Produkt: GRC Hydro

Gotowa mieszanka GRC  o wysokim stopniu wodoszczelności.

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

Jest to kompozycja kruszyw mineralnych, wysoko sprawnych cementów portlandzkich, włókien szklanych, najnowszej generacji proszkowych polimerów zawierających w swoim składzie monomery octanów, akrylów i etylenu oraz plastyfikatorów i modyfikatorów reologii. Z mieszanki można wykonać odlewy w szarym kolorze naturalnego betonu.

ZAKRES STOSOWANIA:

Przeznaczony do kształtowania elementów mających nieustanny kontakt z wodą takich jak zlewy, brodziki, fontanny, baseny, elementy małej i dużej architektury ogrodowej, panele dekoracyjne w łazienkach, blaty kuchenne, płyty elewacyjne, płyty podłogowe oraz inne elementy galanterii betonowej. Podstawowy komponent do produkcji betonów architektonicznych i dekoracyjnych zarówno do użytku na zewnątrz i wewnątrz budynków.

WŁAŚCIWOŚCI:

Przygotowana do odlewu mieszanka GRC posiada następujące właściwości:

 • czas życia mieszanki ok. 20-25 minut,
 • ograniczoną sedymentacje składników,
 • jest produktem łatwo obrabialnym,
 • po zawibrowaniu w formie daje efekt odwzorowania powierzchni.

Beton architektoniczny wytworzony z suchej mieszanki GRC-Hydro posiada właściwości:

 • zachowuje szczelność w kontakcie z wodą oraz innymi cieczami,
 • przy ciągłym działaniu wody naporowej szczelność powyżej 99 %,
 • znaczną odporność na ścieranie,
 • zwiększoną odporność na uderzenia,
 • podwyższoną odporność na ściskanie,
 • dobrze poddaje się obróbce mechanicznej.

PARAMETRY TECHNICZNE:

 • gęstość 1750 kg/m3
 • wytrzymałość na ściskanie 35 MPa
 • wytrzymałość na zginanie 8 MPa
 • Mrozoodporność: > F50
 • Nasiąkliwość < 0,9 %, przy stałym naporze wody
 • Klasa niepalności A1 – niepalny

Kolory betonu GRC >>

ZUŻYCIE

Zużycie mieszanki GRC-Hydro przy różnych grubościach podano w tabeli:

Grubość warstwy [mm] Zużycie na 1 m2 [ kg ]
4 8
8 16
10 20

ZALECENIA

Betonu GRC-Hydro nie należy używać jako materiału konstrukcyjnego.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

 • Opakowanie: worki dwuwarstwowe 25kg
 • Paletowanie i foliowane (25kgx40szt) 1000kg

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  SPOSÓB PRZYGOTOWANIA / NANOSZENIA

  Zaleca się wykonywanie odlewu z całej zawartości worka. W celu otrzymania gotowej do użycia mieszanki betonowej GRC-Hydro zawartość opakowania należy wymieszać z wodą: na 25kg. suchej mieszanki 2,5 do 3,5 litrów wody. Proporcja powyższa jest tylko propozycją i można ją zmodyfikować w zależności od własnych potrzeb lecz należy zawsze pamiętać o podstawowej zasadzie „mało wody do betonu a dużo wody na beton”. Oba składniki należy wymieszać w betoniarce lub porcjami w pojemniku, używając mieszadła wolno obrotowego. Czas mieszania składników powinien wynosić co najmniej 2-3 minuty. Po połączeniu obu składników gotową mieszankę należy zużyć w możliwie najkrótszym czasie. Przygotowaną mieszankę układamy w formie warstwami. Każdą warstwę poddajemy mechanicznemu wibrowaniu. Rozformowanie (w zależności od warunków) po 14 do 24 godzin.
  Na jakość końcową wyrobu ma wpływ:

  • użyta forma (czysta i szczelna)
  • jakość wibrowania lub innego zagęszczenia
  • ilość użytej wody (woda hydrantowa w temp. Od 10°C – 20°C)

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych