WYPRZEDAŻ – Produkt: DUROBET WET szary

DUROBET WET to utwardzacz, gotowy do użycia twardy jastrych mineralny do wykonania warstw posadzkowych, które będą mocno eksploatowane. Mogą po nich jeździć ciężkie maszyny, stać wielopiętrowe palety, poruszać się duża ilość osób. Warstwa posadzkowa jest odpowiednikiem najtwardszych posadzek przemysłowych. Materiał do użycia w metodzie ,,mokre na mokre” na świeżym betonie i ,,mokre na suche” na posadzkach istniejących. Przewidywana grubość jastrychu: od 6 do 20 mm.

 50 PLN netto / 25 kg, Rabat: 40 % | Data przydatności: 02-02-2021.

Dostępna ilość: 4000 kg.

Cena wyświetlana po wyborze koloru i wagi, za 1 sztukę produktu.

Opis

 • Preparat Durobet WET jest specjalnie przeznaczony do wykonywania utwardzonych posadzek w magazynach (w tym wysokiego składowania), zakładach produkcyjnych, warsztatach, centrach handlowych i logistycznych. Odpowiedni do miejsc, w których wymagana jest wysoka odporność podłoża na ścieranie, czynniki chemiczne oraz wysoce zredukowane pylenie.
 • Przeznaczony do wykonania posadzek z klasyczną siatką dylatacji.

Właściwości preparatu DUROBET WET

 • Produkowany standardowo w kolorze naturalnego betonu (szary) oraz na zamówienie w kolorach: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty.
 • Średnica najgrubszych kruszyw: 5/6 mm.
 • Znakomita urabialność poprzez odpowiedni dobór frakcji kruszyw i zastosowanie plastyfikatorów.

Właściwości posadzki DUROBET WET

 • Wysoka odporność na ścieranie (dla posadzek o dużym natężeniu ruchu kołowego, zmechanizowanego, pracy maszyn i ruchu pieszego).
 • Podwyższona wytrzymałość wierzchniej warstwy posadzki na ściskanie.
 • Zredukowane pylenie betonu.
 • Zwiększona odporność na uderzenia.
 • Eliminuje nasiąkliwości wody (można zastosować w pomieszczeniach stale mokrych), olejów, smarów, tłuszczy i detergentów.
 • Odporna na działanie rozpuszczalników.
 • Odporna na korozję soli drogowej.
 • Mrozoodporna.
 • Nie zwiększa potencjału elektrostatycznego na powierzchni.
 • Właściwości antypoślizgowe.
 • Obojętna fizjologicznie.

Zużycie preparatu DUROBET WET

Zużycie preparatu według planowanego obciążenia posadzki ruchem maszyn i pieszych, stawianiem palet magazynowych, przeznaczeniem obiektu.

1. Mało obciążone obiekty produkcyjne, magazynowe, i rekreacyjne. Ruch pieszy do 100 osób na dzień. Lekkie wózki paletowe o pneumatycznym ogumieniu.

Grubość warstwy: 6 mm. Zużycie dla danej grubości na m2: 12 kg / m2.

2. Średnio obciążone obiekty produkcyjne, magazynowe i hale logistyczne. Ruch pieszy do 1000 osób na dzień. Wózki paletowe z neoprenowym ogumieniem.

Grubość warstwy: 10 mm. Zużycie dla danej grubości na m2: 20 kg / m2.

3. Obiekty produkcyjne z obróbką pylącą i metalową, produkcja elementów ciężkich. Miejsca przeładunku i centra logistyczne,. Ruch pieszy ponad 1000 osób na dzień. Wózki paletowe z ogumieniem poliamidowym lub kołami stalowymi.

Grubość warstwy: 15 mm. Zużycie dla danej grubości na m2: 30 kg / m2.

Grubość warstwy: 20 mm. Zużycie dla danej grubości na m2: 40 kg / m2.

