
 • doboru materiałów i systemów posadzek przemysłowych,
 • obliczeń podbudowy posadzki przemysłowej,
 • projektów rozmieszczenia dylatacji,
 • doboru zbrojenia dla posadzek przemysłówych,
 • naprawy i renowacji posadzek – oceny i doboru systemów naprawczych,
 • oceny technicznej wykonanych posadzek przemysłowych,
 • badania wytrzymałości posadzki na ścieranie, na ściskanie – na podstawie odwiertów rdzeniowych,
 • badania ścieralności posadzki przemysłowej metodą BCA,
 • doboru zabezpieczenia i impregnacji posadzki przemysłowej.