Produkt: itPUR CERAMIC

itPUR CERAMIC to lakier ceramiczno-poliuretanowy do długotrwałego zabezpieczenia i ochrony podłóg oraz  innych elementów mineralnych, które są użytkowane w bardzo wysokim i średnim stopniu. Produkt szczególnie zalecany do miejsc użyteczności publicznej. Tworzy matową powłokę. Używać tylko wewnątrz budynków.

itPUR CERAMIC można stosować w domach i mieszkaniach, kiedy chcemy zapewnić wysokie parametry posadzki w zakresie odporności mechanicznej i ścieralności. Lakier bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Produkt najnowszej 4 generacji, składający się z 3 komponentów. Charakteryzuje się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO).

Zużycie: (od 0,2kg do 0,3kg) na 1m2 powierzchni (2 warstwy) * . Więcej informacji w zakładce ,,ZUZYCIE” i ,,APLIKACJA”.

Cena wyświetlana po wyborze opakowania.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

itPUR CERAMIC to 3 komponentowy lakier ceramiczno-poliuretanowy do długotrwałej ochrony podłóg i innych elementów mineralnych, mocno eksploatowanych i wykonanych z:

 • Mikrobetonu (mikrocementu).
 • Betonu przemysłowego.
 • Betonu architektonicznego.
 • Betonu odciskanego.
 • Jastrychu mineralnego lub anhydrytowego.
 • Wylewek betonowych (w tym samopoziomujących).
 • Podłoży żywicznych (poliuretanowych i epoksydowych).

itPUR CERAMIC przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni:

 • Posadzek, ścian w miejscach użyteczności publicznej.
 • Posadzek i ścian do użytku domowego.
 • Elementów dekoracyjnych i użytkowych.
 • Pomieszczeń o warunkach suchej i mokrej eksploatacji.
 • Tylko wewnątrz budynków.

Stosować na podłoża mineralne: mikrobeton, beton, cegła, tynk mineralny cementowo-wapienny, tynk dekoracyjny i architektoniczny, powłoki malarskie akrylowe, silikonowe.

itPUR CERAMIC przeznaczony jest do zabezpieczania powierzchni o bardzo wysokim i średnim stopniu użytkowania. Szczególnie zalecany do zastosowania w miejscach użyteczności publicznej tj. punkty gastronomiczne, hotele, biura, sklepy, punkty usługowe lub też domy i mieszkania, w których chcemy zapewnić wysokie parametry posadzki pod kątem ich wytrzymałości mechanicznej i ścieralności.

itPUR CERAMIC to produkt:

 • Łatwy w aplikacji.
 • Bezpieczny dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
 • Najnowszej 4 generacji, charakteryzuje się niską emisją lotnych związków organicznych (LZO)

itPUR CERAMIC po aplikacji na podłoże posiada następujące właściwości:

 • Zabezpiecza przed destrukcyjnymi czynnikami mechanicznymi.
 • Tworzy bardzo wytrzymałą powłokę o doskonałej elastyczności.
 • Zabezpiecza przed wodą i innymi płynnymi substancjami, w tym barwiącymi z wyłączeniem mocnych zasad i kwasów.
 • Ułatwia usuwanie zabrudzeń.
 • Jest odporny na mechaniczne szorowanie.
 • Zapewnia zwiększoną ochronę UV, nie żółknie.
 • Daje eleganckie matowe wykończenie powierzchni z lekką niewidoczną dla oka, ale wyczuwalną w dotyku teksturą.
 • Po wyschnięciu tworzy matową powłokę o współczynniku 10.
 • Do wykonania 1 warstwy lakierniczej zużywamy od 0,1 kg do 0,15 kg lakieru itPUR CERAMIC na 1 m2 powierzchni.
 • Zużycie uzależnione jest od chłonności powierzchni oraz narzędzia aplikacyjnego.
 • Minimalna ilość zabezpieczenia to 2 warstwy, nanoszone w kilku godzinnych odstępach czasowych.
 • W przypadku bardzo chłonnych podłoży np. jastrychowych, stosujemy 3-4 warstwy.
 • W przypadku mocno obciążonych zużyciem eksploatacyjnym powierzchni, zaleca się aplikować 3 warstwy lakieru.
 • Do stref mokrej eksploatacji zaleca się wykonanie 2 warstw lakierniczych oraz 1 warstwy doszczelniającej, używając produkt NANO SILIKON jako ostatnią warstwę.

Dane produktu itPUR CERAMIC

 • Postać/barwa: gęsta ciecz.
 • Kolorystyka: kolor mleczno-biały w opakowaniu, po aplikacji na podłoże bezbarwny.
 • Warunki przechowywania: szczelnie zamknięte opakowania, minimalna temperatura składowania + 5°C.
 • Zużycie: do 12 miesięcy od daty produkcji.

Dane techniczne itPUR CERAMIC

 • Baza chemiczna: poliuretan, ceramiczny spiek Al203. Nie zawiera cementu i substancji chemicznych oraz niebezpiecznych.
 • Uziarnienie: średnio 0-50 mikronów.
 • Zużycie średnie: 0,1-0,15 kg/m2 na jedną warstwę.
 • Warunki aplikacji: minimum +10°C, maksimum +25°C.

Przygotowanie komponentów A + B + C do użycia

 • Czas mieszania połączeniu komponentów A + B + C: około 2-3 minuty do jednolitej konsystencji, jednorodnej postaci.
 • Urządzenia do mieszania: ręcznie poprzez wstrząsy w zamkniętym opakowaniu lub mieszadła mechaniczne.
 • Podłoże musi być utwardzone, nośne, suche (max 5 % wilgotności), czyste i wolna od kurzu, wosków oraz olejów, innych substancji chemicznych.
 • Przed aplikacją lakieru itPUR CERAMIC podłoże powinno być starannie odkurzone i wymopowane na sucho.

Zapoznaj się z informacjami w zakładce ,,PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA”.

Narzędzia do aplikacji itPUR CERAMIC

 • Najpopularniejszym narzędziem aplikacyjnym jest wałek do lakierów.
 • Można również stosować natrysk za pomocą agregatu lakierniczego lub pistoletu malarskiego, stosując dyszę powyżej 100 mikronów.
 • W przypadku używania wałka ważne jest, aby był wysokiej jakości. Zalecamy stosowanie wałka wykonanego z weluru lub z mikrofibry o długości włosia około 8 mm. Stosowanie włosia 10-14 pozostawi na powierzchni grubszą fakturę (tzw. skórkę pomarańcza) oraz wpłynie na większe zużycie lakieru. Mniejsza długość włosia może być też użyta, wpłynie to na mniejsze zużycie lakieru, a tym samym na mniejszą grubość warstwy lakierniczej. Należy wówczas zwiększyć ilość na 3-4 warstwy.
 • Każda warstwa lakiernicza powinna być nakładana przy zastosowaniu zawsze nowego wałka.

Przygotowanie itPUR CERAMIC do użycia i aplikacja produktu

 • Opakowanie z lakierem itPUR CERAMIC składnik A dobrze wymieszać poprzez wstrząsanie.
 • Dodać utwardzacz, składnik  B. Ponownie mieszać około 1 minuty, wstrząsając opakowaniem.
 • Użyć załączonego w zestawie sita jednorazowego i lakier przecedzić.
 • Po przecedzeniu połączonych składników A i B, do opakowania wsypujemy składnik C – dodatek ceramiczny o nazwie Plaster Ceram HD.
 • Zakręcamy opakowanie i intensywnie mieszamy. Czynność mieszania poprzez wstrząsanie powtarzamy co kilka minut, co zapobiega ewentualnej sedymentacji dodatku ceramicznego i wpływa na równomierność rozłożenia dodatku na lakierowanej powierzchni.
 • Dodatek ceramiczny może być użyty tylko do pierwszej warstwy lakierniczej. Kolejne warstwy lakieru mogą być aplikowane już bez dodatku Plaster Ceram HD, utrwalą wówczas dodatek wewnątrz powłoki i zmniejszą ewentualną chropowatość powierzchni.
 • Jeżeli jednorazowo nie zużywamy całego opakowania, należy wagowo i bardzo precyzyjnie odmierzyć komponent A, B oraz C przed ich połączeniem ze sobą.
 • Do lakieru itPUR CERAMIC można dodać do 10% wody jako rozcieńczalnika, ale nie jest to wymóg konieczny. Dodatek wody ułatwia rozpływ lakieru.
 • Każda kolejna warstwa lakiernicza powinna być aplikowana po całkowitym wyschnięciu warstwy wcześniejszej oraz braku lepkości w dotyku. Czas wysychania to zazwyczaj 4-8 h. w zależności od
  temperatury, wilgotności i chłonności podłoża.
 • Szlifowanie miedzywarstwowe nie jest zalecane, może ono spowodować uszkodzenie powłoki ceramicznej w niepełni utwardzonym produkcie.
 • Nie zalecamy stosować lakieru itPUR CERAMIC podczas upałów i mrozów, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające. Optymalna temperatura aplikacji lakieru mieści się w przedziale od +10°C  do +25°C. Oprócz tego należy pamiętać aby zapewnić odpowiednią temperaturę podczas magazynowania i transportu lakieru. Przegrzany lub zmarznięty lakier nie nadaje się do użycia.

CZAS OTWARTY (czas na zużycie po zmieszaniu komponentów A+B) – 2 godziny (w zamkniętym opakowaniu bez dostępu powietrza).

 • Podczas pracy z materiałem należy używać ubrania ochronnego, rękawic i okularów ochronnych.
 • Nie spożywać, nie stosować do innych celów niż zawarte na niniejszej stronie internetowej .
 • Nie dopuszczać do kontaktu preparatu z dziećmi z uwagi na bardzo drobne cząstki i możliwość wprowadzenia do organizmu.

Uwagi prawne

Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Opakowanie

1KG, 5KG, 10KG