Produkt: WAX D

Preparat na bazie wosków alifatycznych i związków silikonowych, o dużym stopniu penetracji, stosowany do zabezpieczenia i uszczelnienia betonu w trudnych warunkach atmosferycznych.

Cena wyświetlana po wyborze pojemności.

Kategoria: SKU: Brak danych

Opis

Wszystkie kategorie produktów >>

WAX-D to preparat powstały na bazie żywic woskowych modyfikowanych naturalnymi olejami, przeznaczony do powierzchniowego zabezpieczania materiałów budowlanych.

ZASTOSOWANIE:

Preparat WAX-D przeznaczony jest do malowania i zabezpieczania:

 • posadzek betonowych (przemysłowych)
 • betonu,
 • cegły ceramicznej i silikatowej,
 • tynków cementowych i wapienno-cementowych, wyrobów kamiennych, szczególnie piaskowców,
 • zbiorników wodnych*(oczka, szamba itp.) *hydrofobizacja.
 • Preparat można również stosować jako środek uodparniający wyroby z drewna i drewnopodobne przed działaniem wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Preparat WAX-D działa na zasadzie powierzchniowego wiązania się z zaprawami budowlanymi, betonami i krzemianami naturalnymi, tworzywem drzewnym oraz drewno-cementowym. Zatrzymuje emisję związków toksycznych, wyraźnie zmniejsza odparowanie wody z powierzchni oraz hydrofobizuje ją, tworząc cienką, bezbarwną, elastyczną powłokę. Jego zaletą jest to, że jest preparatem nietoksycznym, zawierającym modyfikowane woski wodorozpuszczalne wiążące się na trwałe z powierzchnią. Wydatnie zwiększa odporność na wilgoć i zabrudzenia.

Właściwości

 • wygląd zewnętrzny: jednorodna klarowna ciecz bez zbryleń, obcych wtrąceń i zanieczyszczeń
 • gęstość objętościowa g/cm3: 1,01 ± 10 [%]
 • efektywność hamowania parowania wody: nie mniej niż 80 %
 • zawartość suchej substancji: 4 ± 0,4 [%]
 • głębokość penetracji w podłoże z zaprawy cementowej: ≥ 3 [mm]
 • czas schnięcia w temp. 20 st. Celsjusza: ≥ 24 [h]

Dane produktu:

 • wygląd: ciecz w kolorze mlecznym
 • opakowania: 5l, 10l, 25l,
 • warunki składowania: w oryginalnych opakowaniach, w temp. powyżej 5°C
 • okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji

Posadzki zaimpregnowane WAX-D można malować farbami do betonu po uprzednim zmatowieniu. Preparat przyjazny środowisku, jest ekologiczny i nie zawiera substancji niebezpiecznych. Podczas bardzo intensywnego użytkowania np. posadzki cienka warstwa impregnatu może ulegać miejscowemu wycieraniu, proces ten nie wpływa na zmianę parametrów technicznych posadzki. W razie potrzeby należy liczyć się z okresowym odnawianiem powłoki WAX-D.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrej wentylacji w pomieszczeniach gdzie wykonywane są prace przy użyciu WAX-D Należy zaopatrzyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej tj: odpowiednie nie nasiąkliwe obuwie, nie nasiąkliwe kombinezony, okulary ochronne, maseczki na usta z pochłaniaczami oraz nakrycie głowy i rękawice ochronne. Stosować z dala od ognia i źródeł ciepła. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku kontaktu preparatu ze skórą lub oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody z mydłem a skórę natłuścić kremem.

INFORMACJE DODATKOWE

Stosując preparat WAX-D należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie sposobu aplikacji użytkowania jak i prawidłowego stosowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Powyższe informacje powstały w oparciu o aktualnie dostępne dane charakteryzujące produkt oraz doświadczenie i wiedzę posiadaną w tym zakresie przez
producenta. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu, stosowaniu produktu. Nie zwalnia to użytkownika od
odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie powyższych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiązujących w tej dziedzinie. Producent
nie bierze odpowiedzialności za szkody wywołane zastosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub zaleceniami zawartymi w niniejszym dokumencie. (wg art 449 kc).

Poproś o kartę produktu

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji handlowych.

  PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

  Impregnowana powierzchnia musi być zwarta, wolna od zanieczyszczeń a w przypadku nowo wykonywanej np. posadzki bez wolnej wody zarobowej (kałuże, zastoiny). Przed nałożeniem impregnatu zaleca się dokładne odkurzenie powierzchni odkurzaczem przemysłowym w celu otwarcia porów i usunięcia wolnego pyłu, zabieg powyższy ułatwi migrację impregnatu w głąb znacznie zwiększając jego skuteczność działania.

  SPOSÓB UŻYCIA / NAKŁADANIA

  Roztwór gruntujący WAX-D należy przed użyciem wymieszać. Preparat nanosi się na powierzchnię przy pomocy pędzla, wałka lub urządzeń hydrodynamicznych w temperaturze od +5° C do +30° C.

  Czas schnięcia roztworu gruntującego WAX-D na powierzchni wynosi od 0,5 do 4 godzin, w zależności od jakości podłoża oraz od warunków otoczenia tj. temperatury, wilgotności powietrza. Kolejna warstwa impregnatu WAX-D może być aplikowana najwcześniej po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy (zalecane po 12 godzinach). Zalecane jest naniesienie 2 warstw impregnatu.

  Informacje dodatkowe

  Waga Brak danych