Produkt: NANO GYPSUM

NANO GYPSUM – naturalny, ekologiczny impregnat do wzmacniania i hydrofobizacji powierzchni gipsowych.

Wnika głęboko impregnując, hydrofobizując oraz wzmacniając podłoże. Nie zmienia wyglądu zabezpieczanej powierzchni, pozostawiając ją oryginalną. Produkt nie tworzy zamykającej powłoki. Jest bezrozpuszczalnikowy. Jako impregnat do gipsu, można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: około 1 litr na 8 m2.

Cena wyświetlana po wyborze opakowania.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • NANO GYPSUM jest gotowym do użycia produktem.
 • Działanie impregnatu polega na zamknięciu kapilar i mikroporów, poprzez które może dostawać się woda i inne zanieczyszczenia. Preparat wspomaga samoczyszczenie powierzchni podczas opadów atmosferycznych.
 • Przyczynia się do redukcji wykwitów poprzez zablokowanie penetracji wody, utrudnia osadzanie się mchów i porostów.
 • Zaimpregnowana powierzchnia gipsu jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne przez wiele lat.
 • Preparat jest paroprzepuszczalny, nie blokuje nano porów odpowiedzialnych za wymianę gazową. Produkt ekologiczny, rozcieńczalnik to demineralizowana woda.
 • Wysoka odporność na kwaśne deszcze. Odpowiednia odporność na alkalia. Odporność na silne promieniowanie UV. Odporność na zmienne warunki atmosferyczne.
 • Ułatwia mycie zaimpregnowanych powierzchni.

Do impregnacji, wzmocnienia, hydrofobizacji materiałów i produktów:

 • Gips, anhydryt.
 • Sztukateria gipsowa, dekory gipsowe.

Do stosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz.

 • Tworzy wodoodporną powierzchnię.
 • Wzmacnia strukturę i powierzchnię.
 • Wysoka odporność na alkalia.
 • Nie tworzy widocznej powłoki.
 • Nie zmienia koloru i wyglądu powierzchni.
 • Umożliwia swobodne oddychanie materiału.
 • Zapobiega wykwitom, mchom i porostom.
 • Odporny na UV.
 • Ułatwia mycie powierzchni.
 • W 100% ekologiczny, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
 • Szybki efekt ochronny (2 godziny po zastosowaniu).
 • 8 m2/litr (uzależniona od struktury i gęstości elementu impregnowanego).
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C: około 1 godziny.
 • Gęstość: 0,88 g/cm3.
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C.
 • Baza chemiczna: związki krzemoorganiczne, nanocząsteczkowe silany.
 • Wygląd: Lekko mleczna ciecz.
 • Warunki składowania i transportu: przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.
  .

Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji i użytkowania NANO GYPSUM, zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń.
 • Przed nałożeniem impregnatu zaleca się umycie powierzchni wodą lub wodą z łagodnym zasadowym środkiem myjącym. W ten sposób umożliwimy dostęp i penetrację preparatu w strukturę zabezpieczanej powierzchni.
 • Preparat nakładamy na suchą powierzchnię.
 • Przed aplikacją impregnatu na docelowej powierzchni, zaleca się sprawdzenie jego działania na podobnym podłożu.
 • Najskuteczniejszymi sposobami aplikacji są: pędzel, mop lub inne sposoby pozwalające na wtarcie preparatu.
 • Dopuszczalne jest również zastosowanie natrysku opryskiwaczami nisko lub wysokociśnieniowymi oraz aplikacji za pomocą wałka o długim włosiu.
 • Nie musimy usuwać nadmiaru impregnatu podczas aplikacji, lecz możemy pozostawić go do wchłonięcia w powierzchnię, nie spowoduje on plam ani zacieków.
 • impregnację wykonujemy minimum 2 krotnie. Dla lepszego efektu można nanieść więcej warstw.
 • Kolejną warstwę musimy nakładać koniecznie przed wyschnięciem pierwszej, czyli mokre na mokre, zalecany odstęp czasowy 15-30 minut. Jest to bardzo istotny parametr skutecznej i trwałej impregnacji.
 • Do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu, chronić impregnowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. W przypadku gdy opady nastąpią gdy preparat jeszcze nie wysechł, nałożyć dodatkową warstwę.
 • Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.
 • Nie stosować podczas opadu deszczu.
 • Temperatura otoczenia: powyżej +5°C, wilgotność względna: maksymalnie 90%.
 • Nie rozcieńczać, preparat ma gotowe, odpowiednie stężenie substancji aktywnej.
 • Należy zwrócić uwagę na mechaniczne uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni. W przypadku uszkodzenia, nałożyć dodatkową warstwę.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

1L, 5L, 10L, 25L