Średnie zużycie preparatu DUROBET WET: 2 kg / m2 / 1 mm powierzchni.

Dane techniczne posadzki DUROBET WET

 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A1,5.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: F9.
 • Reakcja na ogień: A1fl.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: C70.

Atest Higieniczny >>

 • Opakowania: worek dwuwarstwowy 25 kg.
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 5/6 mm, jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej 5°C. Okres przydatności do użycia: 6 miesięcy od daty produkcji.

durobet wet

 • Wykonać beton nośny o jakość co najmniej C 25/30 wg normy EN 206 (Uwaga: nie stosować betonów ze środkami napowietrzającymi!).
 • Używać cementy CEM I, N lub R. Nie zalecamy używania cementów zawierających pyły lub inne mineralne wypełniacze.
 • Można stosować zbrojenie ciągłe z siatki lub rozproszone konstrukcyjne: stalowe itFIBER 50/1 lub polimerowe itFIBER HD.
 • Tolerancja powierzchniowa betonu musi odpowiadać granicom wg DIN 18 202.
 • Świeżo wykonany beton, po którym jest możliwe chodzenie, przy pozostawianiu śladu buta (zagłębieniu) ok 1 cm. należy zatrzeć zacieraczką talerzową.
 • Po wykonaniu zacierania betonu, przygotowujemy preparat DUROBET WET. Należy zarobić go wodą (stosunek wagowy wody do jastrychu: 1,1 – 1,2 kg wody na 10 kg Durobet WET).
 • W celu nie wprowadzania naprężenia i uzyskania jednolitego współczynnika wodno-cementowego na całej powierzchni, należy dokładnie przestrzegać zalecanych ilości i odważać składniki z należytą dokładnością.
 • Tak wymieszany jastrych nałożyć na niezwiązany beton. DUROBET WET rozprowadzić za pomocą prowadnic, wyrównać łatą aluminiową lub wibrującą.
 • W odpowiednim czasie zatrzeć zacieraczką talerzową a następnie łopatkami, zmieniając kąt łopat w zależności od potrzeby wygładzenia powierzchni.

Technologia mokre na mokre wymaga dużej precyzji pracy. Nie można dopuścić do związania betonu podkładowego przed aplikacja jastrychu DUROBET WET. Obie warstwy musza wiązać w przybliżonym czasie. Wstępne zacieranie talerzem jastrychu DUROBET WET po ok. 4-5 godzinach, od rozrobienia z wodą. Nie zaleca się wykonywania dużych powierzchni jednorazowo ze względu na wysoce precyzyjny charakter pracy aplikacyjnej. Niedopuszczalne jest polewanie wodą betonu oraz jastrychu DUROBET WET podczas zacierania. Podczas wykonywania obu warstw posadzki, nie doprowadzać do powstawania „przeciągów powietrza” w pomieszczeniach. Mogą one prowadzić do obniżenia wartości wytrzymałościowych posadzki i wpłynąć na obniżenie jej estetyki.

Posadzka Durobet WET

Nakładanie na beton związany

 • Jastrych DUROBET WET nakładamy na beton nośny (min. C 25/30) poddany frezowaniu, śrutowanie lub po wykonaniu warstwy sczepnej stosując konstrukcyjną żywicę epoksydową itPOX Z (0,4 kg / m2) oraz kruszywo kwarcowe 0,4-1,2-1,6 mm (w ilości 3 kg / m2).
 • Powierzchnia płyty betonowej musi być zdolna do mocnego związania, bez pęknięć, luźnych drobin i drobnoziarnistych warstw cementowych, płaska, mocna i szorstka. Równomierność pozioma powinna odpowiadać DIN 18 202.
 • DUROBET WET nakłada się analogicznie, jak w metodzie „mokre na mokre”. Przy nakładaniu jastrychu przy pomocy żywicznego mostka sczepnego, możliwe są większe powierzchnie bez szczelin dylatacyjnych.
 • Po zakończeniu zacierania, posadzkę należy zabezpieczyć preparatem technologicznym, zapobiegającym szybkiemu odparowywaniu wody zarobowej.
 • Zalecane środki impregnujące: EKOSIL lub SIL SPECIAL. Stosujemy je w ilości minimum 0,1 – 0,15 kg / m2 posadzki.
 • Zabieg pielęgnacyjny jest szczególnie ważny przy posadzkach cienkowarstwowych, odpowiednio wykonany daje gwarancję dużej wytrzymałości.
 • Po okresie dojrzewania betonu (28 dni) należy wykonać kolejną impregnację tzw użytkową za pomocą tego samego gatunku impregnatu i tych samych jego ilości.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać.
 • W wykonanej posadzce z użyciem preparatu DUROBET WET, należy odtworzyć dylatacje przeciwskurczowe lub wykonać je po ok. 24 godzinach od wykonania i impregnacji posadzki.

Zabezpieczenie i eksploatacja posadzek przemysłowych Itbud

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne

 • Posadzki przemysłowe z natury są niejednorodne pod względem barwy, szczególnie w okresie dojrzewania betonu. Na powierzchniach może być widoczna drobna siatka przypowierzchniowych spękań włoskowatych na wzór marmurku lub sieci pajęczej. Jest to zjawisko występujące niejednolicie i w zróżnicowanym charakterze. Szczególnie widoczne jest to na mokrej posadzce. Jest to zjawisko naturalne i nie należy traktować go jako wady wykonawczej lub materiałowej. Technicznie niemożliwe do uniknięcia, jednak nie obniża walorów użytkowych i parametrów technicznych posadzki. Mikrorysy i pajączki mogą być jedynie niedogodnością estetyczną w posadzce i nie można ich przyrównywać do spękań konstrukcji płyty, które mają inną naturę.

Użycie wózków widłowych i innych pojazdów

 • Należy zwrócić szczególną uwagę w użytkowaniu posadzki przy korzystaniu z wózków widłowych i innych pojazdów. Zalecana prędkość poruszania się wózków widłowych w miejscach o ograniczonej widoczności oraz dostępnych dla ruchu pieszego, powinna wynosić 3 km/h, w pozostałych przypadkach 6 km/h. Należy wyeliminować poślizg kół, niedozwolone jest gwałtowne przyspieszanie, hamowanie oraz skręcanie powodujące utratę przyczepności kół pojazdów oraz wózków widłowych na powierzchni posadzki. Szczególnie niedozwolone są praktyki, które powodują skręcanie kół w miejscu. W takim przypadku na posadzce mogą się pojawić niezwykle trudne bądź niemożliwe do usunięcia ślady termicznego wgrzewania się ogumienia w warstwę impregnatu lub bezpośrednio w beton. Pojawienie się tego typu uszkodzeń nie ma nic wspólnego z klasą trudnościeralności utwardzonej posadzki lub impregnatu i jest wadą wynikającą ze złego użytkowania posadzki przez inwestora. W tym przypadku – w celu zminimalizowania ryzyka powstawania wyżej opisanych uszkodzeń, zaleca się stosowanie w wózkach widłowych kauczukowych, białych kół pneumatycznych.

Ochrona środowiska i konieczność wykonania specjalistycznych obliczeń wyrzymałościowych

  • W celu dobrania odpowiednich ilości i wykonaniu odpowiednich grubości warstwy jastrychu DUROBET WET, zalecane jest wykonanie specjalistycznych obliczeń wytrzymałościowych na podstawie zakładanych obciążeń użytkowych.
  • Preparat DUROBET WET jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Środki ostrożności podczas prac nad posadzką przemysłową

 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach, gdzie wykonywane są prace.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie, nienasiąkliwe obuwie, nienasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła.
 • Przechowywać materiały i narzędzia poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych