WYPRZEDAŻ – Produkt: DUROBET SiC szary

Posypka utwardzająca do ekstremalnych obciążeń, najwyższej klasy ścieralności A 1,5. Przeznaczona do bardzo intensywnie eksploatowanych nawierzchni. Wykorzystywana również w systemie posadzek antystatycznych.

 45 PLN netto / 25 kg, Rabat: 45 % | Data przydatności: 28-12-2020.

Dostępna ilość: 2400 kg.

Cena wyświetlana po wyborze koloru i wagi, za 1 sztukę produktu.

Opis

 • DUROBET SiC jest suchą, metaliczną posypką do utwardzania świeżego betonu. Jest to mieszanka cementów i trudnościeralnych kruszyw, metalicznego – węglika krzemu oraz kwarcu, przeznaczoną do powierzchniowego utwardzania posadzek betonowych i zapraw cementowych oraz posadzek antyelektrostatycznych.
 • Wykonanie betonowych posadzek przemysłowych utwardzanych powierzchniowo metodą DST (dry shake topping) w budownictwie przemysłowym, rolnospożywczym, przetwórczym, mieszkaniowym i ogólnym.
 • Konstruowanie antyelektrostatycznych posadzek betonowych.

Właściwości posadzki przemysłowej DUROBET SiC

 • Znacznie zwiększona odporność na ścieranie (dla posadzek wysoko obciążonych, o dużym natężeniu ciężkiego ruchu kołowego i pracy maszyn).
 • Odprowadzanie ładunków elektrostatycznych.
 • Zredukowane pylenie betonu.
 • Znacznie zwiększona odporność na uderzenia.
 • Poprawa odporności na przesiąkliwość olejów i smarów oraz zmniejszenie nasiąkliwości wodą.
 • Walory estetyczne.
 • Betony utwardzone warstwą DUROBETU SiC mogą być stosowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w warunkach suchej i mokrej eksploatacji.
 • Posadzki betonowe i cementowe powierzchniowo utwardzone za pomocą DUROBETU SiC mogą być wykonywane ze spadkiem i bez spadków.

Właściwości preparatów DUROBET

 • DUROBET SiC z węglikiem krzemu o twardości 9,5 MPa w skali Mohsa.
 • DUROBET korund z kruszywem korundowym o twardości 9 MPa w skali Mohsa.
 • DUROBET kwarc z kruszywem kwarcowym o twardości 6 MPa w skali Mohsa.
 • DUROBET antyelektrostatyczny jest odmianą do produkcji posadzki przemysłowej o właściwościach antystatycznych.
 • DUROBET SiC standardowo jest produkowany w kolorze naturalnego betonu (szary) oraz dostępny jest również w kolorach: grafit, stalowy, zielony, czerwony, żółty.
 • DUROBET SiC występuje w 3 rodzajach uziarnienia: 1,6 mm; 2,5 mm oraz 3 mm.

Preparat DUROBET SiC jest przyjazny środowisku, ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych.

Przygotowanie podłoża

Posypkę DUROBET SiC stosuje się na powierzchniach świeżo układanego betonu nisko skurczowego:

klasa min. C20/25 | stosunek w/c ≤ 0,50 | ilość cementu ≤ 350 kg/m3 | zawartość alkaliów w cemencie ≤ 0,8 % | cement: wszystkie rodzaje cementu | kruszywo o uziarnieniu ≤ 16 mm | zawartość frakcji ≤ 0,25 mm – min. 4% | punkt piaskowy ok. 35% | łączna ilość cementu i kruszywa frakcji ≤ 0,25 mm – max. 450 kg/m3 | zalecane zbrojenie betonu siatką, prętami stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym stalowym itFIBER lub polimerowym itFIBER HD.

Aplikacja i zacieranie

 • Do utwardzania posadzek należy przystąpić w momencie częściowego związania betonu, co następuje po około 3 – 5 godzin, w temperaturze: 18 – 20 ℃.
 • DUROBET SiC rozsypuje się równomiernie na zawibrowaną i wyrównaną powierzchnię betonu.
 • Zacieranie posadzki (ręczne lub mechaniczne) należy rozpocząć po 15 minutach od aplikacji DUROBET, który ściemnieje pod wpływem wody.
 • Wstępne zacieranie wykonuje się za pomocą nakładki talerzowej, założonej na tarczę łopatkową a kolejne zatarcia dokonywane są łopatkami (stawianymi stopniowo pod coraz większym kątem).
 • Posadzkę należy zacierać do momentu uzyskania gładkiej i równej powierzchni.

Dylatacje

W utwardzonej DUROBET SiC posadzce betonowej, po ok. 24 – 48 godzinach od zatarcia, należy wykonać dylatacje przeciwskurczowe.

Pielęgnacja posadzki impregnatami

 • W celu zatrzymania wody w zatartej posadzce należy nanieść na powierzchnię impregnat itSIL dla uzyskania połysku lub itLIT dla efektu matowego. Impregnat nanosimy w ilości 0,10 – 0.15 kg/m2, bezpośrednio po zakończeniu zacierania (ale nie później niż 24 godziny od zakończenia prac).
 • Pierwsza aplikacja preparatu na świeżo utwardzony i zatarty beton stanowi impregnację tzw. technologiczną, mającą na celu uzyskanie maksymalnych wartości wytrzymałości mechanicznych posadzki.
 • Powtórny zabieg impregnacyjny zaleca się wykonać po wysezonowaniu posadzki lub oddaniu jej do użytkowania. Będzie to impregnacja tzw. zabezpieczająco – dekoracyjna.
 • W celu maksymalnego wydłużenia czasu eksploatacji posadzki, zabiegi pielęgnacyjne należy okresowo powtarzać zgodnie z zaleceniami zawartymi w dokumencie „Eksploatacja i zabezpieczanie posadzek przemysłowych DUROBET-ITBUD”.

Prace posadzkarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i zaleceniami producenta. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

 • Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace.
 • Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne.
 • Komponenty stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
 • W przypadku kontaktu preparatów ze skórą lub oczami, natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

Dane techniczne posadzki przemysłowej DUROBET SiC

 • Odporność na ścieranie na tarczy Bohmego: klasa A1,5.
 • Twardość wg skali Mohsha (twardość kwarcu): ≥ 6 MPa.
 • Twardość wg skali Mohsha (twardość węglika krzemu): ≥ 9,2 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju pod ciśnieniem: ≥ 0,9 MPa.
 • Przesiąkliwość oleju po 28 dniach działania 6 cm słupa oleju: 0 mm.
 • Przesiąkliwość wody po 28 dniach działania 6 cm słupa wody: ≤ 3,5 mm.
 • Przyczepność do betonu podkładowego po 28 dniach: 3 MPa.
 • Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 5,5 MPa.
 • Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 40 MPa.

Dane techniczne preparatu DUROBET SiC

 • Wydajność: 3 – 5 kg/m2.
 • Opakowania: worek dwuwarstwowy: 25 kg.
 • Wygląd: suchy proszek o granulacji od 0 do 3 mm (w zależności od rodzaju uziarnienia), jednolicie zabarwiony, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.
 • Warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C.
 • Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji.

Atest Higieniczny >>

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  Informacje i rekomendacje w związku z zastosowaniem produktu prezentowane są w dobrej wierze, z wykorzystaniem aktualnej na dzień sporządzenia profesjonalnej wiedzy oraz w przekonaniu o ich poprawności. Mają one wyłącznie charakter instrukcji, przy założeniu ścisłego stosowania się do zaleceń ITBUD Z.N.M.B. w zakresie zastosowania produktów, postępowania z produktami, ich właściwego przechowywania, magazynowania oraz transportu. Dane techniczne zawarte w niniejsze informacji bazują na próbach i testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiarów mogą się różnić ze względu na sposób i warunki aplikacji oraz inne okoliczności, na które producent nie ma wpływu. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z kartą charakterystyki towaru, kartą techniczną, w tym informacjami dotyczącymi identyfikacji zagrożeń i koniecznych środków bezpieczeństwa oraz używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zaleceniami. W przypadku niewłaściwego używania, transportowania i przechowywania produktów, w szczególności niezgodnie z informacjami i zaleceniami, wyłącza się jakąkolwiek odpowiedzialność firmy ITBUD, w tym także za zgodność właściwości produktów z właściwościami podanymi w karcie charakterystyki towaru, karcie technicznej i innych informacjach ITBUD. Na żądanie Użytkownika, firma ITBUD dostarczy aktualną kopię karty charakterystyki. Wraz z ukazaniem się niniejszej karty, ważność tracą karty wcześniejsze.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych