Usługa Wykonanie Posadzki Mikrocement Grigio Hydro

System posadzkowy do stref mokrych

Posadzka Mikrocement Grigio Hydro to rozwinięcie technologiczne podstawowego typu posadzki Grigio P, w której zwiększono szczelność. Usługa ma na celu odnowienie posadzki w starych budynkach lub położenie w nowych – w pomieszczeniach w których występuje wilgoć lub rozlana woda. Posadzka może być kładziona także na zewnątrz budynków.

Aranżacja przestrzeni (design)

Posadzki zapewnia wysokie walory estetyczne w domach i mieszkaniach, w pomieszczeniu łazienki (także kabiny, brodziki), oraz w obiektach publicznych i ich otoczeniu: chodniki, posadzka i otoczenie basenów, oczek wodnych, fontann.

Z uwagi na charakter materiału, szczególnie polecany jest do obiektów w stylu loftowym, nowoczesnym. Dostępnych jest 5 najpopularniejszych kolorów: biały, naturalny szary, ecru, platynowy, błękitny. Przy zastosowaniu pigmentów, można wybarwiać podłoże na dowolny inny kolor. Możemy także nadawać powierzchni różną fakturę.

Funkcjonalność posadzki Mikrocement Grigio Hydro

Posadzka Mikrocement Grigio Hydro zapewnia szczelność w obszarach narażonych na wilgoć i rozlaną wodę.

Posadzka Mikrocement Grigio Hydro to tylko 2 – 3 mm grubości.

Zapewniona jest wysoka funkcjonalność w obszarach o średnim natężeniu ruchu.

Twardość posadzki porównywalna jest do parkietu drewnianego.

Jeśli chcemy posiadać bardziej wytrzymałą powierzchnię, bez zwiększonej szczelności, polecamy wersję Extra Dur.

Posadzka charakteryzuje się wysoka elastycznością i zdolnością do neutralizacji naturalnych odkształceń i pracy podłoża.

Powierzchnia jest odporna na promienie UV.

Przeznaczona jest do miejsc mokrych. Do miejsc suchych zalecamy wersję Grigio P.

Na jakich podłożach układać posadzkę?

Posadzkę Mikrocement Grigio Hydro można układać na większości podłoży mineralnych i innych materiałach powszechnie stosowanych w budownictwie (m.in. beton, ceramika, jastrych).

W przypadku wątpliwości, spytaj się nas.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów systemu posadzkowego,
2. wykonanie posadzki zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały systemu posadzkowego Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wchodzące w skład systemu posadzkowego Itbud

Materiały są odpowiednio dobrane pod względem typu kładzionej posadzki, warunków w miejscu inwestycji, sposobu użycia i ilości użytych materiałów, właściwości fizyczno-chemicznych.

Inwestor lub klient końcowy wie, że używa właściwych, wysokiej jakości materiałów dla danego typu posadzki oraz odpowiedniej ich ilości – nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz.

Mamy pewność, że zostały sprawdzone interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami systemu w krótkim i długim okresie czasu.

Z punkt widzenia inwestycji, znacznie ogranicza to ryzyko prac, pozwala na łatwiejsze oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Tego radzimy nie robić

Wybór jednego materiału z danego systemu, następnie połączenie go z innym materiałem od innego producenta – może być ryzykowne. 

Użycie produktów systemu Itbud z materiałami od innych producentów (które nie są częścią systemu) – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji właściwego położenia posadzki i jej eksploatacji z materiałami obcymi.

Materiały różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać się w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Używając materiałów tylko z systemu posadzkowego Itbud masz pewność, że:
– produkty zostały dobrane pod kątem rodzaju i pożądanych cech posadzki,
– ich dozowanie i interakcje fizyczno-chemiczne zostały zweryfikowane,
– jest to najbardziej optymalny wybór składników pod względem cech fizyczno-chemicznych oraz użytej ilości materiału.

Składniki systemu Mikrocement Grigio Hydro

  • Quartz Contact (grunt) – na podłoża śliskie, szkliste, trudno przyczepne,
  • itPOX GP/Z (grunt)– na podłoża mineralne, jastrychy, materiały drewnopochodne,
  • Grigio Futura H – warstwa konstrukcyjna i końcowa (dekoracyjna),
  • RG-P – impregnat / grunt międzywarstwowy,
  • itPUR 400 (lakier poliuretanowy) – powłoka ochronna i zamykająca.
  • Żywica poliuretanowa w miejscach permanentnie stojącej wody np. w oczkach, basenach itp., zalecane jest wykonanie dodatkowej bezbarwnej powłoki poliuretanowej.

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu inwestycji. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami systemu w warunkach prowadzonej inwestycji i obejmują cały proces przygotowania, kładzenia, zabezpieczenia i konserwacji posadzki.

Tylko użycie sprawdzonych materiałów z systemu oraz stosowanie się do wymagań technologicznych realizacji inwestycji zapewnia, że posadzka osiągnie wymagane cechy fizyczno-chemiczne oraz jakość, przez cały okres użytkowania.

Usługi realizowane przez zaufanych wykonawców Itbud lub bezpośrednio przez firmę Itbud, dają gwarancje użycia właściwych materiałów systemu i spełnienia wymagań technologicznych realizacji inwestycji, co przedkłada się na wysokiej jakości posadzkę.

Mikrocement Grigio Hydro – przykład realizacji posadzki

Mikrocement Grigio Hydro

Mikrocement Grigio Hydro – kolejne przykłady realizacji posadzki