WYPRZEDAŻ – Produkt: Grigio Futura M jasno szary

Z mikrocementu meblarskiego  można wykonać szereg elementów użytkowych takich jak: meble, lampy, umywalki, wanny, panele dekoracyjne, parapety czy donice.

 340 PLN netto / 20 kg, Rabat: 42 % | Data przydatności: 20-01-2021.

Dostępna ilość: 260 kg.

Cena wyświetla się po wyborze opakowania i koloru.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Grigio Futura M to materiał do wykonywania dekoracyjnej i ochronnej mikro warstwy o charakterze betonu na większości podłoży drewnopochodnych laminowanych i nielaminowanych, podłożach betonowych i innych powszechnie stosowanych w budownictwie. Grigio Futura M zawiera w swoim składzie spoiwa hydrauliczne, drobne specjalistyczne kruszywa oraz domieszki poprawiające właściwości fizyko-chemiczne materiału.

ZASTOSOWANIE
Grigio Futura M przeznaczona jest do wykonywania:

 • Dekoracyjnych i użytkowych powłok na meblach, blatach, półkach itp.
 • Powłok na ścianach
 • W budownictwie mieszkaniowym, publicznym
 • Do pomieszczeń o specyficznych warunkach tj. kuchnie i łazienki
 • W wewnątrz pomieszczeń
 • Na zewnątrz po odpowiednim zabezpieczeniu powłokowymi lakierami zewnętrznymi
 • Bardzo wysoka przyczepność do większości podłoży
 • Wysoka elastyczność
 • Zdolność do przenoszenia naturalnych odkształceń i pracy podłoża
 • Łatwość aplikacji
 • Wysoka estetyka
 • Oddychające
 • Odporność na UV
 • Możliwość dowolnego fakturowania powierzchni
 • Dobra urabialność

DANE PRODUKTU

 • Postać/barwa: proszek koloru białego lub szarego do rozrabiania z wodą lub wodą z pigmentami barwiącymi
 • Opakowania: 10 kg, 20 kg
 • Warunki składowania: szczelnie zamknięte opakowania, suche miejsce, temp +5 st. C – +25 st. C, zużyć 12 miesięcy od daty produkcji

ZUŻYCIE
ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy

WŁAŚCIWOŚCI POSADZKI PRZEMYSŁOWEJ DUROBET:

 • wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, pieszego i pracy maszyn),
 • zredukowane pylenie betonu, zwiększona odporność na uderzenia, poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą,
 • walory estetyczne,
 • betony utwardzone warstwą DUROBETU mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji,
 • posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

PZA 300x300 grigio futura grigio futura

 • Baza chemiczna: cement portlandzki 52,5 R, polimery redyspergowalne
 • Uziarnienie: < 0,1 mm
 • Grubość warstwy: 1 – 1,5 mm
 • Właściwości robocze: do 30 minut od zmieszania z wodą
 • Średnia przyczepność do podłoży: 1,0 MPa (po 28 dniach)
 • Zużycie średnie: ok. 1,5 kg /m2/1 mm grubości warstwy
 • Podłoże i jego przygotowanie: musi być nośne (bez luźnych fragmentów) czyste i odtłuszczone. Zalecane zmatowienie i otwarcie powierzchni za pomocą szlifowania a następnie zagruntowanie jednym z preparatów: Grigio Primer lub Grigio Quarto Primer
 • Warunki aplikacji: temperatura otoczenia min 5 st. C, max. 25 st. C.
 • Odporność na ścieranie w badaniu BCA (klasa): AR 1,5

SKŁADNIKI SYSTEMU GRIGIO FUTURA M

 • Grunt Quartz Contact – na podłoża śliskie, szkliste, trudno przyczepne,
 • Grunt itPOX GP/Z –  na podłoża mineralne, materiały drewnopochodne,
 • Grigio Futura M – warstwa konstrukcyjna i końcowa (dekoracyjna),
 • Impregnat RG-P – grunt międzywarstwowy,
 • itPUR 400 (lakier poliuretanowy) – powłoka ochronna i zamykająca.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Czas mieszania

Urządzenia do mieszania

Narzędzia do aplikacji

Czyszczenie narzędzi

Czas pomiędzy kolejnymi warstwami

Pełne utwardzenie zaprawy

minimum 3 minuty (do jednorodnej postaci)

wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne

stalowe, nierdzewne pace

ciepła woda lub mechanicznie

5 – 8 h uzależnione od temperatury otoczenia i podłoża oraz grubości warstwy

do 3 dni

APLIKACJA SYSTEMU MIKROCEMENTU MEBLARSKIEGO GRIGIO FUTURA

Etap I – Gruntowanie podłoża

Ma na celu wyrównanie chłonności materiału konstrukcyjnego oraz zwiększenie przyczepności nakładanej warstwy Grigio Futura M. Przed zagruntowaniem zaleca się lekkie przeszlifowanie materiału konstrukcyjnego, papierem o gradacji 24 do 40. Stosujemy jeden z dwóch preparatów gruntujących systemu w zależności od jakości podłoża. Czas schnięcia podkładu: Quartz Kontact do 2-4 godzin, itPOX do 12-24 godzin. Do gruntowania używamy pędzla lub wałka.
Etap II – Aplikacja pierwszej warstwy Grigio Futura M

Po całkowitym wyschnięciu preparatu podkładowego nanosimy pierwszą warstwę Grigio Futura M, która stanowi warstwę wyrównującą lub profilującą. Do jej aplikacji używamy pacek stalowych nierdzewnych, zalecany jest typ wenecki. Materiał nakładamy równomiernie wykonując krótkie i zdecydowane ruchy pacą. Grubość warstwy od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 8 do 24 godzin można przystąpić do szlifowania między warstwowego.
Etap III – Szlifowanie między warstwowe

Etap ten służy do wyrównania powierzchni uprzednio nałożonego materiału, zebranie naddatku materiału i odpowiedniego przygotowania pod warstwę końcową. Używamy do tego celu szlifierek mechanicznych wolno obrotowych lub wykonujemy je ręcznie, Stosujemy papiery ścierne o gradacji od 60 do 80. Efekt szlifowania uzależniony jest od techniki pracy, siły docisku, obrotów urządzenia oraz zastosowanej gradacji.
Etap IV – Aplikacja warstwy końcowej dekoracyjno – użytkowej

Przed nałożeniem tej warstwy całość powierzchni dokładnie czyścimy z kurzu po szlifowaniu oraz przetrzeć wilgotną szmatką. Warstwę tą nanosimy na lekko wilgotne podłoże lub zagruntowane preparatem RG-P. Sposób jej aplikacji jest analogiczny jak w etapie II, stosujemy taką samą technikę, narzędzia i zachowujemy podobną jej grubość od 1 do 1,5 mm. Po całkowitym wyschnięciu od 6 do 24 godzin można przystąpić do szlifowania końcowego.
Etap V – Szlifowanie końcowe

Postępujemy analogicznie jak przy szlifowaniu między warstwowym, po wyschnięciu warstwy wykończeniowej powierzchnię należy delikatnie przeszlifować szlifierką mechaniczną, używając do tego celu papieru ściernego o gradacji od 80 w górę – do uzyskania pożądanego efektu. Po wyszlifowaniu dokładnie czyścimy i przecieramy lekko wilgotną szmatką.
Etap VI – Końcowe zabezpieczenie powierzchni

Gotowy element pokryty mikrocementem dokładnie oczyścić i zagruntować RG-P w jednej cienkiej równomiernej warstwie przy użyciu wałka welurowego. Czas schnięcia 1-2 godziny. Zużycie 0,15-0,2 l/m2. Naniesienie pierwszej warstwy lakieru itPUR 400 UV należy przeprowadzać po całkowitym wyschnięciu (ok. 2 h) warstwy gruntującej przy użyciu wysokiej jakości wałka welurowego. Po wyschnięciu pierwszej warstwy (tj. po ok. 2 godz., jednak tego samego dnia), nanieść drugą warstwę lakieru. Po 24 godz. od nałożenia ostatniej warstwy produktu, powierzchnię można zacząć ostrożnie użytkować. Powłoka uzyska swoje pełne własności ochronno-zabezpieczające po ok. 7 dniach. Średnie zużycie lakieru wynosi ok. 50 g/m2, 1 warstwa. Dla posadzek zaleca się naniesienie dwóch warstw lakieru w temperaturze otoczenia od +15⁰C do +20⁰C.

UWAGA: Barwy powłoki mogą różnić się w zależności od warunków aplikacji i rodzaju powłoki zamykającej. W czasie utwardzania powłoki jej kolor może ulegać minimalnej zmianie (jest to proces naturalny, nie zmieniający jakości powłoki).

Szczegółowe informację na temat produktów i systemu Grigio Futura P udziela Dział Technologiczny Itbud (kontakt dostępny na stronie www.itbud.com.pl)

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc)

  WARUNKI BHP

  Podczas pracy z materiałem używać ubrania ochronnego, rękawic ochronnych i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie produktu zawarte są w karcie charakterystyki dostępnej u producenta.

  Mikrocement Grigio Futura, przykładowe realizacje

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych