Usługa Wykonanie Posadzki Mikrocement Grigio Extra Dur

System posadzkowy o zwiększonej wytrzymałości

Posadzka Mikrocement Grigio Extra Dur to rozwinięcie technologiczne podstawowego typu posadzki Grigio P, w której znacznie zwiększono wytrzymałość. Usługa ma na celu odnowienie posadzki w starych budynkach lub położenie świeżej, nowej posadzki w nowych obiektach.  Posadzkę można kłaść także na zewnątrz budynków. Wymóg wytrzymałości posadzki ma tutaj podstawowe znaczenie.

Aranżacja przestrzeni (design) i zastosowanie

Posadzka Grigio Extra Dur zapewnia równie wysokie walory estetyczne, jak posadzka Grigio P, choć liczba kolorów podstawowych jest mniejsza (biały, naturalny szary). Na zamówienie są dostępne różne inne kolory i ich odcienie, tak więc różnorodność kolorystyczna jest zachowana. Można także nadać powierzchni różną fakturę.

Z uwagi na generalny charakter materiału mikrocement, najbardziej pasuje do obiektów w stylu loftowym, nowoczesnym. Dzięki wysokiej odporności, ten typ posadzki jest przeznaczony do miejsc o dużym natężeniu ruchu. Przeznaczenie posadzki: sklepy, centra handlowe i wystawiennicze, obiekty gastronomiczne: kawiarnie, restauracje, biura. obiekty stref publicznych, chodniki, podjazdy, tarasy, schody.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby posiadać taką posadzkę także w domu lub mieszkaniu, gdzie jest coraz częściej spotykana.

Funkcjonalność posadzki Mikrocement Grigio Extra Dur

Posadzka Mikrocement Grigio Extra Dur jest minimum 1 mm grubsza niż Posadzka Mikrocement Grigio P: 3 – 5 mm.

Zapewniona jest funkcjonalność i odporność w pomieszczeniach o wysokim natężeniu ruchu. Bardzo wysoka odporność na ścieranie i uderzenia mechaniczne, wysoka elastyczność, zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża.

Zdolność maskowania drobnych pęknięć. Posadzka jest oddychająca i odporna na UV.

Posadzka Mikrocement Grigio Extra Dur przeznaczona jest do miejsc suchych. Do miejsc mokrych, gdzie nie ma aż tak wysokich wymogów odporności, zalecamy wersję Hydro.

Do miejsc suchych, jeśli nie potrzebujemy aż tak wysokiej odporności posadzki, polecamy wersję Grigio P.

Na jakich podłożach układać posadzkę?

Posadzka Grigio Extra Dur może być układana na większości podłoży drewnopochodnych, laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych, w tym jastrychach z miksokreta oraz anhydrytowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

W przypadku wątpliwości, spytaj się nas.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów systemu posadzkowego,
2. wykonanie posadzki zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały systemu posadzkowego Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wchodzące w skład systemu posadzkowego Itbud

Materiały są odpowiednio dobrane pod względem typu kładzionej posadzki, warunków w miejscu inwestycji, sposobu użycia i ilości użytych materiałów, właściwości fizyczno-chemicznych.

Inwestor lub klient końcowy wie, że używa właściwych, wysokiej jakości materiałów dla danego typu posadzki oraz odpowiedniej ich ilości – nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz.

Mamy pewność, że zostały sprawdzone interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami systemu w krótkim i długim okresie czasu.

Z punkt widzenia inwestycji, znacznie ogranicza to ryzyko prac, pozwala na łatwiejsze oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Tego radzimy nie robić

Wybór jednego materiału z danego systemu, następnie połączenie go z innym materiałem od innego producenta – może być ryzykowne. 

Użycie produktów systemu Itbud z materiałami od innych producentów (które nie są częścią systemu) – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji właściwego położenia posadzki i jej eksploatacji z materiałami obcymi.

Materiały różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać się w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Używając materiałów tylko z systemu posadzkowego Itbud masz pewność, że:
– produkty zostały dobrane pod kątem rodzaju i pożądanych cech posadzki,
– ich dozowanie i interakcje fizyczno-chemiczne zostały zweryfikowane,
– jest to najbardziej optymalny wybór składników pod względem cech fizyczno-chemicznych oraz użytej ilości materiału.

Składniki systemu Mikrocement Grigio Extra Dur

Gruntowanie i wzmacnianie podłoża

  • Grunt itPOX GP – na wszystkie podłoża betonowe.
  • Podkład itPOX Z – na wszystkie podłoża betonowe.
  • Piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,2 – 0,8 mm lub 0,4 – 1,6 mm.

Prace zasadnicze

  • Grigio Extra Dur – warstwa wyrównująca i warstwa końcowa, dekoracyjno-użytkowa.
  • RG-P – gruntowanie między warstwami mikrocementu, oraz grunt przed warstwą zamykającą.
  • Barwne pigmenty (12 kolorów).

Warstwa zabezpieczająca i zamykająca – opcje

  • itPUR RZ – lakier poliuretanowy, zewnętrzny.
  • itPUR R – lakier poliuretanowy, rozpuszczalnikowy.

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu inwestycji. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami systemu w warunkach prowadzonej inwestycji i obejmują cały proces przygotowania, kładzenia, zabezpieczenia i konserwacji posadzki.

Tylko użycie sprawdzonych materiałów z systemu oraz stosowanie się do wymagań technologicznych realizacji inwestycji zapewnia, że posadzka osiągnie wymagane cechy fizyczno-chemiczne oraz jakość, przez cały okres użytkowania.

Usługi realizowane przez zaufanych wykonawców Itbud lub bezpośrednio przez firmę Itbud, dają gwarancje użycia właściwych materiałów systemu i spełnienia wymagań technologicznych realizacji inwestycji, co przedkłada się na wysokiej jakości posadzkę.

Mikrocement Grigio Extra Dur – przykład realizacji posadzki

Mikrocement Extra Dur

Mikrocement Grigio Extra Dur – kolejne przykłady realizacji posadzki