Produkt: SIL SPECIAL KOLOR

SIL SPECIAL KOLOR – barwny impregnat rozpuszczalnikowy do posadzek betonowych i przemysłowych. Pół transparentna, barwna powłoka, lekki połysk.

Gotowy do użycia, barwny roztwór żywicy akrylowej. Pielęgnuje i impregnuje posadzki. Roztwór żywicy jest trwale zespolony z posadzką. Zmniejsza parowania wody zarobowej w nowo wykonanej posadzce poprzez zamknięcie wszystkich mikro porów.

Zużycie: około 1 litr na 8-10 m2.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności i koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • Nowo wykonywane, utwardzane powierzchniowo posadzki przemysłowe typu DUROBET.
 • Nowo wykonywane, zacierane posadzki betonowe bez utwardzenia.
 • Posadzki dojrzałe – uszlachetnianie powierzchni, zmniejszenie pylenia, ułatwienie utrzymania czystości.
 • Posadzki dojrzałe – odświeżenie i wyrównanie kolorystyczne powierzchni.
 • Tworzy pół transparentną, barwną powłokę ochronną na powierzchni posadzki (kolorowa folia w płynie).
 • Zabezpieczenia przed zbyt szybką utratą wody z nowo wykonywanej posadzki.
 • Powierzchniowe zabezpieczenia posadzki przed migracją w jej głąb wody, olejów smarów itd.
 • Efekt impregnująco – dekoracyjny (nadaje kolor i połysk powierzchniom betonowym).
 • Odporność na detergenty, oleje mineralne i syntetyczne, alkohol, chlor, czyściwa i środki piorące.
 • Efektywność hamowania parowania wody nie mniej niż 75%.
 • Jasno szary – zbliżony do RAL 7038.
 • Szary – zbliżony do RAL 7040.
 • Ciemno szary – zbliżony do RAL 7045.
 • Grafitowy – zbliżony do RAL 7015.

SIL SPECIAL KOLOR jest impregnatem pół-transparentnym, dlatego końcowy efekt kolorystyczny uzależniony jest od koloru podłoża.

Dane techniczne

 • Wydajność:  (od 8 m2 do 10 m2) / litr  – uzależniona od struktury elementu impregnowanego.
 • Czas schnięcia w temperaturze + 20 °C: około 2 godzin,
 • Gęstość: 0,9 g/cm3
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C.
 • Baza chemiczna: żywica akrylowa.

Dane produktu

 • Wygląd: barwna ciecz.
 • Dostępna kolorystyka: jasno szary, szary, ciemno szary, grafitowy.
 • Warunki składowania i transportu: w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.
 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, a w przypadku nowo wykonywanej posadzki, bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów. Zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb, znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami w zakładce: ,,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.

 • Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk opryskiwaczami niskociśnieniowymi, preparat można nanosić również wałkami i pędzlami, starannie rozprowadzając preparat na powierzchni posadzki.
 • Preparat przed użyciem i w trakcie aplikacji dokładnie mieszać.
 • Impregnowana powierzchnia posadzki musi być czysta i bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • SIL SPECIAL KOLOR można aplikować bezpośrednio po końcowym zatarciu powierzchni posadzki.
 • Preparat należy nakładać w jednej warstwie, równomiernie rozprowadzając cienką warstwę na powierzchni posadzki.
 • Kolejna warstwa impregnatu SIL SPECIAL KOLOR może być aplikowana najwcześniej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 24 godzinach).
 • Na posadzkę już eksploatowaną, preparat można aplikować sposobami w/w., po wcześniejszym jej wyczyszczeniu.
 • Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.

Informacje dodatkowe

 • Podstawową funkcją impregnatów takich jak SIL SPECIAL KOLOR, jest techniczne zamknięcie posadzki na czas wiązania betonu.
 • Należy mieć na uwadze, że warstwa impregnatu podlega znacznie szybszemu zużyciu niż posadzka betonowa. Z tego powodu nie należy traktować impregnacji jako zabezpieczenia długotrwałego i należy się liczyć z koniecznością powtórzenia aplikacji warstwy aby przedłużyć żywotność posadzki.
 • W zależności od intensywności użytkowania, należy się liczyć z rozpoczęciem procesu ścierania warstwy impregnatu w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu oddania posadzki, a w ekstremalnych przypadkach wcześniej. Proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę w użytkowaniu zaimpregnowanej posadzki przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów. Niewłaściwy sposób jazdy może skutkować trwałymi uszkodzeniami powierzchniowymi zaaplikowanej warstwy impregnatu. Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h. W pozostałych przypadkach 6 km/h.
 • Należy wyeliminować poślizg kół. Niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie, powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych do powierzchni posadzki.
 • Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne, bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z odpornością mechaniczną posadzki zabezpieczonej impregnatem i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora.
 • W celu zminimalizowania ryzyka powstawania powyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych kauczukowych, białych kół pneumatycznych.
 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace przy użyciu SIL SPECIAL KOLOR.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj. odpowiednie nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami, miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem, a skórę natłuścić kremem.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Pojemność

5 litrów, 10 litrów, 30 litrów

Kolor

jasno szary RAL 7038, szary RAL 7040, ciemno szary RAL 7045, grafitowy RAL 7015