Produkt: VEL COLOR – bejca koloryzująca do betonu

VEL COLOR – pół kryjąca, pół transparentna bejca do betonu. Do wykonania efektów dekoracyjnych na ścianach i posadzkach.

Można stosować wewnątrz budynku oraz na zewnątrz. Najlepszy efekt wizualny uzyskujemy po aplikacji na surowe, nielakierowane i niegruntowane podłoże mineralne. W przypadku podłoży z warstwami malarskimi lub lakierniczymi, należy je usunąć mechanicznie poprzez szlifowanie lub przynajmniej mocno zmatowić mechanicznie. Produkt zawiera stabilizatory UV.

Zużycie: 1 litr na (od 10 do 15) m2.

Cena wyświetlana po wyborze wagi.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

VEL COLOR przeznaczony jest do dekoracyjnego barwienia (efekt pół transparentnej przecierki) podłoży betonowych oraz innych podłoży mineralnych.

 • Posadzki użytkowo-dekoracyjne z betonu architektonicznego oraz mikrocementu.
 • Ściany i sufity dekoracyjne z betonu i mikrocementu.
 • Tynki dekoracyjne betonowe, wapienne, gliniane i gipsowe.
 • Do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności i temperaturze tj. łazienki, kuchnie, sauny.
 • Na zewnątrz budynku i do wewnątrz.
 • Używany do zmiany koloru oraz przy naprawie uszkodzeń posadzek i ścian w celu zatuszowania defektu.
 • Można uzyskać efekt naśladujący dawne szlachetne tynki. Ta właściwość oraz specjalny skład sprawiają, że VEL COLOR jest stosowany przy konserwacji i rewaloryzacji obiektów zabytkowych oraz przy wykańczaniu
  budowli reprezentacyjnych.
 • Łatwość aplikacji.
 • Dodatkowa stabilizacja powłoki na UV.
 • Możliwość fakturowania powierzchni.
 • Produkt gotowy do użycia po lekkim wymieszaniu.
 • Kolor wg karty kolorów.
 • Duża odporność na wodę i parę.
 • Wysoka odporność na szorowanie i ścieranie.
 • 1 litr na (od 10 do 15) m2.

Karta kolorów
Karta kolorów
Karta kolorów

Tekstury i kolory mają charakter orientacyjny. Zalecamy wykonanie próbki produktu przed nałożeniem, aby sprawdzić kolor i rzeczywisty efekt.

Dane techniczne

 • Wydajność: od 10 m2 do 15 m2 na 1 litr.
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C: około 1 godziny.
 • Temperatura aplikacji: od  +5°C do +25°C.
 • Baza chemiczna: wodorozcieńczalne siloxany.

Dane produktu

 • Wygląd: lekko mleczna ciecz.
 • Kolor: wg karty kolorów.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C.
 • Okres przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń.
 • Preparat nakładamy na powierzchnię suchą, surową tj. nielakierowaną i niezagruntowaną.
 • Podłoże musi być odpowiednio przygotowane (informacje w zakładce ,,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”).
 • Przed użyciem barwnej bejcy VEL COLOR, zaleca się jej dokładne wymieszanie.
 • Produkt jest fabrycznie barwiony w wybranym kolorze z palety barw. W celu uzyskania różnych naturalnych cieni, przecierek i efektów kolorystycznych, produkt można rozcieńczać. Do rozcieńczania używamy czystą wodę. Produkt VEL COLOR możliwy do rozcieńczenia do 50%.
 • Najczęściej dekoratorzy stosują na daną powierzchnie kilka warstw, począwszy od największego 50% rozcieńczenia i zmniejszając rozcieńczenie przy każdej kolejnej warstwie.
 • Narzędzia aplikacyjne: pędzel, gąbka naturalna czy rękawice z gąbki, packi inne narzędzia dekoratorskie dające efekt przecierki.
 • Nie aplikujemy grubych warstw dających wizualnie efekt kryjący.
 • Po uzyskaniu zamierzonego efektu wizualnego, powłokę VEL COLOR  można utrwalić dodatkową warstwą lakieru bezbarwnego lub impregnatu. Nie jest to w 100% wymagane, ponieważ powstała powłoka zapewnia całkowitą nieprzepuszczalność wody deszczowej i jednocześnie gwarantuje odparowywanie wilgoci z podłoża.
 • Produkt jest bezwonny, nietoksyczny i niepalny, przyjazny dla człowieka i środowiska.
 • Po skończonej pracy, narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych