itPOX 100

252.00 

Głęboko penetrujący grunt epoksydowy na słabe i chłonne podłoża betonowe.

Wyczyść
SKU: N/A

Opis

itPOX 100 – jest dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową masą na bazie modyfikowanych żywic epoksydowych ( skł. A ) i utwardzaczy poliaminowych ( skł. B ).

ZASTOSOWANIE

itPOX 100 – znajduje zastosowanie do impregnacji, doszczelniania i  wzmacniania podłoży w systemach posadzkowych ITBUD oraz innych rozwiązaniach. Nie jest odporny na światło (promieniowanie UV).

 • Składnik A
  • Bezbarwna, średniolepka ciecz
  • Ilość 10,0
  • Gęstość 1,10
  • Lepkość 500
 • Składnik B
  • Klarowna, bezbarwna, niskolepka ciecz
  • Ilość 4,0
  • Gęstość 1,00
  • Lepkość 150
 • Mieszanina
  • Ciecz o konsystencji oleju jadalnego
  • Ilość 14,0
  • Gęstość 1,05
  • Lepkość 300
 • Przetwarzanie
  • Mieszanina ( A+B ) w 15 ºC
  • 20 – 30 min.
 • Utwardzanie
  • Mieszanina ( A+B ) w 15 ºC
  • ok. 12 godz. ( ruch pieszy )

ZUŻYCIE

Zużycie materiału zależy od chropowatości i temperatury podłoża oraz stosowanych narzędzi i grubości nakładanej warstwy. Typowe zużycie wynosi: 0,10 – 0,50 kg/m2 Wydajność: przy pomocy 1 kompletu ( 15 kg ) można wykonać ok. 25-150 m2 powłoki gruntującej

OPAKOWANIA

 • 14 kg
 • 28 kg

PRZYGOTOWANIE PREPARATU DO PRACY

Przygotować stanowisko mieszania oraz odpowiednią ilość składników, materiału itPOX 100 Proporcje mieszania składników A i B: 100:40 Wstępnie wymieszać składnik A w całej objętości opakowania przy pomocy wolnoobrotowego mieszadła ( ok. 400 obr./min. ). Dodać całą zawartość skł. B ( utwardzacz ) i dokładnie wymieszać. Mieszaninę przelać do czystego i suchego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Otrzymany materiał wylać i rozprowadzić oraz odpowietrzyć na podłożu. Czas otwarty (przetwarzania i obróbki): ok. 20 min. w temp. +15°C Puste pojemniki zamknąć i zdać do Producenta lub przekazać do utylizacji.

SPOSÓB UŻYCIA/NAKŁADANIA

Nie nakładać na mokre lub zabrudzone powierzchnie bądź w sytuacji zagrożenia wystąpienia kondensacji pary wodnej. Przygotowany materiał rozlać na podłoże i rozprowadzić na cienką i równą warstwę przy pomocy pac, pędzli i wałków malarskich. Wszystkie prace należy przeprowadzić w czasie 20 – 30 min., po tym czasie materiał jest nieprzydatny do dalszego stosowania. Ewentualne pozostałości w opakowaniu dokładnie wygarnąć do metalowego kubła na odpadki.

W przypadku konieczności czyszczenia podłoża lub narzędzi z nieutwardzonych materiałów można stosować odpowiednie rozpuszczalniki organiczne i czyściwa. Takim rozpuszczalnikiem może być aceton. Operacje takie najlepiej przeprowadzać poza obszarem wykonywanych prac w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zabrudzenia po utwardzeniu materiału są nierozpuszczalne i można je oczyścić mechanicznie.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturach od +5°C do +25°C. Przechowywać w miejscach suchych i zacienionych Stosując preparat itPOX 100 należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas manipulowania, mieszania i aplikowania zaleca się stosowanie okularów i rękawic ochronnych oraz masek przeciw pyłowych. Preparat itPOX 100 jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem. Firma ITBUD – gwarantuje wysoka jakość dostarczanych materiałów i bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne wady oferowanych materiałów. Jednak istniejące w czasie aplikacji warunki klimatyczno- robocze oraz sposób ich przygotowania oraz aplikacji są poza naszą kontrola i w związku z powyższym firma ITBUD nie bierze bezpośredniej odpowiedzialności za efekt prac. Wszystkie materiały mogą być stosowane jedynie przez przeszkolone i doświadczone brygady wykonawcze – zgodnie z zaleceniami firmy ITBUD. Wszystkie prezentowane informacje i zalecenia bazują na naszej najlepszej i bieżącej wiedzy oraz doświadczeniu. Bezpośrednio przed aplikacją Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenie stanu podłoża, warunków klimatycznych i jakości materiałów. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub nie typowych zastosowań – należy konsultować problem z przedstawicielem firmy ITBUD.

Dodatkowe informacje

Waga brak

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “itPOX 100”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

jeden + 15 =

Opublikuj komentarz