Usługa Wykonania Posadzki Żywicznej Epoksydowej

Szerokie możliwości aranżacji i duża funkcjonalność

Zastosowanie posadzki żywicznej epoksydowej to przede wszystkim budownictwo przemysłowe i komercyjne, ale też budownictwo mieszkaniowe. 

Standardowe zastosowanie to posadzki w obiektach takich jak: hale produkcyjne, biurowce, parkingi.

Od pewnego czasu ten typ posadzki jest również wybierany przez klientów indywidualnych, którzy np. wykańczają dom i poszukują rozwiązań łączących bardzo dobrą trwałość z ciekawą estetyką. W tym przypadku posadzka jest kładziona w różnych pomieszczeniach, w tym w sypialni i łazience.

Aranżacja (design)

Zdolny dekorator doceni szerokie możliwości różnorodnej aranżacji przy wykorzystaniu tego rodzaju posadzki.

Posadzka żywiczna epoksydowa może być jednokolorowa lub wielobarwna, matowa lub błyszcząca. Dostępna jest atrakcyjna paleta kolorów i możliwość stosowania barwnych piasków kwarcowych.

Ten typ posadzki umiejętnie skomponowanej z całym wnętrzem, będzie istotną częścią wystroju wnętrza.

Funkcjonalność posadzki żywicznej epoksydowej

Posadzka żywiczna epoksydowa ma bardzo wysoką funkcjonalność.

Grubość posadzki: od 1 do 4 mm, powstaje z żywic epoksydowych.

Proces kładzenia jest szybki, ale wymaga fachowości. Żywica jest rozprowadzana wałkiem na specjalnie przygotowanym podłożu.

Posadzki żywiczne epoksydowe są antypoślizgowe, co jest związane z chropowatością ich powierzchni (jeśli produkuje się je bez obróbki). Dzięki temu ryzyko poślizgnięcia się i upadku, jest zminimalizowane.

Posadzka jest wodoodporna i można ją wykorzystać także, jako wykończenie basenu.

Wykazuje świetną odporność na działanie środków chemicznych. Jest zalecana do pomieszczeń, w których składuje się materiały toksyczne.

Posadzka żywiczna epoksydowa jest materiałem, na którym nie gromadzą się ładunki elektryczne, a tym samym nie przyciąga pyłów i kurzu. Podłogę można łatwo utrzymać w czystości.

Posadzka jest elastyczna, odporna na ścieranie i uszkodzenia.

Tworzy jednolitą powierzchnię. Można ją kłaść na system ogrzewania podłogowego.

Na jakich podłożach układać posadzkę?

Posadzki żywiczne epoksydowe można kłaść na:

1. Nowej powierzchni betonowej.
2. Starym podkładzie. Trzeba pamiętać o odpyleniu betonu i naprawie ubytków.
3. Płytkach ceramicznych bez ich usuwania. Tutaj należy najpierw nanieść masę samopoziomującą, a potem wałkiem rozprowadzić masę żywiczną. Można to zrobić jedynie w miejscach charakteryzujących się niewielkim obciążeniem.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów systemu posadzkowego,
2. wykonanie posadzki zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały systemu posadzkowego Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wchodzące w skład systemu posadzkowego Itbud

Materiały są odpowiednio dobrane pod względem typu kładzionej posadzki, warunków w miejscu inwestycji, sposobu użycia i ilości użytych materiałów, właściwości fizyczno-chemicznych.

Inwestor lub klient końcowy wie, że używa właściwych, wysokiej jakości materiałów dla danego typu posadzki oraz odpowiedniej ich ilości – nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz.

Mamy pewność, że zostały sprawdzone interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami systemu w krótkim i długim okresie czasu.

Z punkt widzenia inwestycji, znacznie ogranicza to ryzyko prac, pozwala na łatwiejsze oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Tego radzimy nie robić

Wybór jednego materiału z danego systemu, następnie połączenie go z innym materiałem od innego producenta – może być ryzykowne. 

Użycie produktów systemu Itbud z materiałami od innych producentów (które nie są częścią systemu) – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji właściwego położenia posadzki i jej eksploatacji z materiałami obcymi.

Materiały różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać się w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Używając materiałów tylko z systemu posadzkowego Itbud masz pewność, że:
– produkty zostały dobrane pod kątem rodzaju i pożądanych cech posadzki,
– ich dozowanie i interakcje fizyczno-chemiczne zostały zweryfikowane,
– jest to najbardziej optymalny wybór składników pod względem cech fizyczno-chemicznych oraz użytej ilości materiału.

Składniki systemu posadzki żywicznej epoksydowej

Materiały do wykonania posadzki żywicznej, posadzki epoksydowej

Systemy posadzek żywicznych, epoksydowych

 • itPOX COLOR QUARTZ A
 • itPOX COLOR QUARTZ B
 • itPOX PARKING SYSTEM
 • itPOX SL SYSTEM
 • itPOX SR SYSTEM
 • itPOX TL SYSTEM
 • itPOX TLX SYSTEM

Żywice Epoksydowe

 • itPOX Z podkładowa
 • itPOX ST wykończeniowa
 • itPOX 200 barwiona
 • itPOX GP głęboko penetrująca, wzmacniająca

Lakiery Poliuretanowe do betonu

 • itPUR W wodny wewnętrzny
 • itPUR R rozpuszczalnikowy wewnętrzny
 • itPUR RZ rozpuszczalnikowy zewnętrzny

Kruszywa do systemów i posadzek epoksydowych

 • Kruszywa kwarcowe barwione
 • Kruszywa kwarcowe naturalne (piaski i żwiry techniczne)

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu inwestycji. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami systemu w warunkach prowadzonej inwestycji i obejmują cały proces przygotowania, kładzenia, zabezpieczenia i konserwacji posadzki.

Tylko użycie sprawdzonych materiałów z systemu oraz stosowanie się do wymagań technologicznych realizacji inwestycji zapewnia, że posadzka osiągnie wymagane cechy fizyczno-chemiczne oraz jakość, przez cały okres użytkowania.

Usługi realizowane przez zaufanych wykonawców Itbud lub bezpośrednio przez firmę Itbud, dają gwarancje użycia właściwych materiałów systemu i spełnienia wymagań technologicznych realizacji inwestycji, co przedkłada się na wysokiej jakości posadzkę.

Posadzka żywiczna epoksydowa – przykład realizacji

Posadzka żywiczna epoksydowa

Posadzka żywiczna epoksydowa – kolejne przykłady