Produkt: OTTOCENTO – KOLEKCJA FIOLETOWA EKSTRAWAGANCJA

Farba dekoracyjna na ścianę. Pozwala na uzyskanie efektu podobnego do aksamitu, który różni się w zależności od kąta padania światła na powierzchnię. Produkt ekologiczny.

Produkt w trakcie przygotowania z ceną testową. Nie do sprzedaży.

Wielkość opakowania: 1 litr.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

  • Farba dekoracyjna, ekologiczna OTTOCENTO na ścianę. Technologia włoskiej firmy OIKOS. Produkt używany od 1998 roku.
  • Efekt ,,ciepłej”, eleganckiej powierzchni ściennej, podobnej do aksamitu, różniący się w zależności od kąta padania światła.
  • Farba OTTOCENTO jest używana do podkreślenia ekskluzywności i prestiżu wnętrza, któremu nadaje charakter.
  • Dostępne różne wzory faktury powierzchni i bogata paleta kolorów.
  • Zastosowanie: na powierzchnie ścienne  i elementy wyposażenia wnętrz.
  • Skład OTTOCENTO: żywice zdyspergowane w wodzie, pigmenty organiczne i nieorganiczne, specjalne pigmenty metaliczne.
  • Więcej informacji o cechach fizyczno-chemicznych produktu, zawarte jest w karcie technicznej, zobacz w zakładce: ,,PRZYGOTOWANIE I NAKŁADANIE”.

Można zapoznać się z dostępnymi wariantami faktury powierzchni i kolorami produktu na 2 sposoby

Sposób 1

Klikając na ikonę ,,lupy” na zdjęciu produktu. Otworzy się prezentacja, w której można przewijać zdjęcia. Jednym z tych zdjęć jest obrazek dostępnych kolorów wraz z oznaczeniem kodowym.

Sposób 2.

Klikając na poniższy link i przechodząc do oddzielnej strony internetowej, poświęconej prezentacji produktu. Będą tam zdjęcia dostępnych faktur powierzchni i kolorów oraz przykłady wnętrz, w których użyto produktu.

 

Prezentacja produktu OTTOCENTO >>

 

Tekstury i kolory przedstawione na tej stronie mają charakter orientacyjny. Monitory komputera / laptopa i urządzeń mobilnych mogą w różny i odmienny sposób przedstawiać faktury i kolory użytego produktu. Rzeczywisty efekt wizualny zależy od warunków oświetleniowych danego otoczenia lub pomieszczenia. Zalecamy wykonanie próbki produktu przed nałożeniem na ścianę, aby sprawdzić kolor i rzeczywisty efekt. Firma OIKOS i/lub Itbud nie ponoszą odpowiedzialności za (1) różnice między przygotowanymi realnymi teksturami i kolorami a tymi, które są przedstawiane na stronach internetowych, (2) za błędy związane z aplikacją produktu i jego zastosowaniem.

Prezentacja produktu z uwzględnieniem przykładów faktury powierzchni oraz wszystkich wersji kolorystycznych – jest dostępna pod poniższym linkiem. Są tam też zdjęcia wnętrz.

 

OTTOCENTO Prezentacja Produktu >>

  • Konieczne jest wcześniejsze przygotowanie powierzchni, na którą będzie nakładany produkt OTTOCENTO.
  • Sposób użycia OTTOCENTO różni się w zależności od pożądanego efektu.
  • Dokładny sposób postępowania opisany jest w załączonym dokumencie.

 

OTTOCENTO karta techniczna >>

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.