Produkt: PROTEGGO FIX H20 (Coat Primer)

PROTEGGO FIX H20- ochrona posadzki, hydro-uszczelnienie.

Produkt złożony z dyspersji wodnej płynnych pre-polimerów, specjalnych substancji czynnych i dodatków.

Zastosowany na powierzchnie chłonne, jakimi są podłoża polimerowo-cementowe, uszczelnia i zabezpiecza przed wilgocią, zachowując możliwość zastosowania ostatniej warstwy zabezpieczającej (nie ogranicza przyczepności, nie zmienia wyglądu powierzchni a także usuwa efekt mokrej powierzchni – typowy dla produktów pochodzenia polimerowego).

Cena wyświetlana po wyborze wagi, za 1 sztukę produktu.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • PROTEGGO FIX H20 to preparat hydro-uszczelniający.
 • Można również stosować na powłokach cementowych różnego pochodzenia, co powinno być poprzedzone stosowną próbą wstępną.
 • PROTEGGO FIX H20 stosuje się na powierzchnie delikatnie przeszlifowane.
 • PROTEGGO FIX H20 jest produktem gotowym do użycia.
 • Przed otwarciem wstrząsnąć pojemnikiem i przelać produkt do pojemnika roboczego – nigdy nie wylewać bezpośrednio na powierzchnie zastosowania.
 • Nanosić produkt na powierzchnię mopem, wcierając i rozprowadzając produkt.
 • Zazwyczaj należy wykonać 2 warstwy “dobrze wcierając produkt”.
 • Na powierzchniach o zwiększonej chłonności:
  – Wykonać pierwszą warstwę produktem PROTEGGO FIX H20 rozcieńczonym w 50% wody (1 litr produktu i 0,5 litra wody).
  – Wykonać drugą warstwę produktem PROTEGGO FIX H20 nie rozcieńczonym, jak tylko pierwsza warstwa utwardzi się (po 2-3 godzinach, jednak nie później niż po 8 godzinach od nałożenia pierwszej warstwy).
 • Narzędzia można czyścić w czystej wodzie, gdy produkt jest świeży.
 • W przypadku utwardzenia należy usuwać produkt mechanicznie.

Specyfikacja techniczna

 • Wygląd: mleczny płyn.
 • Gęstość w 20°C, UNI 8310: 1,02 ± 0,05 g/cm3.
 • pH, UNI 8311: 7,1 ± 0,1.
 • Minimalna temperatura tworzenia filmu: +10°C.
 • Temperatura zastosowania: od +10°C do +35°C.
 • Zużycie: od 0,05 do 0,1 L/m2 na warstwę.
 • Kolor: produkt jest przezroczysty i właściwie zastosowany, nie tworzy połysku na powierzchni.
 • Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C.
 • Na bardzo gładkich powierzchniach nie zaleca się stosowania Coat Primer.

Produkt firmy Nord Resine.

• Opakowanie: plastikowa butelka o pojemności 1 litra, kanister plastikowy 5 i 20 litrowy.
• Przechowywanie 24 miesiące w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu w temperaturze +5°C do +30°C.
Produkt wrażliwy na mróz.

Karta produktu

Dostępna na oddzielnej stronie internetowej: tutaj >>

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych