Produkt: SILBRUK

Impregnat do wzmacniania i uszczelniania podłoży z betonu tj.: kostki brukowej, płyty chodnikowe, nawierzchnie z betonu stemplowanego, posadzki betonowe.

Odporny na warunki atmosferyczne. Do stosowania wewnątrz i zewnątrz. Zwiększa mrozoodporność, ścieralność, zwiększa szczelność, zabezpiecza przed plamami z olejów i innymi zanieczyszczeniami.

Nadaje efekt bardzo wysokiego połysku.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

SILBRUK jest gotowym do użycia roztworem żywicy akrylowej służącym do zabezpieczania kostek brukowych, elementów betonowych i kamiennych oraz posadzek betonowych. Chroni powierzchnię przed wilgocią i zanieczyszczeniami chemicznymi. Nadaje głęboki połysk.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Wysokie walory estetyczne
 • Odporny na promieniowanie UV
 • Podkreśla lecz nie zmienia kolor podłoża
 • Zwiększa odporność mechaniczną na ścieranie
 • Zwiększa odporność chemiczną oraz na olej i tłuszcze
 • Ułatwia utrzymania czystości
 • Uodparnia na nasiąkanie i oddziaływanie środowiska mokrego
 • Zmniejsza wykwity
 • Zapobiega namnażaniu się porostów, mchów i chwastów
 • Łatwy w aplikacji

ZASTOSOWANIE

 • Do impregnacji kostki brukowej i elementów betonowych
 • Do zabezpieczania chodników i ciągów pieszych wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • Wydajność : 1 litr na 5 m2
 • Gęstość 0,93 +/- 0,02
 • Klasa poślizgowości : R-10 (DIN 51130)
 • Kolorystyka: bezbarwny
 • Efekt wizualny: głęboki połysk
 • Przyczepność : > 1,0 MPa (po 28 dniach)
 • Ilość warstw 1-2
 • Czas schnięcia w temp. +20˚C na dotyk – ok. 2 h., ruch pieszy 12 h., ruch pojazdów – 72 h.
 • Temperatura samozapłonu 425˚C
 • Temperatura stosowania od +5˚C do +25˚C
 • Opakowanie: 5 l, 10 l, 30 l

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
Sprzęt i narzędzia czyścić acetonem bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE
SILBRUK należy przechowywać 12 miesięcy od daty podanej na opakowaniu w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, przewiewnych pomieszczeniach, z dala od otwartego ognia, w temperaturze od +5°C do 25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Impregnat jest łatwopalny. Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem. Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace przy użyciu preparatu SILBRUK. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. SILBRUK jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

INFORMACJE POZOSTAŁE
Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania, czyszczenia i konserwacji posadzek zawarte są w Instrukcjach Technicznych – ITBUD. Stosując preparat SILBRUK należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

UWAGI PRAWNE
Powyższe informacje o impregnacie SILBRUK zostały podane w oparciu o aktualny stan wiedzy wynikający z prowadzonych testów laboratoryjnych, studiów technicznych, a także wieloletnich doświadczeń w pracach terenowych.
Z uwagi na brak kontroli nad rzeczywistymi warunkami, sposobem oraz jakością aplikacji w/w materiału itBUD Sp. z o. o zastrzega, iż dane zawarte w niniejszej karcie, jak również potwierdzona pisemnie porada ustna nie mogą stanowić podstawy do bezwarunkowej odpowiedzialności producenta.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  MIESZANIE
  Impregnat jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać.

  APLIKACJA
  Nanoszenie impregnatu SILBRUK stosuje się za pomocą rozpylacza niskociśnieniowego, wałkiem, pędzlem. Nie dopuszczać do tworzenia się kałuż preparatu. W przypadku podłoży o dużej chłonności należy powtórzyć aplikację po 2-3 godzinach
  Aplikacja materiałów wchodzących w skład systemu musi być przeprowadzana w warunkach :

  • temp. podłoża – min. +5˚C
  • temp. podłoża – max. +25˚C

  UWAGA : temperatura podłoża musi być co najmniej 3˚C wyższa od temperatury punktu rosy aby zredukować ryzyko kondensacji na powierzchni podłoża. Nie można stosować w złych warunkach atmosferycznych

  PODŁOŻE
  Kostka brukowa
  Nawierzchnia musi być wykonana z kostki dobrej jakości o nasiąkliwości nie większej niż 5%. Powierzchnia musi być sucha, oczyszczona z mchów, zabrudzeń i plam. Szczeliny uzupełnić suchym płukanym piaskiem i zamieść.
  Posadzki betonowe
  Impregnowana powierzchnia musi być zwarta i wolna od zanieczyszczeń. Zalecany beton co najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymałości na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%wag. Mleczko cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powłoki zabezpieczające należy usunąć poprzez szlifowanie lub śrutowanie. Ewentualne pęknięcia i znaczne ubytki należy naprawić przed aplikacją.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych