WYPRZEDAŻ – Produkt: EKOSIL

Preparat hydrofobizujący i pielęgnacyjny do impregnacji betonu.

 420 PLN netto / 30 litrów, Rabat: 53 % | Data przydatności: 02-03-2021.

Dostępna ilość: 710 litrów.

Cena wyświetlana po wyborze ilości litrów.

Wyczyść

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

EKOSIL jest gotowym do użycia preparatem o niskiej emisji zapachowej opartym na syntetycznej żywicy polimerowej. Preparat po aplikacji pielęgnuje i impregnuje posadzkę nadając powierzchni betonowej połysk, tworząc cienką powłokę zespoloną z
posadzką. Zmniejsza parowanie wody zarobowej w nowo wykonanej posadzce poprzez zamkniecie wszystkich mikroporów.

ZASTOSOWANIE:

 • nowo wykonywane, utwardzane powierzchniowo posadzki przemysłowe typu DUROBET,
 • nowo wykonywane zacierane posadzki betonowe bez utwardzenia,
 • posadzki dojrzałe (uszlachetnianie powierzchni, zmniejszenie pylenia, ułatwienie utrzymania czystości).
 • tworzy powłokę ochronną na powierzchni posadzki (folia w płynie),
 • zabezpiecza przed zbyt szybką utratą wody zarobowej z nowo wykonywanej posadzki podczas sezonowania betonu,
 • powierzchniowe zabezpieczenie posadzki przed migracją w jej głąb wody, olejów smarów itd.
 • zapobiega pyleniu posadzki,
 • efekt impregnująco – dekoracyjny (nadaje połysk powierzchniom betonowym),
 • odporność na detergenty, oleje mineralne i syntetyczne, alkohol, czyściwa i środki piorące,
 • efektywność hamowania parowania wody nie mniej niż 75%,
 • w 100% ekologiczny, bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.
 • wydajność 8 – 10 m2/litr (uzależniona od struktury elementu impregnowanego),
 • czas schnięcia w temp. 20 °C około 2 godzin,
 • gęstość 0,9 g/cm3,
 • temp. aplikacji +5°C do +25°C,
 • baza chemiczna: syntetyczna żywica polimerowa.

DANE PRODUKTU:

 • wygląd: bezbarwna ciecz
 • opakowania: 5 l.; 10 l.; 25 l.; 210 l.
 • warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

ekosil

Podstawową funkcją impregnatów takich jak EKOSIL jest techniczne zamknięcie posadzki na czas wiązania betonu. Należy mieć na uwadze, że warstwa impregnatu podlega znacznie szybszemu zużyciu niż posadzka betonowa. Z tego powodu nie należy traktować impregnacji jako zabezpieczenia długotrwałego i należy się liczyć z koniecznością powtórzenia aplikacji warstwy aby przedłużyć żywotność posadzki. W zależności od intensywności użytkowania należy się liczyć z rozpoczęciem procesu ścierania warstwy impregnatu w okresie od 6 do 12 miesięcy od momentu oddania posadzki a w ekstremalnych przypadkach wcześniej. Proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki.

TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE:

Preparat należy przechowywać i transportować w temperaturach od +5°C Termin przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Stosując preparat EKOSIL należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace przy użyciu EKOSIL. Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
Preparat EKOSIL jest środkiem szkodliwym i nie może dostać się do kanalizacji i wód gruntowych. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami miejsca skażone natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem. Nie używać do celów spożywczych.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń, a w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny). Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów, zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

  SPOSÓB UŻYCIA / NAKŁADANIA:

  Zalecanym sposobem aplikacji jest natrysk, opryskiwaczami niskociśnieniowymi, preparat można nanosić również wałkami i pędzlami starannie rozprowadzając preparat na powierzchni posadzki. Preparat przed użyciem dokładnie wymieszać. Impregnowana powierzchnia posadzki musi być czysta i bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny). EKOSIL można aplikować bezpośrednio po końcowym zatarciu powierzchni posadzki. Preparat należy nakładać w jednej warstwie równomiernie rozprowadzając cienką warstwę na powierzchni posadzki. Kolejna warstwa impregnatu EKOSIL może być aplikowana najwcześniej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 24 godzinach). Na posadzkę już eksploatowaną preparat można aplikować sposobami w/w. po wcześniejszym jej wyczyszczeniu. Po skończonej pracy narzędzia myć ciepłą wodą z detergentem.

  Informacje dodatkowe

  WagaBrak danych