Produkt: NANO Argil

NANO Argil – impregnat ekologiczny do gliny i tynku glinianego.

Wnika głęboko, wzmacniając i hydrofobizując powierzchnie wykonane z naturalnych glinek. Nie zmienia wyglądu zabezpieczanej powierzchni, pozostawia ją oryginalną. Nie tworzy zamykającej powłoki. Jest bezrozpuszczalnikowy. Jako impregnat do tynku glinianego, można stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Zużycie: 1 litr na (od 8 do 12) m2.

Cena wyświetlana po wyborze wielkości opakowania.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

 • W przypadku tynków zewnętrznych, NANO Argil wspomaga samo-czyszczenie powierzchni podczas opadów atmosferycznych.
 • Przyczynia się do redukcji wykwitów poprzez zablokowanie penetracji wody, utrudnia osadzanie się mchów i porostów. Zaimpregnowana powierzchnia gliniana jest trwała i odporna na warunki atmosferyczne przez wiele lat.
 • Powierzchnia pokryta NANO Argil jest paro-przepuszczalna, preparat nie blokuje nano porów odpowiedzialnych za wymianę gazową.
 • Produkt ekologiczny, ponieważ rozcieńczalnikiem jest demineralizowana woda.
 • Wysoka odporność na kwaśne deszcze, odpowiednia odporność na alkalia, odporność na silne promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne.
 • Ułatwia mycie zaimpregnowanych powierzchni.

Do impregnacji, hydrofobizacji i wzmocnienia:

 • Gliny naturalnej.
 • Naturalnych tynków glinianych.
 • Płyt słomiano – glinianych.
 • Kafli glinianych, niewypalonych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 • Wzmacnia strukturę i powierzchnię.
 • Umożliwia swobodne oddychanie materiału.
 • Tworzy wodoodporną powierzchnię.
 • Nie zmienia warunków wilgotności.
 • Neutralizuje pleśnie i grzyby.
 • Wysoka odporność na alkalia.
 • Nie tworzy widocznej powłoki.
 • Nie zmienia koloru i wyglądu powierzchni.
 • Zapobiega wykwitom, mchom i porostom.
 • Odporny na degradację UV.
 • Ułatwia mycie powierzchni.
 • W 100% ekologiczny, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego
 • Szybki efekt ochronny (2 godziny po zastosowaniu).
 • Wydajność: 8-12 m2/litr (uzależniona od struktury i gęstości elementu impregnowanego).
 • Czas schnięcia w temperaturze 20 °C: około 1 godziny.
 • Gęstość: 0,86 g/cm3.
 • Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C.
 • Baza chemiczna: nano cząsteczkowe związki krzemo-organiczne, naturalne ekstrakty roślinne, pochodne kazeinowe.
 • Wygląd: lekko mleczna ciecz.
 • Warunki transportu i składowania: w oryginalnych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Stosując preparat NANO Argil należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania, jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

 • Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń.
 • Przed nałożeniem impregnatu zaleca się umycie powierzchni wodą lub wodą z łagodnym zasadowym środkiem myjącym. W ten sposób umożliwimy dostęp oraz penetrację preparatu w strukturę zabezpieczanej powierzchni.
 • Preparat nakładamy na suchą powierzchnię.
 • Najskuteczniejszymi sposobami aplikacji są: pędzel, mop lub inne sposoby pozwalające na wtarcie preparatu. Dopuszczalne jest również zastosowanie natrysku opryskiwaczami nisko lub wysokociśnieniowymi oraz aplikacji za pomocą wałka o długim włosiu.
 • Nie musimy usuwać nadmiaru impregnatu podczas aplikacji, lecz możemy pozostawić go do wchłonięcia w powierzchnię, nie spowoduje on plam ani zacieków.
 • Impregnację wykonujemy minimum 2 krotnie. Dla lepszego efektu można nanieść więcej warstw.
 • Kolejną warstwę musimy nakładać koniecznie przed wyschnięciem pierwszej, czyli mokre na mokre, zalecany odstęp czasowy: 15-30 minut. Jest to bardzo istotny parametr skutecznej i trwałej impregnacji.
 • Do momentu całkowitego wyschnięcia preparatu, chronić impregnowaną powierzchnię przed opadami atmosferycznymi. W przypadku gdy opady nastąpią, gdy preparat jeszcze nie wysechł, nałożyć dodatkową warstwę.
 • Przed aplikacją impregnatu na docelowej powierzchni zaleca się sprawdzenie jego działania na podobnym podłożu.
 • Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.
 • Nie stosować podczas opadu deszczu.
 • Temperatura otoczenia do stosowania produktu: powyżej +5°C.
 • Wilgotność względna do stosowania produktu: maksymalnie 90%.
 • Nie rozcieńczać, preparat ma gotowe, odpowiednie stężenie substancji aktywnej.
 • Przeznaczony do wyrobów na bazie naturalnych glin, stosowanie na inne materiały nie było badane.
 • Należy zwrócić uwagę na mechaniczne uszkodzenia zaimpregnowanej powierzchni. W przypadku ich uszkodzenia, nałożyć dodatkową warstwę.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych