Produkt: GRC ULTRA S

Gotowa mieszanka betonu GRC, do wykonywania odlewów o niewielkiej grubości, strukturze gładkiej.

Kolor: szary, biały.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Beton GRC ULTRA S szczególnie polecany jest dla odlewów cienkowarstwowych (np. płyty elewacyjne o gr. 1cm i więcej) oraz rzeźb i detali dekoracyjnych i galanteryjnych. Beton GRC-ULTRA S jest specjalistyczną, zbrojoną włóknem szklanym, kompozycją kruszyw mineralnych o frakcjach od 0,5 mm do 1,6 mm, wysoko i szybko sprawnych mieszanin cementów portlandzkich i hutniczych, włókien szklanych, najnowszej generacji, redyspergowalnych polimerów proszkowych zawierających w swoim składzie monomery akrylu i etylenu oraz plastyfikatory i modyfikatory reologii.

ZAKRES STOSOWANIA:

GRC-ULTRA S jest specjalnie dedykowana do wykorzystania jako materiał do dekoracji wnętrz. Szczególnie jako płyty i detale dekoracji ściennych. Ponadto płaskorzeźby, zabudowa i fronty mebli oraz artykuły użytkowe i galanteryjne. Efektem zastosowania GRC-ULTRA S są gładkie powierzchnie odlewów.

WŁAŚCIWOŚCI:

Przygotowana do odlewu mieszanka GRC-ULTRA S posiada następujące właściwości:

 • ułatwiony rozpływ,
 • łatwe odpowietrzenie (brak kraterów i porów),
 • wymaga niewielkiego wibrowania dla uzyskania idealnie gładkiej powierzchni,
 • czas życia mieszanki ok. 10-15 minut,
 • niewielką sedymentację składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym,
 • daje efekt odwzorowania powierzchni formy.

Beton architektoniczny wytworzony z suchej mieszanki GRC-ULTRA S posiada właściwości:

 • wysoką odporność na ściskanie,
 • zwiększoną odporność na ścieranie,
 • wysoką odporność udarową,
 • dobrze poddaje się obróbce mechanicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • gęstość 1750 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie 35 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość < 1,5 %
 • Klasa niepalności A1 – niepalny

Kolory betonu GRC >>

ZUŻYCIE

Zużycie mieszanki GRC-ULTRA S: ok. 22 kg/m2 dla grubości 1 cm warstwy odlewu.

ZALECENIA

Betonu GRC-ULTRA S nie należy używać jako materiału konstrukcyjnego. Gotowy produkt zalecamy zabezpieczyć przed wnikaniem wody Impregnatem GRC. Należy pamiętać aby mieszankę przygotować z pełnych worków ze względu na sedymentację produktu w czasie transportu.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA

  Zaleca się wykonywanie odlewu z całej zawartości worka. W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC-ULTRA S zawartość opakowania należy wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki 3 do 3,1 litrów wody. Proporcja powyższa jest tylko propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb lecz należy zawsze pamiętać o podstawowej zasadzie „mało wody do betonu a dużo wody na beton”. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła wolno obrotowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 2-3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie. Przygotowaną mieszankę układamy w formie warstwami. Każdą warstwę poddajemy niewielkiemu mechanicznemu lub ręcznemu wibrowaniu. Konsystencja przygotowanej mieszanki i czas jej wibrowania ma wpływ na parametry wytrzymałościowe gotowych wyrobów. Rozformowanie (w zależności od warunków) ale nie wcześniej niż po upływie 24 godzin.

  Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

  • użyta forma (czysta i szczelna),
  • jakość i czas wibrowania lub innego zagęszczenia,
  • ilość użytej wody (woda hydrantowa w temp. Od 10°C – 20°C),
  • czas przetrzymywania w formie.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych