Produkt: GRC ULTRA

GRC ULTRA to gotowa, sucha mieszanka betonu GRC, do wykonywania profesjonalnych odlewów o niewielkiej grubości i strukturze porowatej typu trawertyn. Szczególnie przeznaczona dla odlewów cienkowarstwowych (np. płyty elewacyjne o grubości. 1 cm i więcej) oraz rzeźb i detali dekoracyjnych, galanteryjnych.

Cena wyświetlana po wyborze koloru i wagi.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Beton GRC – ULTRA sucha mieszanka przeznaczona do profesjonalnej produkcji wyrobów z betonu architektonicznego. Beton GRC-ULTRA jest specjalistyczną, zbrojoną włóknem szklanym, kompozycją kruszyw mineralnych o frakcjach od 0,5 mm do 1,6 mm, wysoko i szybko sprawnych mieszanin cementów portlandzkich i hutniczych, włókien szklanych, najnowszej generacji redyspergowalnych polimerów proszkowych zawierających w swoim składzie monomery akrylu i etylenu oraz plastyfikatory i modyfikatory reologii.

ZAKRES STOSOWANIA:

GRC-ULTRA jest specjalnie dedykowana do wykorzystania jako materiał do dekoracji wnętrz. Szczególnie jako płyty i detale dekoracji ściennych. Ponadto płaskorzeźby, zabudowa i fronty mebli oraz artykuły użytkowe i galanteryjne. Mieszanka GRC-ULTRA szczególnie polecana jest do wykonywania odlewów które powinny charakteryzować się powierzchnią strukturalną (z widocznymi kraterami i porami np. Trawertyn).

Przygotowana do odlewu mieszanka GRC-ULTRA posiada następujące właściwości:

 • czas życia mieszanki ok. 10-15 minut,
 • niewielką sedymentację składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym,
 • po zawibrowaniu w formie daje efekt odwzorowania powierzchni formy.

Beton architektoniczny wytworzony z suchej mieszanki GRC-ULTRA posiada właściwości:

 • wysoką odporność na ściskanie,
 • zwiększoną odporność na ścieranie,
 • wysoką odporność udarową,
 • dobrze poddaje się obróbce mechanicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • gęstość 1700 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niż 35 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość ok. 5 %
 • Klasa niepalności A1 – niepalny

Kolory betonu GRC >>

ZUŻYCIE

Ok. 22 kg/m2 dla 1 cm warstwy odlewu.

ZALECENIA

Betonu GRC-ULTRA nie należy używać jako materiału konstrukcyjnego. Gotowy produkt zalecamy zabezpieczyć przed wnikaniem wody Impregnatem GRC. Należy pamiętać aby mieszankę przygotować z pełnych worków ze względu na sedymentację produktu w czasie transportu. Przed przystąpieniem do pracy z materiałem zalecamy konsultację z Technologiem Itbud sp.z o.o.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA

  Zaleca się wykonywanie odlewu z całej zawartości worka. W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC-ULTRA zawartość opakowania należy wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki 2,6 do 2,8 litrów wody. Proporcja powyższa jest tylko propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb lecz należy zawsze pamiętać o podstawowej zasadzie „mało wody do betonu a dużo wody na beton”. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła wolno obrotowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 2-3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie. Przygotowaną mieszankę układamy w formie warstwami. Każdą warstwę poddajemy mechanicznemu wibrowaniu. Konsystencja przygotowanej mieszanki i czas jej wibrowania ma wpływ na parametry wytrzymałościowe gotowych wyrobów. Rozformowanie (w zależności od warunków) ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.

  Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

  • użyta forma (czysta i szczelna)
  • jakość i czas wibrowania lub innego zagęszczenia
  • ilość użytej wody (woda hydrantowa w temp. Od 10°C – 20°C)

  Na końcową kolorystykę wyrobu ma wpływ:

  • czas wibrowania
  • ilość użytej wody
  • czas przetrzymywania w formie
  • środki antyadhezyjne

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych