Produkt: DUROBET SiC
CT-Ar0,5-F5-C50

Posypka utwardzająca do ekstremalnych obciążeń, najwyższej klasy ścieralności A 1,5.
Przeznaczona do bardzo intensywnie eksploatowanych nawierzchni.
Wykorzystywana również w systemie posadzek antystatycznych.

Wyczyść

Opis

DUROBET SiC jest suchą posypką cementową opartą na trudnościeralnych kruszywach kwarcowych z dodatkiem węglika krzemu, przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych oraz posadzek antyelektrostatycznych.

ZASTOSOWANIE:
Wykonawstwo betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, rolnospożywczym, przetwórczym, mieszkaniowym i  ogólnym. Konstruowanie antyelektrostatycznych posadzek betonowych.

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET SiC

 • znacznie zwiększona odporność na ścieranie (dla posadzek wysoko obciążonych, o dużym natężeniu ciężkiego ruchu kołowego i pracy maszyn)
 • odprowadzanie ładunków elektrostatycznych
 • zredukowane pylenie betonu
 • znacznie zwiększona odporność na uderzenia
 • poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą
 • walory estetyczne
 • betony utwardzone warstwą DUROBETU SiC mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji
 • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU SiC mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków

WŁAŚCIWOŚCI PREPARATÓW DUROBET:

 • DUROBET SiC z węglikiem krzemu o twardości 9,5 MPa w skali Mohsa
 • DUROBET korund z kruszywem korundowym o twardości 9 MPa w skali Mohsa
 • DUROBET kwarc z kruszywem kwarcowym o twardości 8 MPa w skali Mohsa
 • DUROBET antyelektrostatyczny jest odmianą do produkcji posadzki przemysłowej o właściwościach antystatycznych
 • DUROBET SiC standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary) oraz dostępny jest również w kolorach: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty
 • Durobet SiC występuje w 3 rodzajach uziarnienia: 1,6 mm; 2,5 mm oraz 3 mm

Cecha produktu

Wartość

Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego:

Odporność na ścieranie BCA:

Twardość wg skali Mohsha:

Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem:

Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju:

Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody:

Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach:

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach:

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:

klasa A1,5

klasa AR1

≥ 9,5 MPa

≥0,9 MPa

0 mm

≤3,5 mm

1,5 MPa 3 MPa

min: 5,5 MPa | max: 8 MPa

min: 25,5 MPa | max: 60 MPa

DANE TECHNICZNE PREPARATU DUROBET SiC

 • Wydajność: 3-5 kg/m2
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Preparat DUROBET SiC jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRAC NAD POSADZKĄ PRZEMYSŁOWĄ.

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Posypkę DUROBET SiC stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:

 • klasa min. C20/25
 • stosunek w/c ≤ 0,50
 • ilość cementu ≤ 350 kg/m3
 • zawartość alkaliów w cemencie <0,5%
 • cement: wszystkie rodzaje cementu
 • kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm
 • zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4%
 • punkt piaskowy ok. 35%
 • łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤0,25 mm – max. 450 kg/m3
 • zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym lub polimerowym

SPOSÓB UŻYCIA

Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 18-20 ℃. DUROBET SiC rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu. Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po po 15 minutach od aplikacji DUROBETU, który ściemnieje pod wpływem wody. Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem). Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.
W utwardzonej DUROBETEM SiC posadzce betonowej po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe. W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL (połysk) lub itLIT (mat) w ilości 0,1 – 0,15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac).
Pierwsza impregnacja na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki. Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania, będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.

W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych DUROBET-ITBUD„.
Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Dodatkowe informacje

Wagabrak