Produkt: DUROPRESS Rozdzielacz proszkowy

Duropress rozdzielacz proszkowy jest gotowym do użycia preparatem zapobiegającym przywieraniu formy odciskowej (stempla) do powierzchni betonu, jednocześnie tworząc efekt „drugiego koloru”. System DuroPress.

Preparat rozdzielający warstwę zasadniczą betonu od powierzchni formy (stempla).

Najniższa cena z 30 dni: 130 PLN netto (5 l, wszystkie kolory).

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

WARUNKI APLIKACJI

 • Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac oraz przez kolejne 5 dni powinna wynosić +5°C – +25°C.
 • Wykonaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp.
 • Powierzchnię z świeżo odciśniętym wzorem, zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

APLIKACJA I PIELĘGNACJA

 • Rozdzielaczem pokrywamy wykonywaną nawierzchnię bezpośrednio przed odciskaniem formami (stemplami).
 • Zużycie: 0,1-0,2kg/m2.
 • Po związaniu betonu należy zmyć rozdzielacz agregatem ciśnieniowym, a następnie zaimpregnować suchą nawierzchnię preparatem itSIL SPECJAL, SILBRUK lub WAX-D. Preparat należy równomiernie nakładać metodą natryskową.
 • W celu utrzymania wysokiej estetyki posadzki, powierzchnię należy regularnie czyścić.
 • Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, wycieki oleju itp. należy usuwać bezpośrednio po ich powstaniu.
 • Jasno szary R01.
 • Szary R02.
 • Ciemno szary R03.
 • Kawa R04.
 • Brąz R05.
 • Czekolada R06.
 • Piasek R07.
 • Umbra P08.

Przedstawione kolory jedynie w celach prezentacyjnych. Ekran komputera PC, laptopa, tabletu i smartfona może nie przedstawiać wiernie danego koloru.

 • Wiadro: 5 kg., palety: 200kg.
 • Składowanie: w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w warunkach wolnych od wilgoci i przemarzania, 6 miesięcy od daty produkcji.

POPROŚ O KARTĘ PRODUKTU

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych