Usługa Wykonanie Posadzki Mikrocement Grigio P

Podstawowy system posadzkowy

Posadzka Mikrocement Grigio P to cenione rozwiązanie z uwagi na efekty prezentacyjne i niższe koszty. Ma na celu odnowienie posadzki w starych budynkach lub dekorację wnętrz w nowych, bez kosztownych i uciążliwych prac remontowych.

Aranżacja przestrzeni (design)

Ten typ posadzki zapewnia wysokie walory estetyczne w pomieszczeniach, zarówno w domach i mieszkaniach, jak również  w obiektach publicznych.

Z uwagi na charakter materiału, szczególnie polecany jest do obiektów w stylu loftowym, nowoczesnym. Dostępnych jest 5 najpopularniejszych kolorów: biały, platynowy, jasno szary, szary, ciemno szary. Przy zastosowaniu pigmentów, można wybarwiać podłoże na dowolny inny kolor. Możemy także nadawać powierzchni różną fakturę.

Funkcjonalność posadzki Mikrocement Grigio P

Posadzka Mikrocement Grigio P to tylko 2-3 mm grubości.

Zapewniona jest wysoka funkcjonalność w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu.

Twardość posadzki porównywalna jest do parkietu drewnianego.

Jeśli chcemy posiadać bardziej wytrzymałą powierzchnię, polecamy wersję Extra Dur.

Posadzka charakteryzuje się wysoka elastycznością i zdolnością do neutralizacji naturalnych odkształceń i pracy podłoża.

Powierzchnia jest odporna na promienie UV.

Przeznaczona jest do miejsc suchych. Do miejsc mokrych zalecamy wersję Hydro.

Na jakich podłożach układać posadzkę?

Posadzkę Mikrocement Grigio P można układać na większości podłoży drewnopochodnych, laminowanych i nielaminowanych, betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie.

W przypadku wątpliwości, spytaj się nas.

Jak zapewniamy jakość wykonania usługi?

Jakość wykonania usługi jest zapewniana przez:
1. użycie wysokiej jakości, sprawdzonych materiałów systemu posadzkowego,
2. wykonanie posadzki zgodne z wymaganiami technologicznymi.

Jakość wykonania usługi
=
materiały systemu posadzkowego Itbud
+
realizacja zgodna z wymaganiami technologicznymi

Materiały wchodzące w skład systemu posadzkowego Itbud

Materiały są odpowiednio dobrane pod względem typu kładzionej posadzki, warunków w miejscu inwestycji, sposobu użycia i ilości użytych materiałów, właściwości fizyczno-chemicznych.

Inwestor lub klient końcowy wie, że używa właściwych, wysokiej jakości materiałów dla danego typu posadzki oraz odpowiedniej ich ilości – nie za mało, nie za dużo, tylko w sam raz.

Mamy pewność, że zostały sprawdzone interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami systemu w krótkim i długim okresie czasu.

Z punkt widzenia inwestycji, znacznie ogranicza to ryzyko prac, pozwala na łatwiejsze oszacowanie kosztów i uniknięcie ,,niespodzianek”.

Tego radzimy nie robić

Wybór jednego materiału z danego systemu, następnie połączenie go z innym materiałem od innego producenta – może być ryzykowne. 

Użycie produktów systemu Itbud z materiałami od innych producentów (które nie są częścią systemu) – nie zostało zweryfikowane, ani nie jest przez nas autoryzowane. Firma Itbud nie może dać gwarancji właściwego położenia posadzki i jej eksploatacji z materiałami obcymi.

Materiały różnych producentów mogą znacznie różnić się od siebie, a ich cechy fizyczno-chemiczne zmieniać się w czasie. Nie są dokładnie określone i gwarantowane ,,fabryczne” proporcje użycia i właściwe sposoby postępowania w ,,mieszanych systemach” oraz interakcje fizyczno-chemiczne między składnikami. Wykonawca realizuje taką inwestycję na swoje własne ryzyko i koszt.

Używając materiałów tylko z systemu posadzkowego Itbud masz pewność, że:
– produkty zostały dobrane pod kątem rodzaju i pożądanych cech posadzki,
– ich dozowanie i interakcje fizyczno-chemiczne zostały zweryfikowane,
– jest to najbardziej optymalny wybór składników pod względem cech fizyczno-chemicznych oraz użytej ilości materiału.

Składniki systemu Mikrocement Grigio P

  • Quartz Contact (grunt) – na podłoża śliskie, szkliste, trudno przyczepne,
  • itPOX GP/Z (grunt)– na podłoża mineralne, jastrychy, materiały drewnopochodne,
  • Grigio Futura P – warstwa konstrukcyjna i końcowa (dekoracyjna),
  • RG-P – impregnat / grunt międzywarstwowy,
  • itPUR 400 (lakier poliuretanowy) – powłoka ochronna i zamykająca.

Wymagania technologiczne

Jakość usługi jest zapewniona również przez spełnienie wymagań technologicznych realizacji danego typu inwestycji. Wymagania technologiczne dotyczą właściwego postępowania z materiałami systemu w warunkach prowadzonej inwestycji i obejmują cały proces przygotowania, kładzenia, zabezpieczenia i konserwacji posadzki.

Tylko użycie sprawdzonych materiałów z systemu oraz stosowanie się do wymagań technologicznych realizacji inwestycji zapewnia, że posadzka osiągnie wymagane cechy fizyczno-chemiczne oraz jakość, przez cały okres użytkowania.

Usługi realizowane przez zaufanych wykonawców Itbud lub bezpośrednio przez firmę Itbud, dają gwarancje użycia właściwych materiałów systemu i spełnienia wymagań technologicznych realizacji inwestycji, co przedkłada się na wysokiej jakości posadzkę.

Mikrocement Grigio P – przykład realizacji posadzki

Posadzka Mikrocement Grigio P

Mikrocement Grigio P – kolejne przykłady realizacji posadzki