Poniżej prezentujemy wybrane wzory posadzki Terrazzo. Posadzki posiadają jednakowy podkład o kolorze jasno szarym. Różnią się między sobą rodzajem użytych kruszyw. Poniżej dostępne jest także narzędzie do wizualizacji różnych wersji wyglądu posadzki Terrazzo w zależności od użytych rodzajów kruszyw oraz ich ilości.

Arabe Scato 20%

Arabe Scato 20

Bianco Carrara 20%

Bianco Carrara 20

Grigio Genere 20%

Grigio Genere 20

Rosso Verona 10% + Nero 10%

Rosso Verona Nero

Wizualizacja posadzki Terrazzo

Narzędzie wbudowane w stronę internetową. Do przeglądania i użycia wyłącznie na komputerach typu PC lub laptopach. Nie do przeglądania na smartfonach.

W prawym dolnym rogu jest ikona włączenia widoku na całym ekranie.

Wizualizacja posadzki Terrazzo >>