Produkt: Mata Szklana Posadzkarska 300

Mata Szklana Posadzkarska 300 jest niezbędnym elementem każdego systemu sczepnego i hydroizolacyjnego. Pozwala na uzyskanie długotrwale użytkowanej, niezawodnej posadzki.

Cena wyświetlana po wyborze wielkości.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

  • Mata Szklana Posadzkarska 300 pozwala na uzyskanie trwałej i niezawodnej, odpornej na pęknięcia podbudowy pod aplikację posadzek żywicznych, mikrocementowych, cienkowarstwowych, z betonu architektonicznego oraz jastrychów samorozlewnych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest istotnym elementem większości systemów posadzek cienkowarstwowych.
  • Pierwszym krokiem w jej zastosowaniu jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni np. przez śrutowanie lub szlifowanie w celu tzw. otworzenia betonu oraz usunięcia mleczka cementowego, a następnie dokładne odkurzenie.
  • Po oczyszczeniu powierzchnię zaleca się zagruntować żywicą epoksydową itPOX ZY, co zwiększa przyczepność kolejnych warstw.
  • Na przygotowaną powierzchnię należy następnie wylać i równomiernie rozprowadzić żywicę, używając do tego gumowej rakli i krótkowłosowego wałka. Pozostawia się do związania na około 24 godziny, tworzy się warstwę gruntującą, na którą nakłada się Matę Szklaną Posadzkarską 300.
  • Mata szklana jest równomiernie rozprowadzana na warstwie żywicy, a następnie dokładnie przesycona żywicą za pomocą wałka ryflowanego. Kluczowe jest równomierne naciskanie wałka na matę, zaczynając od środka i kierując się ku brzegom. W razie konieczności, można nałożyć dodatkową porcję żywicy na powierzchnię.
  • Przy zastosowaniu kilku pasów Maty Szklanej Posadzkarskiej 300, zaleca się łączenie ich ze sobą metodą „mokre na mokre”, z zachowaniem minimum 50 mm zakładu.
  • Gdy żywica jest jeszcze mokra, powierzchnię laminatu posypuje się suchym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu około 0,5 mm. Po utwardzeniu żywicy, zwykle po około 24 godzinach, należy usunąć nadmiar niezwiązanego piasku, zrapować powierzchnię krawędzią pacy, aby usunąć słabo związane ziarna, a następnie dokładnie odkurzyć.
  • Aplikacja Maty Szklanej Posadzkarskiej 300 jest możliwa przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Należy jednak pamiętać, że temperatura podłoża powinna być co najmniej o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych