Produkt: SIL KOLOR

SIL KOLOR – barwny impregnat rozpuszczalnikowy do posadzek betonowych i przemysłowych. Używany także do uzyskania efektu drugiego koloru na betonie stemplowanym. Nadaje lekki połysk, zabezpiecza powierzchniowo.

Barwny roztwór żywicy akrylowej. Po aplikacji pielęgnuje, impregnuje posadzkę, nadając powierzchni betonowej pół transparentną, barwną powłokę o lekkim połysku, trwale zespoloną z posadzką. Zmniejsza parowania wody zarobowej w nowo wykonanej posadzce poprzez zamknięcie wszystkich mikro porów.

Zużycie: 1 litr na (od 8 do 10) m2.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności i koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

SIL KOLOR jest używany na:

 • Nowo wykonywane, utwardzane powierzchniowo posadzki przemysłowe typu DUROBET.
 • Nowo wykonywane, zacierane posadzki betonowe bez utwardzenia.
 • Posadzki dojrzałe do odnowienia, uszlachetniania powierzchni, zmniejszenia pylenia, ułatwienia utrzymania czystości.
 • Posadzki dojrzałe do ,,odświeżenia” i wyrównania kolorystycznego powierzchni.

SIL KOLOR jest używany także jako powłoka dekoracyjno-ochronna w technologii betonów stemplowanych.

 • Tworzy pół transparentną, barwną powłokę ochronną na powierzchni posadzki (kolorowa folia w płynie).
 • Zabezpieczenia przed zbyt szybką utratą wody z nowo wykonywanej posadzki.
 • Powierzchniowe zabezpieczenia posadzki przed migracją w jej głąb wody, olejów smarów itd.
 • Efekt impregnująco – dekoracyjny (nadaje kolor i połysk powierzchniom betonowym).
 • Efekt drugiego koloru na betonie stemplowanym.
 • Odporność na detergenty, oleje mineralne i syntetyczne, alkohol, chlor, czyściwa i środki piorące.
 • Efektywność hamowania parowania wody nie mniej niż 75%.
 • 1 litr na (oddo 10) m2.

Dane techniczne

 • Wydajność: od  8 do 10 m2 / 1 litr (uzależniona od struktury elementu impregnowanego),
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C:  około 2 godzin.
 • Gęstość: 0,9 g/cm3.
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C.
 • Baza chemiczna: żywica akrylowa.

Dane produktu

 • Wygląd: barwna ciecz.
 • Dostępny kolor: jasno szary, szary, ciemno szary, grafitowy.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Kolorystyka

 • Jasno szary – zbliżony do RAL 7038.
 • Szary – zbliżony do RAL 7040.
 • Ciemno szary – zbliżony do RAL 7045.
 • Grafitowy – zbliżony do RAL 7015.

SIL KOLOR jest impregnatem pół-transparentnym, dlatego końcowy efekt kolorystyczny uzależniony jest od koloru podłoża.

 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, a w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki, bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni, odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów.
 • Zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb, znacznie zwiększając jego skuteczność działania.
 • Dla gładkich powierzchni posadzek betonowych, zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk opryskiwaczami niskociśnieniowymi. Preparat można nanosić również wałkami i pędzlami, starannie rozprowadzając preparat na powierzchni posadzki. Preparat przed użyciem i w trakcie aplikacji dokładnie mieszać.
 • Dla powierzchni fakturowanych (beton stemplowany, szczotkowany, ryflowany, płukany itp.) zalecaną metodą aplikacji jest wcieranie dużymi pędzlami typu ławkowce lub juniory.
 • Impregnowana powierzchnia posadzki musi być czysta i bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny).
 • SIL KOLOR można aplikować bezpośrednio po końcowym zatarciu powierzchni posadzki.
 • Preparat należy nakładać w jednej warstwie, równomiernie rozprowadzając cienką warstwę na powierzchni posadzki. Kolejna warstwa impregnatu SIL KOLOR może być aplikowana najwcześniej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 4-24 godzinach).
 • Na posadzkę już eksploatowaną preparat można aplikować sposobami w/w. po wcześniejszym jej wyczyszczeniu.
 • Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.
 • Podstawową funkcją impregnatów takich jak SIL KOLOR jest techniczne zamknięcie posadzki na czas wiązania betonu.
 • Należy mieć na uwadze, że warstwa impregnatu podlega znacznie szybszemu zużyciu niż posadzka betonowa. Z tego powodu nie należy traktować impregnacji jako zabezpieczenia długotrwałego i należy się liczyć z koniecznością powtórzenia aplikacji warstwy aby przedłużyć żywotność posadzki.
 • W zależności od intensywności użytkowania, należy się liczyć z rozpoczęciem procesu ścierania warstwy impregnatu w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu oddania posadzki, w ekstremalnych przypadkach wcześniej. Proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki.
 • Należy zwrócić szczególną uwagę na użytkowanie zaimpregnowanej posadzki przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów. Niewłaściwy sposób jazdy może skutkować trwałymi uszkodzeniami powierzchniowymi zaaplikowanej warstwy impregnatu.
 • Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h, w pozostałych przypadkach 6 km/h.
 • Należy wyeliminować poślizg kół i niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie, powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych do powierzchni posadzki.
 • Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne, bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z odpornością mechaniczną posadzki, zabezpieczonej impregnatem i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora.
 • W celu zminimalizowania ryzyka powstawania powyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych, kauczukowych, białych kół pneumatycznych.
 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace przy użyciu SIL KOLOR.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj. odpowiednie, nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami, miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem, skórę natłuścić kremem.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Pojemność

5 litrów, 10 litrów, 30 litrów

Kolor

jasno szary RAL 7038, szary RAL 7040, ciemno szary RAL 7045, grafitowy RAL 7015