Usługa Wykonania Posadzki Betonowej, Cienkowarstwowej: itFLOOR

Łączy zalety dekoracyjne z wytrzymałością posadzki przemysłowej

Posadzka betonowa itFLOOR była początkowo używana i jest nadal w obiektach przemysłowych. Następnie zaczęła się pojawiać w obszarach sfery publicznej. Później znalazła swoje zastosowanie także w domach i mieszkaniach.

Posadzka cienkowarswowa itFLOOR ma szczególne zastosowanie w miejscach, gdzie z przyczyn technicznych, najczęściej braku wysokości, nie można położyć posadzki przemysłowej DST.

Posadzka itFLOOR jest także nakładana jako posadzka regeneracyjna na już istniejące inne posadzki przemysłowe, w celu ich odnowienia i naprawy.

Aranżacja przestrzeni (design)

Posadzka cienkowarstwowa, betonowa itFLOOR nadaje każdemu wnętrzu wyjątkowego klimatu. To rozwiązanie awangardowe, innowacyjne, odważne. Jest przeznaczone dla osób, które chcą w swoim wnętrzu lub otoczeniu wyrazić swój charakter, osobowość i temperament.

Z uwagi na to, że możemy uzyskać szeroką paletę kolorów oraz powierzchnię gładką lub fakturowaną, posadzkę można dopasować do każdej wizji artystycznej.

Najczęściej wykorzystywane kolory to różne odcienie szarości, od jasno platynowej, poprzez szarą, stalową do antracytowej. Możemy nadać podłodze połysk albo mat.

Posadzka itFLOOR może być kładziona wewnątrz i na zewnątrz budynków, stosując odpowiedni rodzaj zabezpieczenia.

Funkcjonalność posadzki betonowej itFLOOR

Posadzka cienkowarstwowa, przemysłowa itFLOOR ma bardzo wysoką funkcjonalność.

Posadzka betonowa itFLOOR wykonana jest z gotowej zaprawy polimerowo betonowej typu PCC, poprzez powierzchniowe mechaniczne zatarcie wierzchniej warstwy. Może być dodatkowo utwardzona poprzez użycie posypki wzmacniającej. Posadzki cienkowarstwowe najczęściej wykonuje się o grubości 2 cm, chociaż można technicznie zastosować warstwę grubości do 5 cm.

Parametry wytrzymałości są zbliżone do typowej posadzki przemysłowej. Wytrzymuje intensywne użytkowanie o charakterze przemysłowym. Powierzchniowe zabezpieczenie zapewniają impregnaty. Można stosować odpowiednie lakiery i żywice poliuretanowe.

Posadzka charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, wysoką odpornością mechaniczną oraz wysoką wodo i olejo odpornością.

Na posadzkach wewnątrz domów i mieszkań, rekomendowane jest uzyskanie lekko porowatej, antyposlizgowej powierzchni. Ponieważ posadzka cechuje się najwyższą odpornością na działanie wody, z powodzeniem możemy ją położyć także w łazience.

Posadzka cienkowarstwowa, betonowa itFLOOR pozwala na wyrównanie wszelkich nierówności podłoża i uzyskanie pięknej, praktycznej i idealne równiej podłogi.

Na jakie podłoże można położyć posadzkę betonową?

Posadzkę można położyć na każde podłoże, nawet słabe o niskiej trwałości i jakości. Beton i jego mocna bez wątpienia struktura, utrwalą podłoże i zapewnią jakość na lata.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów systemu posadzkowego,
2. wykonanie posadzki zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały systemu posadzkowego Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wchodzące w skład systemu posadzkowego Itbud

Materiały są odpowiednio dobrane pod względem typu kładzionej posadzki, warunków w miejscu inwestycji, sposobu użycia i ilości użytych materiałów, właściwości fizyczno-chemicznych.

Inwestor lub klient końcowy wie, że używa właściwych, wysokiej jakości materiałów dla danego typu posadzki oraz odpowiedniej ich ilości – nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz.

Mamy pewność, że zostały sprawdzone interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami systemu w krótkim i długim okresie czasu.

Z punkt widzenia inwestycji, znacznie ogranicza to ryzyko prac, pozwala na łatwiejsze oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Tego radzimy nie robić

Wybór jednego materiału z danego systemu, następnie połączenie go z innym materiałem od innego producenta – może być ryzykowne. 

Użycie produktów systemu Itbud z materiałami od innych producentów (które nie są częścią systemu) – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji właściwego położenia posadzki i jej eksploatacji z materiałami obcymi.

Materiały różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać się w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Używając materiałów tylko z systemu posadzkowego Itbud masz pewność, że:
– produkty zostały dobrane pod kątem rodzaju i pożądanych cech posadzki,
– ich dozowanie i interakcje fizyczno-chemiczne zostały zweryfikowane,
– jest to najbardziej optymalny wybór składników pod względem cech fizyczno-chemicznych oraz użytej ilości materiału.

System posadzki cienkowarstwowej, betonowej

Zaprawy posadzkowe

 • PC 0-3 polimerowo-cementowa (od 1cm do 5 cm grubości)
 • PC 0,5 2K polimerowo-cementowa (do 3 mm grubości)
 • PC 0-3 jednoskładnikowa (od 1 cm do 5 cm grubości)
 • PC 0,5 jednoskładnikowa (do 3 mm grubości)
 • itFLOW GT, cienkowarstwowa, samopoziomująca (od 0,02 cm do 2 cm grubości)

Warstwy szczepne do posadzki

 • PC-MW cementowy szlam
 • Kwarc Grunt – akrylowa
 • itPOX Z – epoksydowa

Lakiery Poliuretanowe do betonu

 • itPUR W – wodny wewnetrzny
 • itPUR R – rozpuszczalnikowy wewnętrzny
 • itPUR RZ – rozpuszczalniokowy zewnętrzny

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu inwestycji. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami systemu w warunkach prowadzonej inwestycji i obejmują cały proces przygotowania, kładzenia, zabezpieczenia i konserwacji posadzki.

Tylko użycie sprawdzonych materiałów z systemu oraz stosowanie się do wymagań technologicznych realizacji inwestycji zapewnia, że posadzka osiągnie wymagane cechy fizyczno-chemiczne oraz jakość, przez cały okres użytkowania.

Usługi realizowane przez zaufanych wykonawców Itbud lub bezpośrednio przez firmę Itbud, dają gwarancje użycia właściwych materiałów systemu i spełnienia wymagań technologicznych realizacji inwestycji, co przedkłada się na wysokiej jakości posadzkę.

Posadzka betonowa, cienkowarstwowa, przemysłowa – przykład realizacji

posadzka betonowa

Posadzka betonowa, cienkowarstwowa, przemysłowa – kolejne przykłady